Anna Catharina Geerts

IDnr.3623, ° 26 juli 1736, + 29 september 1777
VaderBernardus Geerts1 ° 4 februari 1700, + 11 april 1752
MoederMaria Catharina Reijnders1 ° 2 augustus 1712, + 30 juni 1777
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Catharina Geerts werd gedoopt op 26 juli 1736 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkZij huwde met Joannes Franciscus Frederix, zoon van Joannes Fredrix en Elisabeth Penxten, op 30 augustus 1774 te Tessenderlo [België] met als getuigen Paulus Geerts en Joannes Vandriecken.2
OverlijdenZij overleed op 29 september 1777 te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 41 jaar.3

Familie

Joannes Franciscus Frederix ° 19 jul 1750, + 22 aug 1825
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 919, 1736, doopsels, p.123.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1774, huwelijken, p.113v.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 925, 1777, overlijdens, p.34.
 4. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 920, 1775, doopsels, p.4v.
 5. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 920, 1777, doopsels, p.12.

Anna Catherina Geerts

IDnr.2351, ° circa 1768, + 27 april 1842
VaderPetrus Geerts ° voor 1747, + na 17 november 1774
MoederCatherina Vandenbrugghe ° 3 juni 1725, + 3 maart 1801
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Catherina Geerts werd gedoopt circa 1768 te Lummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Ramakers op 28 april 1813 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 10 uur in de voormiddag. De getuigen zijn Pieter Pipeleers (40 jaar, huisknecht), Henri Ickmans (29 jaar) en Hubert Tielens (29 jaar), schoenmakers, en Henri Ceelen (27 jaar), landbouwer, allen wonende te Lummen.1'
OverlijdenZij overleed op 27 april 1842 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Anna overlijdt om 7 uur 's avonds in het gehucht Mellaar. Zoon Paul komt aangifte doen met als getuige Lambert Vogels (44 jaar), dagloner te Lummen.2'

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1813, huwelijken.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1842, overlijdens, akte 28.

Bernardus Geerts

IDnr.3720, ° 4 februari 1700, + 11 april 1752
DoopselBernardus Geerts werd gedoopt op 4 februari 1700 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Reijnders op 3 augustus 1734 te Tessenderlo [België].2
NaamvariatieHij werd ook Aertgeerts genoemd.3 
OverlijdenHij overleed op 11 april 1752 te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 52 jaar.3

Familie

Maria Catharina Reijnders ° 2 aug 1712, + 30 jun 1777
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 918, 1700, doopsels, p.196.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1734, huwelijken, p.78.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 925, 1752, overlijdens, p.10.
 4. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 919, 1736, doopsels, p.123.

Cornelius Geerts

IDnr.7663, ° voor 1580, + na 11 februari 1604
DoopselCornelius Geerts werd gedoopt voor 1580 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Frerix op 11 februari 1604 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 11 februari 1604 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 309, 1604, huwelijken.

Gielis Geerts

IDnr.4933, ° voor 1595
DoopselGielis Geerts werd gedoopt voor 1595 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Petrus Neven en Laurentius Van Meeuwen met Lodewijck Van Meeuwen, geacteerd te Lummen [België] op 22 februari 1652, vermeldt eveneens Gielis Geerts; Heer en meester Peeter Neven, pastoor van Lummen, heeft uit kracht van procuratie aan hem gegeven door heer en meester Laurys van Meeuwen, volgens onderstaande akte, opgedragen tot behoef van Jan Geerts een huis en hof met toebehoren zoals in de conditie gespecificeerd staat. Jan Geerts kwam ter gichte.
Verkoopcondities. Op 18 januari 1652 compareerde voor de notaris de eerwaarde heer en meester Peeter Neven, priester en in de heilige godheid baccalaureus formatus, pastoor van Lummen. Hij is geconstitueerde van de E.H. heer en meester Laurentius Van Meeuwen, priester en pastoor van de parochie Eyne onder Oudenaerde en is ertoe "gedepescheert" op 13 oktober 1652 voor notaris Gillis Haunne. Hij verkoopt aan de hoogste bieder huis en hof met toebehoren gelegen in Schuelen in de Schermerstraet, waar tegenwoordig Peeter Vanden Dyck in woont en dat eigendom is van E.H. Van Meeuwen. De uitgaande lasten moet de koper dragen boven de koopsom: 3 gulden jaarlijks aan [niet ingevuld] van Ter Bockt; 25 stuivers jaarlijks aan Jan Minten van Herck; 2 en een halve rinsgulden jaarlijks aan Aerdt Frerix in Hasselt; 5 stuivers jaarlijks aan de pastorij van Berbroeck: een half kan smout aan de kerk van Schuelen; 5 stuivers eenen halven brandschettinge; het herberch coren en alle grondcijns. De taust van Petrus Vanden dyck duurt volgens zijn verklaring nog tot half maart 1653, daarom zal de koper het huis en land niet eerder mogen aanslaan. Voor het uitzetten van zijn geld zal de koper eens 2 cruys pattacons krijgen. Degene die de palmslag ontvangt, zal voor zijn kloek bod 12 gulden eens krijgen indien hij afgehoogd wordt, van de afhoger. Uiterlijk tussen pasen en pinksteren moet de gehele koopsom betaald worden en op dag van gichten alle onkosten betreffende de verkoop: lycoop volgens de wens van de verkopers, gichtgeld, sheeren hofrechten, schrijfgeld van deze conditie met het dubbel en met het afficheren 'der billeten' 1 cruys pattacon.
Na afroeping is de palmslag gegeven aan Jan Geerts zoon van Gielis voor 450 gulden, die daarop nog 2 hogen stelde. Aerdt Stapparts stelde daarop nog 1, Jan Geerts nog 1. De heer verkoper zal nu moeten trekken 454 gulden. Opgemaakt in het huis van de notaris op de Gooren Schanse in aanwezigheid van de getuigen Lummens Loons schepen Henrick Cuypers en Aerdt Stapparts. Peeter Vanden Dyck stelde daarop nog 5 hogen, mr. Taelmans nog 1, Peeter Vanden Dyck nog 2 hogen. Daarna stelde Jan Geerts nog 6 hogen. Attestor Hen. Swysen, notaris.
Op 22 februari werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en verbleef de koop aan Jan Geerts.
Pontpenningen 23 gulden 11 stuivers.
Op 13 januari 1653 bekent Jan Geerts de naderschap van deze koop aan Lodowyck Van Meeuwen, die ter gichte kwam nadat Geerts al het uitgegeven geld ontvangen had.1 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.302.

Henricus Geerts

IDnr.2547, ° voor 1623, + na 26 oktober 1644
DoopselHenricus Geerts werd gedoopt voor 1623.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Hubertus Daniels op 26 oktober 1644 te Heusden [België].
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1644.1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 368, p...

Henricus Geerts

IDnr.3495, ° voor 1710, + na 26 februari 1732
DoopselHenricus Geerts werd gedoopt voor 1710. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Jans en Arnoldus Fredrix op 26 februari 1732 te Koersel [België]; In de huwelijksakte staat dat Arnoldus van Hechtel is en Maria van Oostham.1
OverlijdenHij overleed na 26 februari 1732.2 

bronvermelding(en)

 1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, 1732, huwelijken, p.304.
 2. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 454, p.76.