Margareta Goossens

IDnr.4906, ° circa 1610, + na 16 maart 1651
VaderGoossen Goossens1 ° voor 1585, + na 22 april 1655
DoopselMargareta Goossens werd gedoopt circa 1610 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Willem Kelchtermans voor 16 maart 1651 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Marie Goossens en Goossen Goossens met Joannes Antonus, geacteerd te Lummen [België] op 16 maart 1651, vermeldt eveneens Margareta Goossens; Marie Goossens, geassisteerd door haar vader Goossen Goossens die ze als momber kiest en die haar met recht verleend wordt, draagt op tot behoef van Jan Tonis het broek dat in de onderstaande condities wordt beschreven. Marie heeft de koopsom ontvangen. Jan Tonis betaalt in pistolen en souverainen. Pontpenningen 34 gulden 3 stuivers.
Conditie. Marie Goossens, weduwe van Jan Fredrix van Meldelaer, met de interventie van haar vader Goossen Goossens en Willem Kelchtermans man en momber van Margareta Goossens, haar zwager, zal uit kracht van het testament dat haar man zaliger gemaakt heeft, in Lummen ten Loons recht ingesteld en geregistreerd, op 16 februari een stuk broek verkopen dat in Laeren gelegen is op de maelbecke. Het grenst Bertholomeus Aerdts 1), de maalbeek 2), Christiaen van Herle 3) en de Vloete 4).
Dit goed wordt verkocht met palmslag, hogen en het onsteken van de kaars. Degene die de palmslag krijgt, zal 2 cruys pattacons krijgen voor zijn kloek bod. Iedere hoge geldt 2 gulden, half voor de verkoper, half voor de koper of hoger.
Het goed is enkel belast met een braspenninck cijns, met 9 gulden jaarlijks aan de erfgenamen van Machiel Bloemaerts met 100 daelders kapitaal die zullen korten aan de koopsom. Het goed staat ook in pand voor een rente van 33 gulden een halve aan de Satroosen van Seelhem, maar deze rente zullen ze volledig met alle verlopen afleggen. Op de zondag voor de kaarsbranding, met onmiddellijk daarna de gichte, zal het kerken geboth moeten gedaan worden. Op datum van gichten moet de volledige koopsom betaald worden, samen met alle kosten betreffende de verkoop: hogen, godspenninck 1 blauwmuser, lycoop naer landtcoop, gichtgeld, pontgelt en alle andere hofrechten, schrijfgeld van deze conditie 1 cruyspattacon. Uit de lycoop zal de verkoopster 16 gulden trekken "inde beursse".
24 februari 1651 verschenen de verkopers bij de notaris, die de palmslag hebben gegeven aan Jan Tonis van Straebroeck als hoogste bieder voor 775 gulden en 2 cruyspattacons voor een kermis voor de verkoopster. Tonis stelde nog 25 hogen. Henrick Truyens van Ghenebosch stelde nog 1 hoge, Machiel Tonis 4 hogen, Jan Tonis stelde nog 20 hogen. Getuigen: Jacop Van Herle en Jacop Fransens. Machiel Tonis stelde achteraf nog 5 hogen. Iedereen zet zijn handmerk, met uitzondering van Jan Tonis, die tekent. Attestor Henricus Swysen, notaris. 
OverlijdenZij overleed na 16 maart 1651 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.255.

Marie Goossens

IDnr.379, ° voor 1620, + 9 mei 1675
VaderGoossen Goossens1 ° voor 1585, + na 22 april 1655
DoopselMarie Goossens werd gedoopt voor 1620 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannis Frerix, zoon van Joannis Frederix en Maria Wevers, voor 8 augustus 1650 te Lummen? [België].2 
EigendomMarie Goossens en Goossen Goossens verkopen een goed aan Joannes Antonus volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1651. Deze verwijst ook naar Willem Kelchtermans en Henrick Swijsen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannis Frerix en Margareta Goossens. De akte luidt als volgt: 'Marie Goossens, geassisteerd door haar vader Goossen Goossens die ze als momber kiest en die haar met recht verleend wordt, draagt op tot behoef van Jan Tonis het broek dat in de onderstaande condities wordt beschreven. Marie heeft de koopsom ontvangen. Jan Tonis betaalt in pistolen en souverainen. Pontpenningen 34 gulden 3 stuivers.
Conditie. Marie Goossens, weduwe van Jan Fredrix van Meldelaer, met de interventie van haar vader Goossen Goossens en Willem Kelchtermans man en momber van Margareta Goossens, haar zwager, zal uit kracht van het testament dat haar man zaliger gemaakt heeft, in Lummen ten Loons recht ingesteld en geregistreerd, op 16 februari een stuk broek verkopen dat in Laeren gelegen is op de maelbecke. Het grenst Bertholomeus Aerdts 1), de maalbeek 2), Christiaen van Herle 3) en de Vloete 4).
Dit goed wordt verkocht met palmslag, hogen en het onsteken van de kaars. Degene die de palmslag krijgt, zal 2 cruys pattacons krijgen voor zijn kloek bod. Iedere hoge geldt 2 gulden, half voor de verkoper, half voor de koper of hoger.
Het goed is enkel belast met een braspenninck cijns, met 9 gulden jaarlijks aan de erfgenamen van Machiel Bloemaerts met 100 daelders kapitaal die zullen korten aan de koopsom. Het goed staat ook in pand voor een rente van 33 gulden een halve aan de Satroosen van Seelhem, maar deze rente zullen ze volledig met alle verlopen afleggen. Op de zondag voor de kaarsbranding, met onmiddellijk daarna de gichte, zal het kerken geboth moeten gedaan worden. Op datum van gichten moet de volledige koopsom betaald worden, samen met alle kosten betreffende de verkoop: hogen, godspenninck 1 blauwmuser, lycoop naer landtcoop, gichtgeld, pontgelt en alle andere hofrechten, schrijfgeld van deze conditie 1 cruyspattacon. Uit de lycoop zal de verkoopster 16 gulden trekken "inde beursse".
24 februari 1651 verschenen de verkopers bij de notaris, die de palmslag hebben gegeven aan Jan Tonis van Straebroeck als hoogste bieder voor 775 gulden en 2 cruyspattacons voor een kermis voor de verkoopster. Tonis stelde nog 25 hogen. Henrick Truyens van Ghenebosch stelde nog 1 hoge, Machiel Tonis 4 hogen, Jan Tonis stelde nog 20 hogen. Getuigen: Jacop Van Herle en Jacop Fransens. Machiel Tonis stelde achteraf nog 5 hogen. Iedereen zet zijn handmerk, met uitzondering van Jan Tonis, die tekent. Attestor Henricus Swysen, notaris.'
 
AflossingAert Vanden Berge en Vincentius Cnibbe ontvingen, samen met Gasparus Cox, van Marie Goossens de terugbetaling van een lening aan 33,5 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 30 maart 1651. Deze verwijst ook naar Henrick Swijsen en Joannes Antonus als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannis Frerix. De akte luidt als volgt: 'Mr. Aerdt Vanden Berge - uit kracht van procuratie gepasseerd voor notaris Swysen op 22 maart 1651 heeft hij actie gekregen van de eerw. heer pater Vincentius Cnibbe(?), prior, en heer Gasparus Cox procurator van het convent van Seelhem - kwijt een beempt die de weduwe van Joannes Fredrix, namelijk Maria Goossens, verkocht heeft tot behoef van Jan Tonis van een rente van 33 gulden en een halve jaarlijks. De principale hypotheek van deze rente is in het Brabants gegicht. De eerwaarde heren Cartysers van Seelhem verklaarden in de bovenstaande procuratie dat ze de som tot hun tevredenheid hadden opgetrokken.3' 
OverlijdenZij overleed op 9 mei 1675 te Lummen [België].4 
ReliefNa het overlijden van Marie Goossens releveren Joannis Fredrix en Henrick Wauters op 30 mei 1675 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix cum suo heeft gereleveerd na de dood van Maria Goosens huis en hof in Meldelaer gelegen, de straat N., W. Jan Fredrix voorschreven, O. de erfgenamen Lemmen Marien. Nog een stuk land genaamd "die Nuts" met de dries of hoffstat, palend de straat N. en O. Jan Fredrix en Henrick Wauters kwamen ter gichte.5' 

Familie

Joannis Frerix ° 1 dec 1611, + 31 okt 1650
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.255.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, doopsels, 1650, p.6.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.259.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, overlijdens, index 1644-1803, p.22.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.10.

Marie Therese Goossens

IDnr.5878, ° circa 1838, + na 9 juli 1892
GeboorteMarie Therese Goossens werd geboren circa 1838 te Kortrijk? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Theofiel Roman voor 1868 te Kortrijk? [België].1 
BeroepZij was huishoudster te Kortrijk [België] op 9 juli 1892.1 
OverlijdenZij overleed na 9 juli 1892 te Kortrijk? [België].1 

Familie

Theofiel Roman ° voor 1845, + 10 apr 1874
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S487] Burgerlijke Stand Kortrijk, Rijksarchief Kortrijk, 1892, huwelijken, akte 106.
 2. [S93] Origineel document, bewaard bij Elza Maria Frederix.

Petrus Edmondus Goossens

IDnr.3900, ° 2 maart 1903, + 17 mei 2000
RoepnaamMondus. 
GeboortePetrus Edmondus Goossens werd geboren op 2 maart 1903 te Koersel [België]. 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Philips voor 8 april 1942 te Koersel? [België].1 
OverlijdenHij overleed op 17 mei 2000 te Koersel [België] in de ouderdom van 97 jaar. 

Familie

Maria Elisabeth Philips ° 2 mrt 1909, + 16 nov 1978
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S76] Origineel document, trouwboekje Goossens-Frederix, bewaard bij Maria Germaine Frederix.

Raf Goossens

IDnr.13906, ° augustus 1982
VaderFreddy Goossens1 ° voor 1960
MoederMarie-Josée Frederix1 ° na 1954
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteRaf Goossens werd geboren in augustus 1982 te Opglabbeek [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 26.08.1982, p.12.

Therese Lambertine Goossens

IDnr.218, ° 4 maart 1842, + 31 augustus 1900
GeboorteTherese Lambertine Goossens werd geboren op 4 maart 1842 te Lummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Josephus Goris op 23 april 1868 te Lummen [België].1
BeroepZij was landbouwster te Lummen [België] voor 31 augustus 1900.2 
OverlijdenZij overleed op 31 augustus 1900 in Mellaar te Lummen [België] in de ouderdom van 58 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 5 uur 's namiddags. Haar zoon Karel (25 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige Henri Wellens (26 jaar, winkelier) en beiden uit Lummen.2'

Familie

Joannes Josephus Goris ° 27 mrt 1840, + 15 mrt 1909
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1868, huwelijken, p.29, akte 3.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1900, overlijdens, p.16, akte 61.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.7, akte 24.

Vicky Goossens

IDnr.12274
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
HuwelijkVicky Goossens huwde met Geert Poesen, zoon van Guido Poesen en Lucienne Peusens.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Rosmeer.