Jan Wauters

IDnr.4965, ° voor 1630, + na 18 september 1687
VaderPeeter Wauters1 ° voor 1605, + voor 28 september 1676
MoederHelida Frelix1 ° 7 december 1606, + 18 november 1650
DoopselJan Wauters werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].2 
EigendomCatharina Frerix en Peeter Wauters verkopen, samen met Jan Wauters, een goed volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 juli 1656. De akte luidt als volgt: 'Catharina Fredrix met haar momber en zwager Peeter Wauters, die haar voor deze akte werd verleend, draagt op tot behoef van Jan Wauters een stuk land in Meldelaer op de Kairbaen gelegen, genaamd "die Sille". Het paalt Willem Tonis aan 2 zijden, des heeren straet aan de andere zijden. Voor 60 gulden Brabants eens, lycoop naer landtcoop, godsgeld 2 stuivers. Catharina heeft 24 gulden ontvangen. Het is niet belast boven de grondcijns van 3 oorden jaarlijks.2' 
HuwelijkHij huwde met Anna Quintens voor 10 februari 1661 te Lummen? [België].3 
EigendomJan Wauters en Anna Quintens verkopen, samen met Cornelius Fredrix, een rente volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 februari 1661. De akte luidt als volgt: 'Jan Wauters draagt met instemming van zijn echtgenote Anna Quintens tot behoef van Cornelis Fredricx op een rente van 8 gulden 5 stuivers jaarlijks, staande op panden van Wilboordt Vanden Eynde volgens de eerste gichte gedaan op 16 mei 1652. Toen gichte Wilboordt Vanden Eynde aan Anna Quintens 8 gulden 5 stuivers jaarlijks voor 150 gulden. Jan Wauters heeft deze som ontvangen en na diens opdragen kwam Cornelis Fredricx met recht ter gichte.3' 
EigendomDe eigendomstransactie van Joannes Van Obbel en Margaretha Frederickx met Simon Pauwels, geacteerd te Lummen [België] op 18 september 1687, vermeldt eveneens Jan Wauters; Jan Van Eubbel als man van Magriet Fredrix verkoopt aan Simon Pauwels een hoffstadt of moeshoff met de helft van een hof daaraan gelegen, genaamd den Knapenhoff te Oosterhoven binnen de Vrijheid. Palende ten O. Jan Wauters met de wederhelft; Z. en N. Huijbrecht Cox; W. die Knapestege. Voor 123 gulden Brabants Luiks. Lijcoop: 4 gulden. Godsgeld: 1 stuiver. Te betalen in twee termijnen: 50 gulden nu en de rest te Lichtmis e.k. Het perceel is belast met de helft van 3 schellingen 's jaars aan de kerk. Op 6.5.1688 kwijt Van Eubbel Simon Pauwels van deze kooppenningen. Jan Wauters heeft alleen de helft in de kemphoff, niet in de hoffstat.4 
OverlijdenHij overleed na 18 september 1687 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.62v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.465.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1661, p.331.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, p.108v.

Jan Hendrik Wauters

IDnr.4798, ° voor 1660, + na 1713
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Jonker Hendrik (de) Wouters, gezegd van Westfalen, was burgemeester van Hasselt. Hij huwde op 23 augustus 1683 met Barbara Vrericx, de dochter van burgemeester Arnold Vrericx en Gertrudis Vaets. Jan Hendrik Wauters.1 
NaamvariatieHij werd ook Henricus Wauters genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1660 te Hasselt? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Barbara Vrerix, dochter van Arnoldus Vrericx en Gertrudis Vaedts, op 23 augustus 1683 te Hasselt [België].2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Francisca Vrederix en Joannes Vrerix op 14 december 1683 te Hasselt [België]; [nvdr. Isabella Francisca Vrerix huwt met Joannes, een achterneef van haar vader. Vermoedelijk daarom vermeldt de akte expliciet de verleende dispensatie 'in de derde en vierde graad van bloedverwantschap' voor dit huwelijk. De vader van haar echtgenoot, Arnoldus Vrerix en Hendrik Wauters, de schoonbroer van haar echtgenoot zijn getuigen, alsook haar vader Jan Renier Vrerix].3
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1712 en 1713.4 
OverlijdenHij overleed na 1713 te Hasselt? [België].4 

Familie

Maria Barbara Vrerix ° 29 dec 1659, + na 1694
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S294] F. Goole en P. Severijns, Boek 'Limburgse families en hun wapen' (deel 1) (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 1973), p.149.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1683, huwelijken.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1683, huwelijken, p.21v.
 4. [S295] Guido Caluwaerts, Boek 'Hasselt intra muros' (Kluwer, 1989), p.363-364.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.

Louis Wauters

IDnr.13729, ° 29 december 1934, + 8 juni 2008
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLouis Wauters werd geboren op 29 december 1934 te Geetbets [België].1 
HuwelijkHij huwde met Yvonne Goris, dochter van Henricus Josephus Goris en Irma Ramaekers, in september 1963 te Herk-de-Stad [België].1 
OverlijdenHij overleed op 8 juni 2008 te Geetbets [België] in de ouderdom van 73 jaar.1 

Margareta Wauters

IDnr.6378, ° circa 1748, + 26 april 1801
DoopselMargareta Wauters werd gedoopt circa 1748 te Gorsem [België].1 
HuwelijkZij huwde met Guilielmus Schats, zoon van Petrus Schats en Maria Frederix, voor 11 november 1772 te Rummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 26 april 1801 te Rummen [België].1 

Familie

Guilielmus Schats ° 2 mrt 1749, + 15 nov 1818
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Rummen.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Geetbets.

Maria Wauters

IDnr.7691, ° voor 1665, + na 9 augustus 1691
DoopselMaria Wauters werd gedoopt voor 1665 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Vreden, zoon van Josephus Vrede en Catharina Pijp, op 12 april 1687 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 9 augustus 1691 te Hasselt? [België].2 

Familie

Gerardus Vreden ° 27 jun 1656, + 4 mrt 1722
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1687, huwelijken.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1691, doopsels, p.222, akte 11.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1688, doopsels, p.152, akte 9.

Maria Josephina Wauters

IDnr.3794, ° circa 1806, + 4 januari 1877
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
GeboorteMaria Josephina Wauters werd geboren circa 1806 te Linkhout [België].1 
HuwelijkZij huwde met Leonardus Fredericus Frederickx, zoon van Jacobus Frederickx en Maria Elisabetha Boyen, voor 1828 te Linkhout? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 4 januari 1877 in Zelk te Halen [België]. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het woonhuis van haar schoonzoon Emanuel Jacobs, genaamd de oude pastorij, gelegen te Zelck onder Halen. De aangifte gebeurt door Emanuel Jacobs, schoonzoon, en Cornelius Macarius Debruyn, nabuur van de overledene.1' 

Familie

Leonardus Fredericus Frederickx ° circa 1792, + 24 jan 1880
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S285] GeneaNet pagina's van Halen, Loksbergen en Zelem, http://gw.geneanet.org/b3545halen
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), overlijdens, 1912, akte 101.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zoutleeuw, 1838, geboorten.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zoutleeuw, 1842, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zoutleeuw, 1845, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zoutleeuw, 1851, geboorten.

Maria Margareta Wauters

IDnr.4800, ° 1694, + 1723
VaderJan Hendrik Wauters1 ° voor 1660, + na 1713
MoederMaria Barbara Vrerix1 ° 29 december 1659, + na 1694
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselMaria Margareta Wauters werd gedoopt in 1694 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Margareta Vrerix op 29 november 1710 te Hasselt [België].2 
HuwelijkZij huwde met Pieter Arnold Roelants, zoon van Jacob Roelants en Margareta Eyben, op 19 februari 1721 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed in 1723 te Hasselt? [België].1 

Familie

Pieter Arnold Roelants ° 25 jan 1672, + 30 apr 1745
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1710, doopsels, p.160.