Josephus Heselmans

IDnr.3641, ° 24 april 1825, + 12 april 1897
GeboorteJosephus Heselmans werd geboren op 24 april 1825 te Tessenderlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Josephus wordt geboren om 2 uur 's namiddags. Vader Hendrik Heselmans (45 jaar, landbouwer te Tessenderlo) doet aangifte met als getuigen Augustinus Ludovicus Clercx (25 jaar, schrijver) en Augustinus Schroijenven (21 jaar, handwerker), beiden van Tessenderlo.1'
BeroepHij was handwerker te Tessenderlo [België] op 14 juli 1858.2 
HuwelijkHij huwde met Regina Vandebril, dochter van Joseph Vandebril en Maria Theresia Duchiene, op 14 juli 1858 te Tessenderlo [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 9 uur 's voormiddags. De moeder van de bruid is aanwezig. Dde andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Augustinus Vandebril (25 jaar, broer van de bruid, landbouwer te Kwaadmechelen), Joseph Louis Verbessem (29 jaar, bakker), Peer Hendrik Peeters (32, landbouwer) en Joseph Hubert Boni (37 jaar, schoenmaker), alle drie van Tessenderlo.2'
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Theresia Frederickx op 26 september 1858 in Dorp te Tessenderlo [België]; Maria Theresia overlijdt om 8 uur 's avonds in het huis van haar stiefvader in de wijk Dorp. De aangifte gebeurt door haar stiefvader Josephus Heselmans (33 jaar, handwerker) en Romanus Livinus Vervoort (40 jaar, schrijnwerker), beiden van Tessenderlo.3
OverlijdenHij overleed op 12 april 1897 te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 71 jaar. 

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1825, geboorten, p.25v.
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1858, huwelijken, p.49, akte 19.
 3. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1858, overlijdens, p.71v, akte 67.

Rudiger Hesemans

IDnr.12566
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkRudiger Hesemans huwde met Chanta Vangerven, dochter van Jacob Leonard Vangerven en Anna Maria Franssen, op 30 april 1982 te Lommel [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Catlijn Heskens

IDnr.7470, ° voor 1610, + na 1 april 1643
VaderJan Heskens1 ° voor 1585, + voor 25 augustus 1642
DoopselCatlijn Heskens werd gedoopt voor 1610 te Paal? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Peter Bosmans voor 1 april 1643 te Beringen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Peter Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 1 april 1643, verwijst naar Catlijn Heskens als betrokken partij; 150 gulden.1
OverlijdenZij overleed na 1 april 1643 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.31.

Cornelius Heskens

IDnr.344, ° voor 1593, + na 15 juni 1614
DoopselCornelius Heskens werd gedoopt voor 1593 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Frericx op 15 juni 1614 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend in aanwezigheid van de getuigen en vrienden.1' 
OverlijdenHij overleed na 15 juni 1614 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 552, 614, huwelijken, p.21.

Jan Heskens

IDnr.7469, ° voor 1585, + voor 25 augustus 1642
DoopselJan Heskens werd gedoopt voor 1585 te Paal? [België]. 
OverlijdenHij overleed voor 25 augustus 1642 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, vermeldt eveneens Jan Heskens; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.1
LeningDe leningsovereenkomst van Peter Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 1 april 1643, vermeldt eveneens Jan Heskens; 150 gulden.2

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.31.

Wilhelmus Hettingen

IDnr.542, ° voor 1637, + voor 22 augustus 1663
DoopselWilhelmus Hettingen werd gedoopt voor 1637. 
HuwelijkHij huwde met Catharina Fredrix op 5 februari 1658 te Lummen [België] met als getuigen Leonardus Marien en Leonardus Aerts.1 
OverlijdenHij overleed voor 22 augustus 1663.2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.28.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.84 (p.44).

Margaretha Heugers

IDnr.8642, ° voor 1670, + na 20 juni 1700
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMargaretha Heugers werd gedoopt voor 1670 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Frederix, zoon van Thomas Frederix en Helwigis Penders, voor 20 februari 1692 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 20 juni 1700 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].2 

Familie

Petrus Frederix ° 20 feb 1667, + na 20 jun 1700
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1692, p.40.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1700, p.66.
 3. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1695, p.49.
 4. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1696, p.54.