Paulus Geerts

IDnr.3925, ° 3 augustus 1752, + na 30 augustus 1774
DoopselPaulus Geerts werd gedoopt op 3 augustus 1752 te Tessenderlo [België]. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Franciscus Frederix en Anna Catharina Geerts op 30 augustus 1774 te Tessenderlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 30 augustus 1774 te Tessenderlo? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1774, huwelijken, p.113v.

Petrus Geerts

IDnr.2393, ° voor 1747, + na 17 november 1774
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselPetrus Geerts werd gedoopt voor 1747 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catherina Vandenbrugghe, dochter van Joannes Vandenbrugghe en Elisabeth Vaneijnde, voor 1768 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Hendrick Papekeels en Anna Elisabeth Papekeels met Petrus Fredrickx, geacteerd te Lummen [België] op 17 november 1774, vermeldt eveneens Petrus Geerts; Realisatie van een conditie voor verkoop met kaarsbranding tot behoef van schepen Peeter Fredrix.
Voorwaarden waarop Hendrick Papekeels en Anna Elisabeth Papekeels publiek met proclamatie aan de meestbiedende met hogen en uitgang van de brandende kaars zullen verkopen een perceel land gelegen in Laeren, genaamd "den Bosch". Het grenst de erfgenamen Lenard Swartebroix O, Peeter Stiers Z, de straat W, Ida Kreijwinckels N. Voor condities zie de gichte. Het goed is onbelast met uitzondering van cijns en dorpsschattingen. Goed aanslaan dadelijk na de gicht maar de huurder heeft nog twee jaar te gaan voor 10 vaten koren voor de twee jaar. Het hout op het goed is voor de verkopers. Op 27 oktober 1774, na voorgaande proclamatie en aanplakken door dienaar Claes Ramaekers, werd in het huis van Hendrick Fredrix binnen vrijheid omtrent 5u namiddag de eerste zitdag gehouden. Er verscheen niemand om te bieden. Getuigen Hendrick Fredrix en Arnoldus Wellens. Getekend P. L. Timmermans secretaris. Op de tweede zitdag, 3 november zelfde plaats en uur, bood schepen P. Fredrix 242 gulden Brabants Luikse valuatie. Hij kreeg de palmslag en stelde nog 15 hogen. Lijcoop een half ton bier. Getuigen Henricus Fredrix en Joannes Augustus Michiels. 21-10 voor het hout is verbleven aan Claes Raemaeckers.
7 november 1774 stelde Hendrick Fredrix nog 1 hoge in presentie van Peeter Wellens en P. Geerts. Derde zitdag op 10 november, zelfde plaats en uur als boven. Petrus Fredrix stelde nog 1 hoge in presentie van Henricus Fredrix en Henricus Ambrosius Geerts Op 17 november werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en als ze uitging bleef de koop aan schepen Petrus Fredrix voor 259 gulden Brabants Luikse valuatie. Gerechtsdienaar Nicolaes Ramakers relateerde dat hij de kerkenroepen had gedaan.2 
OverlijdenHij overleed na 17 november 1774 te Lummen [België].2 

Familie

Catherina Vandenbrugghe ° 3 jun 1725, + 3 mrt 1801
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1813, huwelijken.
  2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.117v.

Wilhelmus Geerts

IDnr.904, ° voor 1650, + na 17 mei 1673
DoopselWilhelmus Geerts werd gedoopt voor 1650 te Lummen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Frederix op 17 mei 1673 te Lummen [België].1
OverlijdenHij overleed na 17 mei 1673 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, p.197.

Anna Geijs

IDnr.3451, ° voor 1715, + na 9 juni 1744
DoopselAnna Geijs werd gedoopt voor 1715 te Beverlo? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Maria Geijs op 28 augustus 1739 te Beverlo [België].1
DoopselZij was meter bij het doopsel van Henricus Gaijs op 4 november 1742 te Beverlo [België].2
DoopselZij was meter bij het doopsel van Theresia Gaeijrs op 9 juni 1744 te Beverlo [België].3
OverlijdenZij overleed na 9 juni 1744 te Beverlo? [België].3 

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1739, doopsels, p.245.
  2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1742, doopsels, p.279.
  3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1744, doopsels, p.284.

Anna Maria Geijs

IDnr.3450, ° 28 augustus 1739
VaderPetrus Gaijs1 ° 11 mei 1706
MoederMaria Elisabetha Fredrix1 ° 20 oktober 1709, + tussen 16 februari 1752 en 20 februari 1788
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Maria Geijs werd gedoopt op 28 augustus 1739 te Beverlo [België] met als peter Henricus Hermans en als meter Anna Geijs.1

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1739, doopsels, p.245.

Elisabet Geijs

IDnr.3447, ° 22 april 1734
VaderPetrus Gaijs1 ° 11 mei 1706
MoederMaria Elisabetha Fredrix1 ° 20 oktober 1709, + tussen 16 februari 1752 en 20 februari 1788
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabet Geijs werd gedoopt op 22 april 1734 te Beverlo [België] met als peter Henricus Truijens en als meter Elisabeta Frederix.1

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1734, doopsels, p.239.

Ardt Geijsbrechts

IDnr.7496, ° voor 1625, + na 5 april 1663
DoopselArdt Geijsbrechts werd gedoopt voor 1625 te Beringen? [België].1 
EigendomJacobus Fredrix verkocht een goed aan Ardt Geijsbrechts volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 5 april 1663. De akte luidt als volgt: 'Anno 1663 op 5e april heeft Jacob Fredericx opgedragen ten behoeve van Ardt Geijsbrechts, een rente op 150 guldens kapitaal, 7 guldens 10 stuivers [nvdr. 5%] jaarlijks staande 'geaffecteert' op panden van Willem Willems [van] Tervaent, 'luijdt' een gicht op datum van 23 november 1651, die 'den selve surrogerende in sijn plaetse'. Na de 'opdrachte van' Jacob is Ardt daarin gegicht, en heeft Jacob het kapitaal uit zijn handen ontvangen.1'
OverlijdenHij overleed na 5 april 1663 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1663, boek 41, p.228.