Gerardus Bosmans

IDnr.1298, ° voor 1772, + na 7 oktober 1793
DoopselGerardus Bosmans werd gedoopt voor 1772. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Henricus Frederix op 7 oktober 1793 te Paal [België]; Gerardus Bosmans vervangt pastoor Petrus Lemmens als peter.1
OverlijdenHij overleed na 7 oktober 1793. 

bronvermelding(en)

  1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 711, 1793, doopsels, p.55, akte 31.

Gerardus Bosmans

IDnr.1355, ° voor 1646, + na 17 september 1667
DoopselGerardus Bosmans werd gedoopt voor 1646. 
HuwelijkHij huwde met Maria Sijmons voor 17 september 1667. 
OverlijdenHij overleed na 17 september 1667. 

Familie

Maria Sijmons ° voor 1646, + voor 17 sep 1667
Kind

Henricus Bosmans

IDnr.2508, ° voor 1730, + na 27 juni 1751
DoopselHenricus Bosmans werd gedoopt voor 1730.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Franciscus Houben op 27 juni 1751 te Heusden [België].2
OverlijdenHij overleed na 27 juni 1751.1 

bronvermelding(en)

  1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.122.
  2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, 1751, doopsels, p.122.

Jan Bosmans

IDnr.7474, ° voor 1610, + na 15 november 1653
VaderRombaudt Bosmans1 ° voor 1585, + voor 25 augustus 1642
DoopselJan Bosmans werd gedoopt voor 1610 te Paal? [België].1 
EigendomGeert Bosmans en Jan Bosmans verkopen een goed aan Peter Fredricx volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 25 augustus 1642. Deze verwijst ook naar Valentijn Valentijns, Wilbordt Bruijns, Corst Brouwers, Willem Persoons, Lambrecht Corsijns, Geert Zibrichs, Gilis Puts, Peter Bosmans en Jan Raijmakers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Rombaudt Bosmans en Jan Heskens. De akte luidt als volgt: 'Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.1'
BeroepHij was schepen te Beringen [België] op 15 november 1653 ter vervanging van Geert Bosmans.2
OverlijdenHij overleed na 15 november 1653 te Paal? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.
  2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1653, boek 41, voorblad.

Jan Bosmans

IDnr.10376, ° na 10 juni 1977
VaderRoger Paul Edward Ghislanus Bosmans1 ° 18 oktober 1954
MoederAnita Maria Melania Frederix1 ° 5 mei 1954
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJan Bosmans werd geboren na 10 juni 1977.1 

bronvermelding(en)

  1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 15.11.1997, p.19.

Jan Alphons Bosmans

IDnr.7346, ° voor 1905, + na 3 juni 1926
GeboorteJan Alphons Bosmans werd geboren voor 1905 te As? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Victorina Philippaerts voor 3 juni 1926 te As? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 3 juni 1926 te As? [België].1 

Familie

Maria Victorina Philippaerts ° voor 1905, + na 3 jun 1926
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.

Jan Gaston Bosmans

IDnr.7207, ° 3 juni 1926, + 1 april 2005
VaderJan Alphons Bosmans1 ° voor 1905, + na 3 juni 1926
MoederMaria Victorina Philippaerts1 ° voor 1905, + na 3 juni 1926
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
RoepnaamGaston. 
GeboorteJan Gaston Bosmans werd geboren op 3 juni 1926 te As [België].1 
HuwelijkHij huwde met Magdalena Victorina Frederix, dochter van Pieter Joannes Arthur Frederix en Maria Agnes Jacobs, op 24 april 1954 te Diepenbeek [België].1 
OverlijdenHij overleed op 1 april 2005 te Hasselt [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het Virga Jesseziekenhuis.2,3'
BegrafenisHij werd begraven op 7 april 2005 te Diepenbeek [België].2,3

Familie

Magdalena Victorina Frederix ° 9 sep 1931, + 25 mei 2020
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.
  2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2005-04-01/gaston-bosmans/
  3. [S459] Origineel document, overlijdensbericht, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.