Leonie Geerts

IDnr.13045, ° voor 1910
GeboorteLeonie Geerts werd geboren voor 1910 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Paul Frederix in augustus 1932 te Sint-Truiden [België].1 

Familie

Paul Frederix ° voor 1910
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 04.09.1932, p.2.

Margot Alda Geerts

IDnr.12467, ° 19 juli 1960
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMargot Alda Geerts werd geboren op 19 juli 1960 te Overpelt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Marcel Jacobus Ludovicus Frederix, zoon van Leonardus Henricus Frederix en Henrica Josephina Maria Van Otterdijk, op 3 juli 1980 te Overpelt [België].1 

Familie

Marcel Jacobus Ludovicus Frederix ° 20 mei 1955
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Maria Geerts

IDnr.1713, ° voor 1767, + na 11 april 1788
DoopselMaria Geerts werd gedoopt voor 1767. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Frederickx op 11 april 1788 te Houthalen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 11 april 1788. 

bronvermelding(en)

 1. [S24] Parochieregisters Houthalen, Rijksarchief Hasselt, boek 405, 1788, doopsels, p.10.

Paulus Geerts

IDnr.2325, ° circa 1803, + 11 februari 1875
MoederAnna Catherina Geerts ° circa 1768, + 27 april 1842
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
GeboortePaulus Geerts werd geboren circa 1803 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'De vader is niet bekend.1' 
BeroepHij was dagloner te Lummen [België] op 26 april 1827.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Clara Driessens, dochter van Leonardus Driessens en Maria Christina Neijs, op 26 april 1827 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 9 uur 's morgens. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De getuigen zijn Carel Peumen (34 jaar), Jan Peeters (62 jaar), Jan Vandezavel (30 jaar), allen landbouwers te Lummen, en Carel Peeters (24 jaar), schoenmaker, eveneens te Lummen.1'
BeroepHij was wever te Lummen [België] tussen 11 november 1835 en 11 februari 1875.2,3 
OverlijdenHij overleed op 11 februari 1875 in Schalbroek te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Paulus overlijdt om 11 uur 's avonds in het gehucht Schalbroek. Zoon Livinus (34 jaar, wever) en Antoon Verboven (52 jaar, veldwachter), beiden van Lummen doen aangifte.4'

Familie

Maria Clara Driessens ° 21 okt 1801, + 26 sep 1853
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1827, p.20, akte 72.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1835, geboorten, p.48, akte 166.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1871, huwelijken, p.27, akte 1.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1875, overlijdens, p.55, akte 8.

Paulus Geerts

IDnr.3925, ° 3 augustus 1752, + na 30 augustus 1774
DoopselPaulus Geerts werd gedoopt op 3 augustus 1752 te Tessenderlo [België]. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Franciscus Frederix en Anna Catharina Geerts op 30 augustus 1774 te Tessenderlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 30 augustus 1774 te Tessenderlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1774, huwelijken, p.113v.

Petrus Geerts

IDnr.2393, ° voor 1747, + na 17 november 1774
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselPetrus Geerts werd gedoopt voor 1747 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catherina Vandenbrugghe, dochter van Joannes Vandenbrugghe en Elisabeth Vaneijnde, voor 1768 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Hendrick Papekeels en Anna Elisabeth Papekeels met Petrus Fredrickx, geacteerd te Lummen [België] op 17 november 1774, vermeldt eveneens Petrus Geerts; Realisatie van een conditie voor verkoop met kaarsbranding tot behoef van schepen Peeter Fredrix.
Voorwaarden waarop Hendrick Papekeels en Anna Elisabeth Papekeels publiek met proclamatie aan de meestbiedende met hogen en uitgang van de brandende kaars zullen verkopen een perceel land gelegen in Laeren, genaamd "den Bosch". Het grenst de erfgenamen Lenard Swartebroix O, Peeter Stiers Z, de straat W, Ida Kreijwinckels N. Voor condities zie de gichte. Het goed is onbelast met uitzondering van cijns en dorpsschattingen. Goed aanslaan dadelijk na de gicht maar de huurder heeft nog twee jaar te gaan voor 10 vaten koren voor de twee jaar. Het hout op het goed is voor de verkopers. Op 27 oktober 1774, na voorgaande proclamatie en aanplakken door dienaar Claes Ramaekers, werd in het huis van Hendrick Fredrix binnen vrijheid omtrent 5u namiddag de eerste zitdag gehouden. Er verscheen niemand om te bieden. Getuigen Hendrick Fredrix en Arnoldus Wellens. Getekend P. L. Timmermans secretaris. Op de tweede zitdag, 3 november zelfde plaats en uur, bood schepen P. Fredrix 242 gulden Brabants Luikse valuatie. Hij kreeg de palmslag en stelde nog 15 hogen. Lijcoop een half ton bier. Getuigen Henricus Fredrix en Joannes Augustus Michiels. 21-10 voor het hout is verbleven aan Claes Raemaeckers.
7 november 1774 stelde Hendrick Fredrix nog 1 hoge in presentie van Peeter Wellens en P. Geerts. Derde zitdag op 10 november, zelfde plaats en uur als boven. Petrus Fredrix stelde nog 1 hoge in presentie van Henricus Fredrix en Henricus Ambrosius Geerts Op 17 november werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en als ze uitging bleef de koop aan schepen Petrus Fredrix voor 259 gulden Brabants Luikse valuatie. Gerechtsdienaar Nicolaes Ramakers relateerde dat hij de kerkenroepen had gedaan.2 
OverlijdenHij overleed na 17 november 1774 te Lummen [België].2 

Familie

Catherina Vandenbrugghe ° 3 jun 1725, + 3 mrt 1801
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1813, huwelijken.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.117v.

Wilhelmus Geerts

IDnr.904, ° voor 1650, + na 17 mei 1673
DoopselWilhelmus Geerts werd gedoopt voor 1650 te Lummen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Frederix op 17 mei 1673 te Lummen [België].1
OverlijdenHij overleed na 17 mei 1673 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, p.197.