Sophie Emde

IDnr.14892, ° 22 september 1851, + na 22 februari 1896
NaamvariatieSophie Emde werd ook Sophie Leenen genoemd. 
GeboorteZij werd geboren op 22 september 1851 te Tienen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 4 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door Marie Elisabeth Voé (62 jaar, vroedvrouw, geboren te Velm en wonend te Tienen). Bij haar geboorte wordt zij ingeschreven als Sophie Leenen. Haar ongehuwde moeder is Marie Elisabeth Leenen (30 jaar, ambulante handelaarster, geboren te Sint-Truiden en wonend te Diest). Zij bevalt van haar dochter in de woonst van Louis Vandenberghe (60 jaar, herbergier), gelegen in de Rue Longue. Deze laatste is ook getuige bij de aangifte samen met Joseph Mayeur (21 jaar, ambulante handelaar, wonend te Tienen).1'
HuwelijkZij huwde met Pierre Maximin Leenen, zoon van Hermanus Leenen en Maria Catherina Frederix, op 29 augustus 1874 te Sint-Truiden [België].2 
OverlijdenZij overleed na 22 februari 1896 te Sint-Truiden? [België].2 

Familie

Pierre Maximin Leenen ° 20 mei 1854, + na 22 feb 1896
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S445] Burgerlijke Stand Tienen, Rijksarchief Leuven, 1851, geboorten, p.27, akte 261.
  2. [S446] GeneaNet pagina's van Luc Leenen, http://gw.geneanet.org/lleenen

Anna Maria Emmers

IDnr.14789, ° 27 januari 1854, + 27 februari 1916
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteAnna Maria Emmers werd geboren op 27 januari 1854 te Sint-Huibrechts-Lille [België]. 
HuwelijkZij huwde met Pieter Jan Simons, zoon van Reijnerus Simons en Maria Catharina Gielen, voor 1888 te Sint-Huibrechts-Lille? [België]. 
OverlijdenZij overleed op 27 februari 1916 te Düsseldorf [Deutschland] in de ouderdom van 62 jaar. 

Felix Antoine Albert Emmers

IDnr.12764, ° 5 juni 1929, + 21 juli 2006
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamToine. 
GeboorteFelix Antoine Albert Emmers werd geboren op 5 juni 1929 te Overpelt [België]. 
HuwelijkHij huwde met Maria Lucia Elisabeth Huijsmans, dochter van Petrus Henricus Huijsmans en Joanna Maria Elisabeth Cremers, op 25 november 1949 te Overpelt [België]. 
OverlijdenHij overleed op 21 juli 2006 te Lommel [België] in de ouderdom van 77 jaar.1 
BegrafenisHij werd begraven op 26 juli 2006 Lommel, [België].1 

Engelbertus Engelbrechts

IDnr.14537, ° voor 1640, + na 4 november 1664
GeboorteEngelbertus Engelbrechts werd geboren voor 1640 te Spalbeek? [België].1 
LeningFredericus Vrerix leende aan Engelbertus Engelbrechts de som van 1000 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Spalbeek [België] op 4 november 1664. Ze vermeldt verder ook Mathias Vrericx en Renerus Van Millen. De akte luidt als volgt: 'Sr. Balthazar Jordaen Voskens legt in naam van zijn oom sr. Arnold Vrerix, "twelffman" van de stad Hasselt, een schepenakte voor gepasseerd voor de schepenen van Spalbeeck op 04.11.1664 en ondertekend door secretaris Renerus de Millen. Hij verzoekt realisatie en approbatie.
04.11.1664 verscheen voor schepenen Millen en Vossius van de heerlijkheid Spalbeeck Engelbertus Engelberchts, die met zijn toestemmende echtgenote een rente 50 gulden BBL/jaar opdraagt op 1) een bempt in de Joede Straete onder Spalbeeck, omtrent 1,5 bonder groot. Hij paalt Jan Bijnens, de kerk en s' heeren straet; 2) een bampt daar in de buurt gelegen genaamd "den Meije Bampt", palend de heer van Weijer, de kerk, Frans Rubens en Jan Rubens. Van deze bampt bezit Philips Jans de vierde part. Tot onderpand zet hij nog een winning met appendities gelegen in de Heede Straete onder Scheulen, palend Jan Princen, des heeren straet. Hij leent van Frederick Frederickx Matthijsens zoon voor "thien hondert" guldens Brabants eens.1'
 
OverlijdenHij overleed na 4 november 1664 te Spalbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 87, 1685, p.190v.

Anna Engelen

IDnr.14654, ° voor 1710, + na 22 januari 1731
DoopselAnna Engelen werd gedoopt voor 1710 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Windtmolders en Fredericus Vrerix op 22 januari 1731 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 22 januari 1731 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1731, huwelijken, p.66.

Anna Catharina Engelen

IDnr.727, ° voor 1731, + na 17 maart 1756
DoopselAnna Catharina Engelen werd gedoopt voor 1731. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Jacobus Ketelaers op 17 maart 1756 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 17 maart 1756. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.182.

Anna Elisabeth Engelen

IDnr.3633, ° 24 februari 1766, + 24 december 1817
DoopselAnna Elisabeth Engelen werd gedoopt op 24 februari 1766 te Tessenderlo [België].1 
OverlijdenZij overleed op 24 december 1817 te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 51 jaar. De tekst vermeldt: 'Anna Elisabeth overlijdt om 4 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door Pieter Vandebroek (40 jaar, dagloner) en Pieter Franciscus Arien (45 jaar, dagloner), beiden van Tessenderlo.2'

Familie

Kind

bronvermelding(en)

  1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1843, overlijdens, akte 22.
  2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1817, overlijdens, p.40.
  3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 920, 1790, doopsels, p.106.