Elen Canepmeckers

IDnr.2622, ° voor 1525, + na 11 januari 1554
DoopselElen Canepmeckers werd gedoopt voor 1525 te Lummen? [België].1 
LeningAugustijn Ciermans leende aan Elen Canepmeckers de som van 13 Rynsgulden aan 15 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 11 januari 1554. Deze verwijst ook naar Arnout Fredrix en Peter Duchtens als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Elen Canepmeckers met haar geleverde momber Aert Ffredricks alias Bosmans leent van Augustyn Ciermans, 13 Rynsgulden Brabants à 15 stuivers 'sjaars. Pand: 1. een stukje broek op die Stock beempden, palende den Linter bempt, Lambrecht Van doernick erfgenamen en Peter Cleynhennens, 2. een stukje broek op die Stock beempden, palende Jan Tielens, het Floetgrechten en ter derder zijde Aert opt Vinneken erfgenamen.
Als dit kind sterft zonder wettige geboorte na te laten, zal deze rente succederen tot de naaste linie. Peter Duchtens is in naam van Elen Canepmeckers ter gichte gekomen.1'
 
OverlijdenZij overleed na 11 januari 1554 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.129v.

Elisabeth Cannaerts

IDnr.11837, ° voor 1595, + 1673
DoopselElisabeth Cannaerts werd gedoopt voor 1595 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met David Neven voor 1618 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed in 1673 te Hasselt [België].1 

Familie

David Neven ° voor 1595, + circa 1660
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).

Gerard Cannaerts

IDnr.11877, ° voor 1640, + na 1665
DoopselGerard Cannaerts werd gedoopt voor 1640 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catherina Pudts in 1665 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1665 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.

Jacop Cannarts

IDnr.2617, ° voor 1535, + na 7 februari 1566
DoopselJacop Cannarts werd gedoopt voor 1535.1 
EigendomPeeter Fredrix en Jacop Cannarts verkopen een goed volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 december 1556. De akte luidt als volgt: 'Tielman Mollers verkoopt via de Loonse meier aan Peter Bosmans alias Ffrerix, zijn huis met de hove, palende met 2 zijden de straat en O. Anthonis Joncktys. Voor 38 Rynsgulden boven alle lasten. Goetspenninck: 3 stuivers. Lycop: 2 Rynsgulden. Nog een gelt [*] wijn voor de meier voor het laten branden van de kaarsen.
Voorwaarde: Tielman Mollers zal zijn leven lang de woning hebben en gebruiken. Dingen [?] zal haar woning hebben tot St.Jansmisse. De huur daarvan zal Tielman trekken. De koper moet de schouw boven het dak doen maken en het dak en wanden onderhouden.
Tielman Mollers zal ook zijn leven lang een wermoesbedde onderhouden vanden styl aen die duere nae die straete toe wyt.
[* Gelte = maat van vloeistoffen, inzonderheid bier en wijnmaat, ook stoop genoemd; inhoud is 2 potten of 4 pinten]
P.S. Op 7 februari 1566 stylo Leodiensis, heeft Jacop Cannarts, Peter Frerix en zijn panden 1 Rynsgulden 'sjaars gekweten. Jacop Cannarts belooft zijn vrouw in te brengen om dit te lauderen.'
 
AflossingJacop Cannarts ontving van Peeter Fredrix de terugbetaling van een lening aan 1 Rynsgulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 februari 1566. De akte luidt als volgt: 'Op 7 februari 1566 stylo Leodiensis, heeft Jacop Cannarts, Peter Frerix en zijn panden 1 Rynsgulden 'sjaars gekweten. Jacop Cannarts belooft zijn vrouw in te brengen om dit te lauderen [zie eigendomstransactie van 12.11.1556 bij Peeter Fredrix IDnr1406].' 
OverlijdenHij overleed na 7 februari 1566.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.169v.

Arnoldus Canser

IDnr.15569, ° voor 1670, + na 25 september 1703
DoopselArnoldus Canser werd gedoopt voor 1670 te Alken? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Gilis op 11 oktober 1690 te Alken [België].1
OverlijdenHij overleed na 25 september 1703 te Alken? [België].2 

Familie

Anna Gilis ° voor 1670, + na 25 sep 1703
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S96] Parochieregisters Alken, Rijksarchief Hasselt, 1690, huwelijken, p.128v.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken, 1703, doopsels.
 3. [S96] Parochieregisters Alken, Rijksarchief Hasselt, 1690, doopsels, p.1v.

Maria Canser

IDnr.7950, ° 2 december 1690, + na 24 september 1719
VaderArnoldus Canser1 ° voor 1670, + na 25 september 1703
MoederAnna Gilis2 ° voor 1670, + na 25 september 1703
NaamvariatieMaria Canser werd ook Maria Canssers genoemd. 
NaamvariatieZij werd ook Maria Cansis genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 2 december 1690 te Alken [België].1
HuwelijkZij huwde met Gerardus Vrerix op 2 februari 1717 te Hasselt [België] met als getuigen Laurentius Braun en Ida Massaers.3
OverlijdenZij overleed na 24 september 1719 te Hasselt? [België].4 

Familie

Gerardus Vrerix ° voor 1695, + 14 aug 1720
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S96] Parochieregisters Alken, Rijksarchief Hasselt, 1690, doopsels, p.1v.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken, 1703, doopsels.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1717, huwelijken, p.32v.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 294, 1719, doopsels, p.193.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1718, doopsels, p.55.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1719, doopsels, p.66.

Maria Cansis

IDnr.7714, ° voor 1695, + na 2 februari 1717
DoopselMaria Cansis werd gedoopt voor 1695 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Vrerix op 2 februari 1717 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed na 2 februari 1717 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 312, 1717, huwelijken.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1717, huwelijken, p.32v.