Maria Van Eijnde

IDnr.3677, ° voor 1735, + na 1761
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMaria Van Eijnde werd gedoopt voor 1735 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Lucas voor 1761 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1761 te Lummen? [België].1 

Familie

Joannes Lucas ° voor 1735, + na 1761
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S36] Burgerlijke Stand Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1231462, 1831, overlijdens, akte 1.

Wilbort Van Eijnde

IDnr.5026, ° voor 1660, + tussen 8 februari 1691 en 27 mei 1701
DoopselWilbort Van Eijnde werd gedoopt voor 1660 te Lummen? [België]. 
LeningMatthias Fredrix leende aan Wilbort Van Eijnde de som van 150 gulden aan 5,5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1691. Deze verwijst ook naar Cornelius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mattues Fredrix draagt op en transporteert tot behoef van Cornelis Fredrix een rente van 8 gulden 5 stuivers jaarlijks, kapitaal 150 gulden, staand op de panden van Wilbort Vanden Eijnde van Meldelaer. Mattues verklaart de som van 120 gulden ontvangen te hebben en de opdrager reserveert zich de intrest van dit lopende jaar op half maart te vallen. Na het transporteren van Mattues Fredrix is Cornelis Fredrix in de voorschreven rente met recht ter gichten gekomen en is 'in hoeden gekeert'.1' 
OverlijdenHij overleed tussen 8 februari 1691 en 27 mei 1701 in Mellaar? Te Lummen [België]. 
AflossingDe leningsovereenkomst van Cornelius Fredrix met Ambrosius Opheij, geacteerd te Lummen [België] op 27 mei 1701, vermeldt eveneens Wilbort Van Eijnde; 150 gulden.2

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.361r.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.302v.

Maria Elisabeth Van Eijsden

IDnr.8839, ° 16 februari 1865, + 11 augustus 1905
NaamvariatieMaria Elisabeth Van Eijsden werd ook Maria Elisabeth Van Eysden genoemd. 
GeboorteZij werd geboren op 16 februari 1865 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Willem Toulouse op 6 juni 1888 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 11 augustus 1905 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 40 jaar.3 

Familie

Willem Toulouse ° 11 jun 1860, + 11 okt 1926
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 46, 1865, geboorten, akte 163.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 196, 1888, huwelijken.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 290, 1905, overlijdens, akte 705.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 60, 1891, geboorten, akte 273.

Machiel Van Elderen

IDnr.4920, ° voor 1625, + na 28 september 1651
DoopselMachiel Van Elderen werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Tonis, dochter van Sebastiaen Tonis en Odilia Van Herle, voor 28 september 1651 te Lummen? [België].1 
EigendomMachiel Van Elderen en Catharina Tonis verkopen, samen met Henrick Antonis, een goed aan Christiaen Fredrix, Anna Cruessens en Maria Cruessen volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 september 1651. Deze verwijst ook naar Henrick Swijsen, Jacop Van Herle, Christiaen Servatius, Silvester Van Erpecum en Jan Geerts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Sebastiaen Tonis, Odilia Van Herle, Anna Smeets en Michael Cruessens. De akte luidt als volgt: 'Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.1'
 
OverlijdenHij overleed na 28 september 1651 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.

Anna Van Elsrack

IDnr.2827, ° voor 1610, + na 23 september 1644
DoopselAnna Van Elsrack werd gedoopt voor 1610.1 
HuwelijkZij huwde met Godtschalck Van Erpecum voor 23 september 1644.1 
LeningArnoldus Fredrix leende aan Anna Van Elsrack de som van 150 gulden bbl aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 september 1644. De akte luidt als volgt: 'Godtschalck Van Erpecum als man en van momber van de instemmende Anna Van Elsrack leent van Aerdt Frerix alias Meesters van Geneijcken 150 gulden Brabants aan 5%. Pand: een hof met hoffstadt op het Westereijnde op de Swertbeeck, 3 of 4 vaten land groot. Palende W. die Swertbeeck; N. de straat; O. die steghe; Z. die Cleijn molen. Van Erpecum staat Frerix toe jaarlijks zijn geld te halen bij de pachter van de goederen. Frerix betaalde 6 ½ stuiver pro juribus.1' 
OverlijdenZij overleed na 23 september 1644.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.142v.

Balthasar Van Elsrack

IDnr.7836, ° voor 1595, + na 20 juli 1623
DoopselBalthasar Van Elsrack werd gedoopt voor 1595 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Fredericus Vrericx op 25 juli 1621 te Hasselt [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Vrericx op 20 juli 1623 te Hasselt [België].2 
OverlijdenHij overleed na 20 juli 1623 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1621, doopsels, p.117.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1623, doopsels, p.8.

Anna Francisca Van Elsrack

IDnr.7968, ° voor 1700, + na 15 april 1725
DoopselAnna Francisca Van Elsrack werd gedoopt voor 1700 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Anna Frederici op 15 april 1725 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 15 april 1725 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1725, doopsels, p.111.