Anna Maria Opheij

IDnr.2362, ° circa 1764, + 27 januari 1814
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Maria Opheij werd gedoopt circa 1764 te Lummen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Joannes Hulshagen voor 1780 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 27 januari 1814 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Anna Maria overlijdt in haar huis om 11 uur 's avonds. Haar man Jan Hulshagen komt aangifte doen met als getuige Mathias Bervoets (40 jaar), dagloner te Lummen.2'

Familie

Joannes Hulshagen ° circa 1743, + 19 nov 1816
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1858, p.55, akte 8.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1814, overlijdens, p.32.

Christina Opheij

IDnr.296, ° 8 juli 1707, + 22 oktober 1756
VaderJan Opheij ° 4 september 1665, + voor 19 juli 1736
MoederHelena Vervoort ° 31 maart 1673, + voor 19 juli 1736
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselChristina Opheij werd gedoopt op 8 juli 1707 te Beringen [België] met als peter Joannes Jans en als meter Ida Swennen.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Christianus Fredrix op 6 januari 1732 te Lummen [België].2 
HuwelijkZij huwde met Joannes Fredrickx, zoon van Joannes Fredrix en Catharina Corthauts, circa 1735. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Elisabeth Gijsens op 28 december 1744 te Paal [België].3
OverlijdenZij overleed op 22 oktober 1756 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 49 jaar.4 
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrickx en Christina Opheij releveren Christianus Fredrix, Henricus Fredrix, Petrus Vandevoort, Anna Helena Frederix, Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix op 18 februari 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix, Henricus Fredrix, Peeter Van De Voort, getrouwd met Annalien Fredrix, Peer Van De Voort, getrouwd met Marie Fredrix, releveren na de dood van hun ouders Joannes Fredrix en Christina Opheije hetgeen volgt. Eerst een 'parceel broekx' gelegen in Genebos, ten westen grenzend aan W. Jan Daniels, Z. aan de beek, O. aan de ergenamen van Michael Fredrix, N. aan Hendrick Van den Eerdewegh. Verder nog een 'parceel broekx' grenzend W. aan de ergenamen van Michael Fredrix, Z. aan de beek, O. aan Christiaen Smedts en N. aan Jan Geers. Voorts een perceel land gelegen te Geneiken, grenzend O. en N. aan de 'Heerestraet', W. aan hun eigen erf en Z. aan de erfgenamen van Henrick Jans. Tenslotte een stuk grenzend N. aan de beek, O. aan Peeter Wouters, W. aan Franciscus Reijnders, en Z. aan den heer Beckers.5'

Familie

Joannes Fredrickx ° 4 aug 1704, + voor 18 feb 1768
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.173.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1732, doopsels, p.46.
 3. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1744, doopsels, p.133, akte 47.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.107.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1768, p.44v.

Dymphna Opheij

IDnr.933, ° voor 1710, + na 6 september 1743
DoopselDymphna Opheij werd gedoopt voor 1710.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Arnoldus Fredrix op 4 februari 1735 te Lummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Bervoets voor 6 september 1743.2 
OverlijdenZij overleed na 6 september 1743.2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1735, doopsels, p.35.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1743, doopsels, p.112.

Elisabetha Opheij

IDnr.433, ° voor 1712, + 3 maart 1781
VaderAmbrosius Opheij1 ° 28 januari 1676, + voor 9 juli 1744
MoederGeertruijt Ludts1 ° circa 1675, + voor 9 juli 1744
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselElisabetha Opheij werd gedoopt voor 1712. 
HuwelijkZij huwde met Petrus Fredrix, zoon van Cornelius Fredrix en Gertrudis Daniels, op 5 februari 1733 te Lummen [België] met als getuigen Wilhelmus Teunis en Mattheus Beckers.2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Elisabeth Marien op 8 maart 1738 te Lummen [België].3 
ReliefNa het overlijden van Ambrosius Opheij en Geertruijt Ludts releveren Joannes Opheij, Petrus Fredrix, Elisabetha Opheij, Henrick Van Uijtrecht en Jan Van Uijtrecht op 9 juli 1744 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Maria Opheije, Susanna Opheije en Mathias Marien. De akte luidt als volgt: 'Relief van goederen in Meldelaer na dood van Ambroos Ophije en Geertruijt Ludts, ouders, door Jan Ophije, Peeter Fredrix nomine uxoris Elisabeth Ophije, Jan Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Susanna Ophije in de naam van hun kinderen, Henrick Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Marie Ophije voor zijn kinderen met haar. Nalatenschap: een perceel broek gelegen in Meldelaer, de beek N., sr. Paulus Van Goedenhuijsen W., de schansdeijck Z., Lambert Morren weduwe met Lambreght Willems O; een perceel bos palend Goedenhuijsen “uijt de Ploegh” N., Agnes Wintmolders Z., Andries Smets den jongen erfgenamen Z., Jacob Van Olmen W; een rente van 10 gulden jaarlijks aan panden gelegen in Groelaeren van Peeter Busch erfgenamen, nu Jan Mantels getrouwd met de dochter van Peeter Busch, met 200 gulden kapitaal; een rente van 300 gulden kapitaal, 15 gulden jaarlijks, aan panden van Mattijs Marien in Meldelaer.
3 - 15 -; 1 - 10 -; 0 - 2 ¾ ; samen 5 - 7 ¾.1'
 
EigendomDe eigendomstransactie van Petrus Schodts met Ambrosius Frederix, geacteerd te Lummen [België] op 2 juni 1769, verwijst naar Elisabetha Opheij als betrokken partij; Peter Schodts verklaart bij manier van naderschap opgedragen te hebben aan en ten behoef van Ambroos Fredericx een perceel hooftlandt in Meldelaer aan de Boschstraet gelegen, zoals hij op 18.05 ll kocht van Geert Marien en zijn broers. Koopsom met kosten werden terugbetaald. Omdat het geld gekomen is van een rente van 400 guldens kapitaal, reserveert Elisabeth Ophije, moeder van de approximant, zich haar leven lang de tocht ervan. Na haar dood zal het succederen op haar kinderen.4 
AflossingDe leningsovereenkomst van Servaes Wolfs met Ambrosius Frederix, geacteerd te Lummen [België] op 2 juni 1769, verwijst naar Elisabetha Opheij als betrokken partij; 150 gulden.5 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannis Michael Caelen op 20 februari 1776 te Lummen [België].6 
OverlijdenZij overleed op 3 maart 1781 te Lummen [België].7 
ErfenisAmbrosius Frederix en Joannes Fredrix waren, samen met Maria Catharina Lemmens, Renerus Bervoets, Anna Catharina Fredrickx, Petrus Caelen, Theresia Frederix en Petrus Fredrickx, op 27 oktober 1782 erfgenamen van Elisabetha Opheij; Deling van de goederen nagelaten door Petrus Fredericx x Maria Elisabeth Opheij, ouders, in 5 egale delen door: Ambrosius Fredricx, meerderjarige jongman wonend in Lummen 1), Joannes Fredricx x Catharina Lemmens 2), Renier Bervoets x Catharina Fredricx 3), Peeter Kaelen x Theresia Fredericx, voor hem en voor zijn broer Peeter Fredericx zich sterkmakend, vermits Peeter aan hem met aggregatie van zijn huisvrouw zijn deel verkocht heeft op 01.12.1779 4) en 5).
Kavel A en B voor Peeter Caelen: 1) een perceel bos op de Buiting van Beringen, 2) een perceel broek achter de schans van Meldelaer regenoten O. Jan Jacobs, de beek N., advocaat Van Sulpelen W., Z. Maria Elisabeth Van Uytrecht; 3) een perceel broek in de Schorffort onder Lummen, regenoten Z. de erfgenamen Jan Poels, N. de Vlootgracht, Jan Hulsagen O., Maria Elisabeth Van Uytrecht W. Dit deel wordt op 600 gulden Brabants Luijcx geschat eens, 2 delen omvattend. Het ene deel had hij voor 210 gulden verkregen.
Kavel C: een rente van 300 gulden kapitaal, jaarlijks 12 gulden Brabants Luijcx, geaffecteerd op de panden van de advocaat Vande Sulpenen van Diest in Meldelaer gelegen, namelijk huis en hof regenoten de straat O., Nijs Desiron Z., de heer van Sulpenen voorschreven N. Toegevallen aan Renier Bervoets x Catharina Fredricx.
Kavel D en E: land in Meldelaer, regenoten de Boschstraat N., schepen Boelen van Hasselt Z., W. Maria Leijnen. Toegevallen aan Ambrosius en Jan Fredricx. Er werd afgesproken dat als de ene zijn deel wil verkopen, de ander daarvoor de toestemming moet geven. Jan Fredricx gaat het land in zijn geheel bewerken en zal jaarlijks aan Ambroos voor zijn deel 6 en een half vat geven, zolang hij het zal bewerken. Dit deel is belast met 100 gulden kapitaal. Opgemaakt in het huis van de notaris, met M.E. Wendelen en Catharina Demot als getuigen.8 

Familie

Petrus Fredrix ° 10 jan 1700, + 8 jan 1765
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.42.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.84.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1769, p.155.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.153v.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.54.
 7. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.207.
 8. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, Notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1782, akte 7 (10).

Elisabetha Opheij

IDnr.1813, ° 5 oktober 1672, + na 13 juni 1695
VaderAmbrosius Opheij1 ° voor 1650, + na 27 mei 1701
MoederMargareta Mattheus1 ° voor 1650, + na 28 januari 1676
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselElisabetha Opheij werd gedoopt op 5 oktober 1672 te Beringen [België] met als peter Martinus Timmermans en als meter Maria Opheij.1
HuwelijkZij huwde met Wilhelmus Bervoets, zoon van Guilielmus Bervoets en Elisabeth Ingenhof, op 10 februari 1694 te Beringen [België] met als getuigen Jan Opheij en Rijnerus Tummermans.2
DoopselZij was meter bij het doopsel van Helena Opheij op 13 juni 1695 te Beringen [België].3 
OverlijdenZij overleed na 13 juni 1695.3 

Familie

Wilhelmus Bervoets ° 10 jul 1670, + na 6 jan 1695
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1672, doopsels, p.35.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1694, huwelijken, p.124v.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.82.

Helena Opheij

IDnr.312, ° 13 juni 1695, + na 27 december 1738
VaderJan Opheij ° 4 september 1665, + voor 19 juli 1736
MoederHelena Vervoort ° 31 maart 1673, + voor 19 juli 1736
DoopselHelena Opheij werd gedoopt op 13 juni 1695 te Beringen [België] met als peter Ambrosius Opheij en als meter Elisabetha Opheij.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Fredrix op 1 november 1727 te Lummen [België].2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Helena Frederix op 27 december 1738 te Lummen [België].3 
OverlijdenZij overleed na 27 december 1738.3 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.82.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.25.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.89.

Henricus Opheij

IDnr.1457, ° voor 1635, + na 26 mei 1660
DoopselHenricus Opheij werd gedoopt voor 1635.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Lucia Fredrix op 26 mei 1660 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 26 mei 1660.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1660, doopsels, p.9.