Henricus Truijens

IDnr.3449, ° voor 1710, + na 22 april 1734
DoopselHenricus Truijens werd gedoopt voor 1710 te Beverlo? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabet Geijs op 22 april 1734 te Beverlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 22 april 1734 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1734, doopsels, p.239.

Jan Truijens1

IDnr.2664, ° voor 1560, + na 8 februari 1571
DoopselJan Truijens werd gedoopt voor 1560.1 
EigendomJan Truijens verkocht een goed aan Peeter Fredrix en Margriet Steenaerts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1571. De akte luidt als volgt: 'Jan Truijens verkoopt via de Loonse heer een plekje moeshof aan de Borchgracht. Palende met 2 zijden de straat, Jan Gressens en ter vierde zijde Wouter Opt venne. Voor 6 Rijnsgulden en 5 stuivers Brabants. Onbelast. Verkocht aan Peeter Frericx oft Bossmans. Na opdragen, vertijen en kwijtschelden is Wouter Optvenne met consent van Peeter Frericx als man-momber van Margriet Steenaerts oft Van Scaffen daar in gegicht en gegoed.1' 
OverlijdenHij overleed na 8 februari 1571.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.293v.

Jeannine Henriette Maria Truijens

IDnr.12594, ° 19 mei 1958
VaderHenri Gerard Frans Truijens1 ° 3 oktober 1927
MoederElisabeth Aldegonda Maria Eben1 ° 29 april 1929
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJeannine Henriette Maria Truijens werd geboren op 19 mei 1958 te Neerpelt [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Lambertus Truijens

IDnr.795, ° voor januari 1650, + na 3 november 1682
DoopselLambertus Truijens werd gedoopt voor januari 1650 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Peeter Brepoels met Michael Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 17 mei 1679, vermeldt eveneens Lambertus Truijens; Peeter Brepoels draagt op tot behoef van Michiel Fredrix een stuk land genaamd 'het Bosken', gelegen in Genebosch. Het grenst Henric Vanden Erdewech in 2 zijden, Jan Geerts 3), Aerdt Reijnders erfgenamen 4). Verkocht volgens de condities beschreven door notaris Vandelaer op 10 mei 1679. Fredrix kwam ter gichte.
Akte. Peeter Brepoels bekent dat hij uit de hand een stuk land verkocht (beschrijving zie hierboven) aan Michiel Fredrix voor 185 (gulden) en 2 scellingen drinkgeld, goitsgelt 5 stuivers, lijcoop naer lantcoop en een hesp tegen 2 gulden. Het goed geldt geen cijns en kan gegicht worden waar de koper het wenst. Aan te slaan bij de oogst en dan de huur optrekken. Getuigen: Lambrecht Truijens, Peeter Vandelaer en Agnes Hougaerts.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Vanherle op 3 november 1682 te Lummen [België].2
OverlijdenHij overleed na 3 november 1682 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1679, p.132v.
  2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1682, doopsels, p.283.

Lambrecht Truijens

IDnr.2816, ° voor 1605, + na 21 oktober 1660
DoopselLambrecht Truijens werd gedoopt voor 1605 te Lummen? [België].1 
ErfenisDe erfenis door Margaretha Fredrix en Arnoldus Lijnen geacteerd te Lummen [België] op 29 april 1638, verwijst naar Lambrecht Truijens als betrokken partij; Testament van Vincent Leijnen ter goedkeuring voorgelegd door zijn weduwe Margrita Frericx. Opgesteld door Petrus Neven, pastoor te Lummen op 20 oktober 1637. Hij vermaakt zijn vrouw tot schuldbehoef, 300 gulden, te halen op zijn goed. Aan zijn zoon Aerdt, 6 gulden 's jaars staande op panden van Lambrecht Truijens. Getuigen: Coenraerdt Van Haeren en Joannes Hoetselen. Het merkteken van Van Haeren is een molenijzer.
Gerichtsbode Jan Puts dagvaardde Jan Hoetselen en schepen Peeter Aerts dagvaardde Coenraerdt Van Haeren, die de inhoud van het testament bevestigen. Ze werden gedagvaard op verzoek van Joannis Leijnen cum suis en Margareta Frericx. De pastoor erkent het 'op zijn priesterlijke borst' als door hem geschreven. Het testament wordt goedgekeurd. W.g. Peter Aerts Vrancken, secretaris.1 
ReliefHij werd vermeld bij het relief van Tilmanus Fredricx op 21 oktober 1660 te Lummen [België]; Matteeuwis, Aerdt en Jan Fredrix en Jan Van Haeckendover man en momber van (Marie?) Frerix releveren het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun broer Tielman Fredricx. Het gaat om “den Hagendoren Hoff” in Laren, een beemd in Meldelaer, “den Halmael”, 5 gulden jaarlijks aan panden van Lambrecht Truijens, 7 gulden 10 stuivers jaarlijks aan panden van Matteeuwis Dries, 5 gulden jaarlijks aan panden van Jan Gielis, aan panden van Aerdt Van Uytricht 3 gulden, 5 gulden aan Vincent Reijnders panden.2 
OverlijdenHij overleed na 21 oktober 1660 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.94v.
  2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1660, p.294.

Maria Truijens

IDnr.3448, ° voor 1680, + na 14 mei 1706
DoopselMaria Truijens werd gedoopt voor 1680 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Guilielmus Gaijs voor 11 mei 1706 te Beverlo? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 14 mei 1706 te Beverlo? [België].1 

Familie

Guilielmus Gaijs ° voor 1680, + na 11 mei 1706
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1706, doopsels, p.133.

Tony Gerard Truijens

IDnr.12595, ° 24 juli 1955
VaderHenri Gerard Frans Truijens1 ° 3 oktober 1927
MoederElisabeth Aldegonda Maria Eben1 ° 29 april 1929
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteTony Gerard Truijens werd geboren op 24 juli 1955 te Neerpelt [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.