Hortence Daniels

IDnr.10954, ° voor 1931
VaderEmilius Henricus Daniels1 ° 19 juli 1903, + 14 juni 1973
MoederMaria Philomena Frederix1 ° 20 maart 1906, + 19 februari 1978
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHortence Daniels werd geboren voor 1931 te Hechtel? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Raymond Achten na 1950 te Hechtel? [België].2 

Familie

Raymond Achten ° 11 jun 1931, + 24 sep 2006
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S267] Opzoekingen door Leon Frederix.
 2. [S64] InMemoriam.be, www.inmemoriam.be/nl/2006-09-24/raymond-achten.

Hubertus Daniels

IDnr.2546, ° 26 oktober 1644, + na 26 juni 1698
VaderDaniel Daniels ° 20 maart 1602, + na 20 mei 1670
MoederMaria Geers ° circa 1605, + na 26 oktober 1644
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselHubertus Daniels werd gedoopt op 26 oktober 1644 te Heusden [België] met als peter Henricus Geerts en als meter Maria Hermans.
HuwelijkHij huwde met Anna Mombers, dochter van Constantinus Mombers en Margareta N., op 20 mei 1670 te Heusden [België] met als getuigen Willebrordus Van Obbelen en Daniel Daniels. De akte vermeldt: 'In de huwelijksakte staat vermeld dat Daniel de vader is van de bruidegom.1'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Vincentius Heijligen en Maria Daniels op 26 juni 1698 te Heusden [België]; In de huwelijksakte staat dat Hubertus Daniels de vader van de bruid is.2
OverlijdenHij overleed na 26 juni 1698. 

Familie

Anna Mombers ° 6 sep 1646, + na 4 feb 1671
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 368, 1670, doopsels, p.122.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, 1698, huwelijken, p.238.

Jacobus Daniels

IDnr.14372, ° 10 september 1718, + 26 december 1799
DoopselJacobus Daniels werd gedoopt op 10 september 1718 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Peeters op 24 februari 1737 te Lummen [België].1 
EigendomJacobus Daniels en Hendrik Peeters verkopen een goed aan Theodorus Colmont volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 juni 1775. Deze verwijst ook naar Petrus Daniels, Joannes Daniels, Anna Catharina Daniels en Petrus Antonius Frederici als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnoldus Vannuffel. De akte luidt als volgt: 'Theodorus Colmont legt een akte neer beschreven op 24 maart 1775 door notaris J. F. Opdendries en verzoekt de realisatie en approbatie. Schepen houden het voor gerealiseerd en laten het registreren.
Akte. Voor de notaris residerend binnen Hasselt verschenen Hendrik Peeters en Jacobus Daniels weduwnaar van Catharina Peeters als vader en momber van Peeter, Jan en Catharina Daniels. Ze dragen onder vorm van mangeling op aan Theodorus Colmont hun recht op een stuk land gelegen onder Schuelen, genaamd "den Boterhoff", grenzend Jan Lambrichts, Matthijs Strampers met het wedergedeelte, s'heeren straet. Het is anderhalf vat zaaiens groot en geëvinceerd door de erentfesten heer advocaat Petrus Antonius Frederici binnen Hasselt voor 4 gulden 10 stuivers jaarlijkse rente. Conditie: acceptant Colmont moet het goed aan de heer Frederici op zijn kosten purgeren. Verder is het nog belast met 3 gulden aan sr. Arnold Van Nuffel, koster van Lummen. Colmant draag als tegenruil twee roeden op uit 4 roeden land gelegen in Rue onder Schuelen, grenzend joufr. de weduwe Hussen, Leonard Swartenbroeck, s' heeren straet. Het goed is onbelast. Colmont telde hen nog 24 gulden. Opgemaakt binnen het huis van Joris Claes binnen Lummen in diens presentie en die van Joanna Serdons als getuigen.2'
 
OverlijdenHij overleed op 26 december 1799 te Lummen [België] in de ouderdom van 81 jaar.1 

Familie

Catharina Peeters ° voor 1720, + 10 aug 1752
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S406] GeneaNet pagina's van Luc Pollaris, http://nl.geneanet.org/profil/pollaris/Luc-Pollaris
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.161.

Joannes Daniels

IDnr.621, ° 24 februari 1669, + na 25 februari 1691
VaderWillibrordus Daniels ° voor 1635, + na 28 oktober 1677
MoederElisabetha Wouters ° voor 1635, + na 28 oktober 1677
DoopselJoannes Daniels werd gedoopt op 24 februari 1669 te Beringen [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Cornelius Fredrix en Gertrudis Daniels op 25 februari 1691 te Beringen [België].2
OverlijdenHij overleed na 25 februari 1691.3 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.27.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1691, huwelijken, p.123.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.123.

Joannes Daniels

IDnr.705, ° voor 1720, + na 4 juli 1744
DoopselJoannes Daniels werd gedoopt voor 1720.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Christina Beckers op 4 juli 1744 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 4 juli 1744.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.117.

Joannes Daniels

IDnr.1094, ° voor 1750, + na 4 mei 1775
DoopselJoannes Daniels werd gedoopt voor 1750. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Michaelis Fredrix op 4 mei 1775 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 4 mei 1775. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.50.

Joannes Daniels

IDnr.2527, ° voor 1677, + na 26 juni 1698
DoopselJoannes Daniels werd gedoopt voor 1677.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Vincentius Heijligen en Maria Daniels op 26 juni 1698 te Heusden [België]; In de huwelijksakte staat dat Hubertus Daniels de vader van de bruid is.2
OverlijdenHij overleed na 26 juni 1698.1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, p.238.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, 1698, huwelijken, p.238.