Dominicus Marien

IDnr.3576, ° voor 1660, + na 25 augustus 1686
DoopselDominicus Marien werd gedoopt voor 1660.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Crekelmans en Margarita Fredrickx op 4 januari 1684 te Beringen [België]; Ze trouwen met het rode zegel.1
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Van Obbel en Margaretha Frederickx op 25 augustus 1686 te Beringen [België].2
OverlijdenHij overleed na 25 augustus 1686.2 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1684, huwelijken, p.118.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1686, huwelijken, p.121.

Gerardus Marien

IDnr.444, ° 16 november 1729, + na 20 mei 1769
VaderMathias Marien ° 23 september 1701, + 20 november 1761
MoederCatharina Fredrix ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselGerardus Marien werd gedoopt op 16 november 1729 te Lummen [België] met als peter Joannes Marien en als meter Elisabeth Bosmans.1 
EigendomGerardus Marien verkocht, samen met Petrus Franciscus Marien, Josephus Marien en Joannes Mathias Marien, een goed aan Petrus Schodts volgens een akte gemaakt in Mellaar te Lummen [België] op 18 mei 1769. Deze verwijst ook naar Servaes Wolfs als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Catharina Fredrix. De akte luidt als volgt: 'De broers Gerardus, Franciscus, Josephus en Joannes Marien verkopen de onroerende goederen gelegen te Melllaar, die ze op 13 mei van vorig jaar gereleveerd hadden na de dood van hun moeder Catharina Fredrix, aan schepen Petrus Schodts voor een som van 427 gulden, terwijl het goed reeds belast is met een van 150 gulden aan Servaes Wolfs, met 4 gulden jaarlijks 'aan de armen', verder een 'vat eve', het zestiende deel van een 'vat rogge', en andere lasten.2' 
EigendomGerardus Marien verkocht, samen met Joannes Mathias Marien en Petrus Franciscus Marien, een goed aan Josephus Marien volgens een akte gemaakt in Mellaar te Lummen [België] op 20 mei 1769. Deze verwijst ook naar Marius Opheije als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Catharina Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Gerardus, Jan en Francis Marien verkopen aan hun broer Joseph Marien een ander deel uit de erfenis van hun moeder Catharien Fredrix: een huis, hof, een 'weyerken' en moeshof, in Mellaar gelegen, alsook de boomgaard met een schuur erop, voor 520 gulden. Het goed is wel belast met een schuld van 300 gulden aan Marius Opheije, en verder nog kleinere lasten.3' 
EigendomJosephus Marien verkocht een goed aan Gerardus Marien volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 mei 1769. De akte luidt als volgt: 'Joseph Marien verkoopt aan zijn broer Geert Marien een bos, gelegen in Mellaar aan de Veldtstege ten oosten, ten zuiden aan Joannes Van Goedhuijze, ten noorden aan Geert Van Uijtright, voor 204 guldens, belast met een schuld van 50 gulden aan de cellebroeders van Diest.4' 
OverlijdenHij overleed na 20 mei 1769 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.35.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.149v.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.150.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.150v.

Gerardus Marien

IDnr.451, ° voor 1680, + na 23 september 1701
DoopselGerardus Marien werd gedoopt voor 1680. 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Bormans voor 23 september 1701. 
OverlijdenHij overleed na 23 september 1701. 

Familie

Gertrudis Bormans ° voor 1680, + na 23 sep 1701
Kind

Gertrudis Marien

IDnr.1547, ° voor 1692, + na 4 maart 1713
DoopselGertrudis Marien werd gedoopt voor 1692.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Gertrudis Bormans op 4 maart 1713 te Beringen [België].2
OverlijdenZij overleed na 4 maart 1713. 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.180.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1713, doopsels, p.180.

Henricus Marien

IDnr.541, ° voor 1637, + voor 17 januari 1661
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselHenricus Marien werd gedoopt voor 1637 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Frederix, dochter van Petrus Frericx en Helwidis Horiaens, op 23 februari 1658 te Lummen [België] met als getuigen Petrus Mantels en Leonardus Aerts. De akte vermeldt: 'Het huwelijk werd ingezegend met het 'rode zegel'.2'
OverlijdenHij overleed voor 17 januari 1661.3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1658, huwelijken, p.28.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1658, huwelijken, p.53.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, 69 (p.36).

Joannes Marien

IDnr.978, ° voor 1705, + na 16 november 1729
DoopselJoannes Marien werd gedoopt voor 1705 te Lummen? [België]. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Mathias Marien en Catharina Fredrix op 1 mei 1728 te Lummen [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Gerardus Marien op 16 november 1729 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed na 16 november 1729 te Lummen? [België]. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 556, p.24.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.35.

Joannes Marien

IDnr.3579, ° voor 1660, + na 25 augustus 1686
DoopselJoannes Marien werd gedoopt voor 1660.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Van Obbel en Margaretha Frederickx op 25 augustus 1686 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 25 augustus 1686.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1686, huwelijken, p.121.