Reinier Josephus Brounts

IDnr.9162, ° 23 oktober 1868, + 2 januari 1922
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteReinier Josephus Brounts werd geboren op 23 oktober 1868 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Hubertina Eugenia Van der Luer, dochter van Bernardus Henricus Hubertus Van der Luer en Elisabeth Frederiks, op 3 augustus 1896 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed op 2 januari 1922 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 53 jaar.3,4 

Familie

Maria Hubertina Eugenia Van der Luer ° 14 okt 1869, + 19 mrt 1914
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 47, 1868, geboorten, akte 823.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 200, 1896, huwelijken.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 294, 1914, overlijdens, akte 165.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 298, 1922, overlijdens, akte 6.
 5. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 63, 1897, geboorten, akte 545.
 6. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 63, 1898, geboorten, akte 422.
 7. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 287, 1899, overlijdens, akte 565.
 8. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 65, 1901, geboorten, akte 42.
 9. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 65, 1902, geboorten, akte 837.

Sophia Maria Brounts

IDnr.9166, ° 10 januari 1901, + 30 mei 1917
VaderReinier Josephus Brounts1 ° 23 oktober 1868, + 2 januari 1922
MoederMaria Hubertina Eugenia Van der Luer1 ° 14 oktober 1869, + 19 maart 1914
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteSophia Maria Brounts werd geboren op 10 januari 1901 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 30 mei 1917 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 16 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 65, 1901, geboorten, akte 42.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 296, 1917, overlijdens, akte 358.

Johanna Hendrica Brouw

IDnr.10491, ° voor 1810, + na 1830
GeboorteJohanna Hendrica Brouw werd geboren voor 1810 te Zesgehuchten? [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Van Kol voor 1830 te Zesgehuchten? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed na 1830 te Zesgehuchten? [Nederland].1 

Familie

Arnoldus Van Kol ° voor 1810, + na 1830
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 178, 1857, huwelijken.

Corst Brouwers

IDnr.7476, ° voor 1610, + na 25 augustus 1642
DoopselCorst Brouwers werd gedoopt voor 1610 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, verwijst naar Corst Brouwers als betrokken partij; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.1
OverlijdenHij overleed na 25 augustus 1642 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.

Jan Brouwers

IDnr.7554, ° circa 1925, + voor 10 april 2007
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJan Brouwers werd geboren circa 1925.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Jansen, dochter van Cornelius Jansen en Maria Anna Frederix, na 1945 te Kleine-Brogel? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 10 april 2007.1 

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be.

Joanna Catharina Brouwers

IDnr.5657, ° 12 april 1836, + 20 januari 1918
BeroepJoanna Catharina Brouwers was huishoudster.1 
GeboorteZij werd geboren op 12 april 1836 te Sint-Lambrechts-Herk [België].2 
HuwelijkZij huwde met Pieter Joannes Vanvenckenroy op 18 november 1863 te Alken [België].3 
OverlijdenZij overleed op 20 januari 1918 te Alken [België] in de ouderdom van 81 jaar.4 

Familie

Pieter Joannes Vanvenckenroy ° 6 feb 1819, + 14 feb 1898
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1836, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken, 1663, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken, 1918, overlijdens.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken, 1872, geboorten.

Libertus Brouwers

IDnr.5122, ° 15 maart 1751, + 25 juni 1829
BeroepLibertus Brouwers was handwerker.1 
DoopselHij werd gedoopt op 15 maart 1751 te Alken [België].2 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Agatha Vueghen op 23 april 1781 te Alken [België].2 
OverlijdenHij overleed op 25 juni 1829 te Alken [België] in de ouderdom van 78 jaar.1 

Familie

Anna Maria Agatha Vueghen ° 8 apr 1751, + 8 jul 1794
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken.