Jacobus Frederick

IDnr.4459, ° circa 1812, + 11 december 1834
VaderGerardus Frederikx1 ° 23 september 1771, + 22 maart 1859
MoederChristina Wouters1 ° voor 1784, + 27 februari 1837
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJacobus Frederick werd geboren circa 1812 te Helchteren [België].2 
BeroepHij was soldaat 2e cie, 4e bataillon, 10e regiment te Hasselt [België] voor 11 december 1834.1 
OverlijdenHij overleed op 11 december 1834 te Hasselt [België]. De tekst vermeldt: '[uittreksel van de burgerlijke stand van Hasselt] Hij overlijdt om 4 uur 's nachts in het militair hospitaal. De aangifte gebeurt door Leopoldus Lalance (33 jaar, bestuurder van het militair hospitaal) en Guilielmus Nauwelaerts (majoor bij de ambulance), beiden van Hasselt.1' 

bronvermelding(en)

  1. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1834, overlijdens, p.16v.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1834, overlijdens.

Jean Baptiste Frederick

IDnr.3203, ° circa 1850, + 25 juli 1873
VaderJean Baptiste Frederick1 ° voor 1830, + na 1850
MoederSophie D'Hondt1 ° voor 1830, + na 1850
GeboorteJean Baptiste Frederick werd geboren circa 1850 te Sint-Maria-Lierde [België].1 
BeroepHij was soldaat in het regiment van de carabiniers te Leopoldsburg [België] voor 25 juli 1873.1 
OverlijdenHij overleed op 25 juli 1873 te Leopoldsburg [België]. De tekst vermeldt: 'Jean Baptiste overlijdt om halfzes 's morgens. De aangifte gebeurt door Jean Baptiste Charles Vandevelde (42 jaar, kapitein) en Charles Henri Allard (35 jaar, luitenant), beiden wonende te Brussel.1'

bronvermelding(en)

  1. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1873, overlijdens, p.25, akte 20.

Jean Baptiste Frederick1

IDnr.3204, ° voor 1830, + na 1850
GeboorteJean Baptiste Frederick werd geboren voor 1830 te Sint-Maria-Lierde? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Sophie D'Hondt voor 1850 te Sint-Maria-Lierde? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1850 te Sint-Maria-Lierde? [België].1 

Familie

Sophie D'Hondt ° voor 1830, + na 1850
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1873, overlijdens, p.25, akte 20.

Maria Frederick

IDnr.9451, ° voor 1710, + na 2 april 1731
DoopselMaria Frederick werd gedoopt voor 1710 te Donk? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Wilhelmus Antoons op 2 april 1731 te Donk [België] met als getuigen Jacobus Cleersnijders en Joannes Antoens.1 
OverlijdenZij overleed na 2 april 1731 te Donk? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Donk.

Aert Fredericks

IDnr.2595, ° voor 1505, + na 1 april 1546
DoopselAert Fredericks werd gedoopt voor 1505 te Lummen? [België].1 
LeningAert Fredericks leende aan Thielen Van Coesen de som van 10 Rijnsgulden aan ½ mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 april 1535. De akte luidt als volgt: 'Thielen van Coesen alias Coutereels leent via de Loonse meier van Aert Fredericks alias Clemynen 10 Rijnsgulden Brabants à ½ mud rogge 'sjaars. Pand: al zijn binnengoederen.
In de marge: gekweten op 8 februari 1537.1'
 
NaamvariatieHij werd ook Aert Clemynen genoemd.1 
AflossingAert Fredericks ontving van Thielen Van Coesen de terugbetaling van een lening van 10 Rijnsgulden aan ½ mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1537. De akte luidt als volgt: 'Thielen van Coesen alias Coutereels leent via de Loonse meier van Aert Fredericks alias Clemynen 10 Rijnsgulden Brabants à ½ mud rogge 'sjaars. Pand: al zijn binnengoederen.
In de marge: gekweten op 8 februari 1537.1'
 
ErfenisMarie Clemyns en Kyn Clemynen waren, samen met Aert Fredericks, op 1 april 1546 te Lummen [België] erfgenamen. De akte luidt als volgt: 'Steven Wouters als man-momber Marie Clemyns heeft vertegen op zijn deling tegen Keynen Clemyns en zijn zwager Laureys Clemyns. Daarna heeft Kijn Clemynen met haar momber Arnout Ffredrix vertegen op haar deling tegen voornoemde Steven Wouters en insgelijks tegen Laureijs Clemyns, haar broer. En Laureijs Clemynen heeft vertegen op Steven Wouters, zijn zwager en Keynen Clemynen, zijn zuster. Alles gebeurde voor de Loonse meier.2' 
OverlijdenHij overleed na 1 april 1546 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.118v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.10v.

Arnoldus Fredericks

IDnr.8081, ° 12 april 1744
VaderPetrus Fredericks1 ° voor 1720, + na 12 april 1744
MoederAgnes Swennen1 ° voor 1720, + na 12 april 1744
DoopselArnoldus Fredericks werd gedoopt op 12 april 1744 te Hasselt [België] met als peter Laurentius Vrerix en als meter Aldegondis Bruijnincx.1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 295, 1744, doopsels, p.109.

Bernardus Fredericks

IDnr.7648, ° 1645, + na 29 november 1669
NaamvariatieBernardus Fredericks werd ook Bernardus Heusen genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt in 1645 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Ida Hasevoets op 29 november 1669 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 29 november 1669 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 310, 1669, huwelijken.