Ann Fredrix

IDnr.11493, ° 30 november 1972
VaderPaul Theophiel Jeanne Fredrix1 ° 14 november 1946
MoederMarcella Rosalia Peeters1 ° 27 juli 1948
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAnn Fredrix werd geboren op 30 november 1972 te Ekeren [België].1 
HuwelijkZij huwde met Dirk Huybrechts op 16 juli 1994 in Hoogboom te Kapellen [België].1 

Familie

Dirk Huybrechts ° 9 nov 1971
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Anna Fredrix

IDnr.372, ° circa 1615, + 23 december 1638
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt circa 1615.1 
OverlijdenZij overleed op 23 december 1638 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Hoewel Anna reeds op 23 december overlijdt, heeft haar uitvaartmis pas op 11 januari plaats. Dit heeft met de kerstperiode te maken.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 554, p.42.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 554, 1638, overlijdens, p.42.

Anna Fredrix

IDnr.475, ° 3 april 1692
VaderPetrus Fredrix ° 13 mei 1660, + tussen 11 maart 1702 en 20 oktober 1729
MoederJoanna Kerckhofs ° voor 1670, + na 20 oktober 1729
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt op 3 april 1692 te Lummen [België] met als peter Cornelius Moens en als meter Maria Frederix.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Joanna Kerckhofs met Cristiaen Rapers, geacteerd te Lummen [België] op 20 oktober 1729, verwijst naar Anna Fredrix als betrokken partij; Joanna Kerckhofs, weduwe van Peeter Fredrix verkoopt aan Cristiaen Rapers een huis en land te Tiewinkel voor 150 gulden Luijks. Het goed grenst aan de heide W., de straat 0., Hendricus Peeters Z. en de Heerbaan N. Haar twee dochters Catharina en Maria zijn ook ter gichte gekomen, vergezeld van Abraham Tweepenninck, de man en momber van Maria Fredericks.2

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.102 (p.52).
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, 1726-1732, p.358.

Anna Fredrix

IDnr.482, ° 8 november 1701, + na 29 juli 1732
VaderChristianus Fredrix ° 20 september 1664, + 25 april 1722
MoederElisabetha Bosmans ° 17 september 1667, + 9 mei 1732
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt op 8 november 1701 te Lummen [België] met als peter Joannes Fredrix en als meter Aldegonde Govarts.1 
EigendomJoannes Fredrix en Michael Fredrix verkopen, samen met Anna Fredrix, een goed aan Joannes Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 juli 1732. De akte luidt als volgt: 'De broers Jan en Michiel Fredrix van Genebosch en Anna Fredrix, voor de helft, hebben opgedragen tot behoef van Jan Fredrix van Ghestel een deel in een perceel land in Gestel gelegen, waarvan de koper het derde deel heeft, genaamd 'het Kercken Bloeck'. De erfgenamen van Mattheijs Knapen hebben er een vierde deel in. Het grenst Andries Bervoets O. en W., de erfgenamen van Henric Vandeneerdenwegh N., koper Jan Fredrix Z. Verkocht voor 100 gulden Brabants Luijcx eens, goidtspenninck 1 stuiver, lijcoop naer believen van de kopers. Het is los en vrij goed, zonder cijns of andere commer, met uitzondering van gemene dorpslasten.2' 
EigendomMichael Fredrix en Joannes Fredrix verkopen, samen met Anna Fredrix, een goed aan Joannes Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 juli 1732. De akte luidt als volgt: 'Op 29 juli 1732 verkopen de broers Jan en Michiel Fredrix uit Genebos en Anna Fredrix aan Jan Fredrix uit Gestel een derde deel in een perceel in Gestel gelegen, genaamd de 'kercken bloeck'. Het stuk grenst aan Andries Vervoort O. en W., de erfgenamen van Henric Vandeneerdenwegh N., en de koper Jan Fredrix Z. Hiervoor wordt de som van 100 gulden betaald.3' 
OverlijdenZij overleed na 29 juli 1732.3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.160 (p.81).
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1732.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, Bundel 90bis (losse stukken).

Anna Fredrix

IDnr.520, ° 3 augustus 1688
VaderMatthias Fredrix ° circa 1645, + na 6 juni 1699
MoederMaria Vaneerdewegh ° 10 mei 1659, + na 22 april 1711
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt op 3 augustus 1688 te Lummen [België] met als peter Paulus Tijsmans en als meter Gertrude Vaneerdewegh.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.63 (p.33).

Anna Fredrix

IDnr.547, ° 11 maart 1663
VaderArnoldus Fredrix ° circa 1626, + 2 september 1688
MoederMaria Lambrechts ° voor 1630, + na 26 oktober 1666
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt op 11 maart 1663 te Lummen [België] met als peter Arnoldus Theunis en als meter Anna Gilis.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.103.

Anna Fredrix

IDnr.614, + 18 november 1842
OverlijdenAnna Fredrix overleed op 18 november 1842 in Mellaar te Lummen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 554, p.56 (p.30).