Simon Bervoets

IDnr.2516, ° voor 1645, + na 6 maart 1698
VaderSijmon Bervoets ° voor 1620, + na 27 mei 1652
DoopselSimon Bervoets werd gedoopt voor 1645 te Beringen? [België].1 
LeningMaria Fredrix leende aan Simon Bervoets de som van 100 gulden bbl aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 juni 1674. Deze verwijst ook naar Arnoldus Lijnen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Simon Bervoets Simons zoon leent van Maria Fredrix alias Meesters 100 gulden Brabants Luiks à 6%. Pand: 2 halsters land met aangelegen dries. Palende het geheel: Z. de Schansdijck; W. Lambrecht Truijens; N. de erfgenamen Lambrecht Loomans; O. het Schanshofken. Aert Lijnen is als momber of curateur van Maria Fredrix ter gichte gekomen. Bervoets betaalde de hofrechten.2' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Theunis op 27 april 1676 te Beringen [België].3
AflossingDe leningsovereenkomst van Joannes Fredrix en Anna Fredrix met Elisabeth Swaelen en Matheus Tielens, geacteerd te Lummen [België] op 1 april 1677, verwijst naar Simon Bervoets als betrokken partij; 40 gulden.4 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Adrianus Lemmens op 6 maart 1698 te Heusden [België]; [nvdr. Op dezelfde dag, 6 maart 1698, wordt hij ook gedoopt in Lummen, waar zijn ouders bijna twee jaar eerder huwden. In de Lummense doopakte wordt vermeld dat beide ouders van Heusden zijn. De peter en meter zijn dezelfde als bij de doop in Heusden].5,6
OverlijdenHij overleed na 6 maart 1698 te Beringen? [België].7 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, 255.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, folio 255.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.43V.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, p.92v.
 5. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1698, doopsels, p.98-99.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1698, doopsels, p.135.
 7. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, p.98.

Simon Bervoets1

IDnr.2749, ° voor 1575, + na 15 januari 1632
DoopselSimon Bervoets werd gedoopt voor 1575 te Lummen? [België].1 
AflossingLucia Gompaerts en Simon Bervoets ontvingen van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening aan 12 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 november 1604. De akte luidt als volgt: 'Simon Bervoets, krachtens procuratie hem gegeven door Lucia Gompaerts, begijntje te Diest, kwijt Aert Frericx en zijn panden, 12 stuivers jaarlijks. De volmacht is op 18 april 1602 gegeven voor notaris Peeter Van Hamme te Diest. Getuigen: Franchois Gharreer en Johan Joris.1' 
LeningHij was betrokken bij een financiële transactie van Aerdt Fredrix op 14 januari 1610 te Lummen [België].2 
BeroepHij was schepen te Lummen [België] op 14 januari 1610.2 
LeningDe leningsovereenkomst van Gerardus Frericx met Marten Beerten, geacteerd te Lummen [België] op 5 april 1618, verwijst naar Simon Bervoets als betrokken partij; 50 gulden.3 
LeningArnoldus Frericx leende aan Simon Bervoets de som van 100 gulden bbl aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 januari 1632. De akte luidt als volgt: 'Simon Bervoets leent van Aerdt Frerix 100 gulden à 5%. Pand: een beemd aan de Oostereijnsche schans waar men naar de hei gaat. Palende de erfgenamen mr. Jan Neven, mr. Henrick Swijsen, de Bauwendoncsche Voort en de straat ter vierder zijde.4' 
OverlijdenHij overleed na 15 januari 1632 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.69.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.104.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.186.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.23.

Walterus Bervoets1

IDnr.3779, ° voor 1620, + na 3 februari 1641
DoopselWalterus Bervoets werd gedoopt voor 1620 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Fredrix op 3 februari 1641 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 3 februari 1641 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 52, 1641, huwelijken, p.17.

Wilhelmus Bervoets1

IDnr.3678, ° 10 juli 1670, + na 6 januari 1695
VaderGuilielmus Bervoets2 ° voor 1645, + 25 maart 1691
MoederElisabeth Ingenhof2 ° voor 1645, + 11 november 1693
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselWilhelmus Bervoets werd gedoopt op 10 juli 1670 te Beringen [België] met als peter Willebrordus Daniels en als meter Maria Boschmans.3
HuwelijkHij huwde met Elisabetha Opheij, dochter van Ambrosius Opheij en Margareta Mattheus, op 10 februari 1694 te Beringen [België] met als getuigen Jan Opheij en Rijnerus Tummermans.4
OverlijdenHij overleed na 6 januari 1695 te Beringen? [België]. 

Familie

Elisabetha Opheij ° 5 okt 1672, + na 13 jun 1695
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1695, doopsels, p.81.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.12.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.30.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1694, huwelijken, p.124v.

Wilhelmus Bervoets

IDnr.14509, ° voor 1650, + na 15 maart 1673
DoopselWilhelmus Bervoets werd gedoopt voor 1650 te Beringen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Daniel Bervoets op 15 maart 1673 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 15 maart 1673 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, p.36v.

Anna Berx

IDnr.8022, ° voor 1680, + na 29 oktober 1706
DoopselAnna Berx werd gedoopt voor 1680 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Nicolaus Vrerix op 29 oktober 1706 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 29 oktober 1706 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1706, doopsels, p.113.

Maria Theresia Berx

IDnr.13713, ° 18 oktober 1886, + na 15 september 1909
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Theresia Berx werd geboren op 18 oktober 1886 te Diepenbeek [België].1 
HuwelijkZij huwde met Bernardus Franciscus Put, zoon van Henricus Put en Veronica Albertina Claes, op 15 september 1909 te Diepenbeek [België].2 
OverlijdenZij overleed na 15 september 1909 te Genk? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1886, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1909, huwelijken.