Maria Elisabeth Cremers

IDnr.1653, ° 28 februari 1836, + 14 januari 1900
GeboorteMaria Elisabeth Cremers werd geboren op 28 februari 1836 te Grote-Brogel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Dominicus Martens op 3 september 1865 te Peer [België].1 
OverlijdenZij overleed op 14 januari 1900 te Peer [België] in de ouderdom van 63 jaar.1 

Familie

Dominicus Martens ° 28 nov 1836, + 16 aug 1898
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Peer.

Maria Lucia Elisabeth Cremers

IDnr.12761, ° 25 augustus 1902, + 17 september 1956
VaderPeter Antoon Cremers1 ° 10 februari 1875, + 12 januari 1943
MoederCatharina Elisabeth Paesen1 ° 2 januari 1878, + 22 november 1948
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Lucia Elisabeth Cremers werd geboren op 25 augustus 1902 te Overpelt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Henricus Voets op 23 januari 1920 te Overpelt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 17 september 1956 te Overpelt [België] in de ouderdom van 54 jaar.2 
BegrafenisZij werd begraven op 20 september 1956 Lindelhoeven, Overpelt, [België].2

Familie

Petrus Henricus Voets ° 22 jul 1899, + 5 feb 1973
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 23.09.1956, p.6.

Peter Antoon Cremers

IDnr.6204, ° 10 februari 1875, + 12 januari 1943
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePeter Antoon Cremers werd geboren op 10 februari 1875 te Hechtel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Elisabeth Paesen, dochter van Willem Paesen en Maria Lucia Frederix, op 1 juni 1901 te Overpelt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 12 januari 1943 te Overpelt [België] in de ouderdom van 67 jaar.1 
BegrafenisHij werd begraven na 12 januari 1943 in Lindelhoeven te Overpelt [België].2 

Familie

Catharina Elisabeth Paesen ° 2 jan 1878, + 22 nov 1948
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Overpelt.
 2. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
 3. [S28] Geneapage Noord-Limburg, http://www.geneapage.be/

Theodorus Wilhelmus Cremers

IDnr.12763, ° 5 september 1908, + 12 april 1957
VaderPeter Antoon Cremers1 ° 10 februari 1875, + 12 januari 1943
MoederCatharina Elisabeth Paesen1 ° 2 januari 1878, + 22 november 1948
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteTheodorus Wilhelmus Cremers werd geboren op 5 september 1908 te Overpelt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 12 april 1957 te Overpelt [België] in de ouderdom van 48 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Maria Agnes Crents

IDnr.10918, ° 21 september 1786, + 30 september 1863
VaderJacobus Krentz ° circa 1747, + 6 mei 1829
MoederGenoveva Frederix ° 23 november 1763, + 5 augustus 1831
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMaria Agnes Crents werd gedoopt op 21 september 1786 te Maastricht [Nederland].1
HuwelijkZij huwde met Jacques Thierry, zoon van Joseph Thierry en Thérèse Paris, op 28 juni 1806 te Maastricht [Nederland]. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Guillaume Hamelers (brouwer, 52 jaar), Jean-Henri Thomassen (hoofd van het militaire bureau, 57 jaar), Mathieu Bovy (bediende van openbare werken, 51 jaar) en Claude Dallez (garde du genie, 38 jaar), allen wonend of verblijvend in Maastricht.2'
OverlijdenZij overleed op 30 september 1863 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 77 jaar.3

Familie

Jacques Thierry ° 21 apr 1781, + 10 feb 1857
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S264] Genealogiesite Verheylewegen, http://www.verheylewegen.eu
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 158, 1806, huwelijken.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 269, 1863, overlijdens, akte 540.

Henrick Cressens

IDnr.7459, ° voor 1610, + na 10 november 1644
DoopselHenrick Cressens werd gedoopt voor 1610 te Beringen? [België].1 
LeningGeorgius Fredrix leende aan Henrick Cressens de som van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 10 november 1644. Deze verwijst ook naar Jaspar Thonis als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Custers. De akte luidt als volgt: 'Anno 1644 op 10 november heeft Jaspar Thonis als momber van de kinderen van Henrick Thonis zaliger, hem daarvoor sterk makende, opdragen en getransporteerd tot behoef van Joris Fredricx een rente van 6 gulden jaarlijks op 100 gulden kapitaal, staande op panden van Henrick Cressens en de kinderen van Jan Custers. Namelijk op een stuk land te Paal [gelegen], regenoten [ten] oosten en [ten] zuiden Jan Berckmans, en [ten] westen de erfgenamen van Jan Van Ranst. En dat mits de som van 100 gulden bb, die Jaspar in naam van de voorschreven kinderen 'kent' ontvangen te hebben.1'
OverlijdenHij overleed na 10 november 1644 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.76v.

Maria Creten

IDnr.15564, ° voor 1685, + na 14 juni 1707
DoopselMaria Creten werd gedoopt voor 1685 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Fredericus Vrerix op 14 juni 1707 te Hasselt [België] met als getuigen Arnoldus Squaeden en Quintinus Claes.1
OverlijdenZij overleed na 14 juni 1707 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1707, huwelijken, p.9.