Felix Fredrix

IDnr.137, ° 6 januari 1852, + 26 juli 1931
VaderCasimirus Fredrix1 ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
MoederMaria Theresia Bodaer1 ° 28 juni 1823, + 20 februari 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieFelix Fredrix werd ook Felix Frederix genoemd. 
GeboorteHij werd geboren op 6 januari 1852 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Felix wordt geboren om 1 uur 's morgens. Vader Casimirus (33 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen André Vervoort (62 jaar, landbouwer) en Jean Fagnoule (36 jaar, gemeente-ontvanger), beiden van Lummen.1'
MilitieHij was loteling in 1872 te Heusden [België].2 
BeroepHij was landbouwer te Heusden [België] op 6 januari 1875.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Josepha Natalia Vaneynde, dochter van Charles Henri Vaneynde en Marie Elisabeth Claes, op 6 januari 1875 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 3 uur in de namiddag. De ouders van de bruid en de moeder van de bruidegom zijn aanwezig. Zijn vader is al overleden. De getuigen zijn Jan Michiel Put (58 jaar, herbergier), Jan Louis Vanhoudt (25 jaar, onderwijzer), Pieter Truyers (32 jaar, herbergier), allen van Heusden, en landbouwer Alphonse Bormans (25 jaar, landbouwer) van Beringen.2'
BeroepHij was herbergier in Eversel te Heusden [België] op 21 december 1877.3 
WoonstHij en Maria Josepha Natalia Vaneynde woonden voor 3 april 1882 in de Pastorijstraat 2 te Koersel. [België]4 
WoonstHij en Maria Josepha Natalia Vaneynde woonden na 3 april 1882 in de Rolwagenstraat 18 te Antwerpen. [België]4 
OverlijdenHij overleed op 26 juli 1931 te Deurne [België] in de ouderdom van 79 jaar.5 

Familie

Maria Josepha Natalia Vaneynde ° 22 jan 1852, + 15 jan 1913
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1852, geboorten, p.1, akte 1.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1875, huwelijken, p.15, akte 1.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1877, geboorten, p.13, akte 48.
 4. [S287] Bevolkingsregister Beringen, Archief stad Beringen.
 5. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.4, akte 13.
 7. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1880, geboorten, p.4, akte 12.
 8. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1633908, 1883, geboorten, p.3, akte 9.

Felix Antonius Fredrix

IDnr.1059, ° 17 maart 1812, + 7 mei 1897
VaderAntonius Frederix ° 24 mei 1779, + 22 juni 1862
MoederMarie Cathérine Vandermaesen ° circa 1787, + 2 maart 1869
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteFelix Antonius Fredrix werd geboren op 17 maart 1812 te Diest [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte gebeurt door Jean François Trenten (59 jaar, schoenmaker), Jacques Felix Cluckers (39 jaar, particulier) en heelkundige Michel Joseph Vandeneynde. In de marge staat dat Antoine Vandermaesen bij het huwelijk van zijn ouders als hun zoon erkend wordt.1,2' 
NaamvariatieHij werd ook Felix Antoine Vandermaesen genoemd. 
HuwelijkHij huwde met Anna Stockmans circa 1835. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Franciscus Coveliers en Maria Catherina Hortentia Fredrix op 23 september 1886 te Lummen [België]; Het huwelijk vindt plaats om 10 uur in de voormiddag. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Felix Fredrix (74 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Antwerpen), Policarpe Fredrix (70 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Brussel), Alphonse Coveliers (30 jaar, meester-metser en broer van de bruidegom, wonende te Antwerpen) en Louis Coveliers (23 jaar, timmerman, en broer van de bruidegom, wonende te Antwerpen).3
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Eugenius Franciscus Wellens en Maria Mathildis Fredrix op 28 april 1887 te Lummen [België]; Het huwelijk vindt plaats om 10 uur in de voormiddag. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Franciscus Coveliers (29 jaar, meester-timmerman en zwager van de bruid, wonende te Antwerpen), Felix Antonius Fredrix (75 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Antwerpen), Policarpe Fredrix (71 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Brussel), Augustus Wellens (58 jaar, huidevetter en oom van de bruidegom, wonende te Lummen).4
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Felix Josephus Wellens op 3 februari 1892 te Lummen [België]; Hij wordt geboren om 2 uur 's nachts. Vader Eugenius Franciscus (27 jaar, huidevetter) doet aangifte met als getuigen grootoom Felix Antonius Fredrix (80 jaar, eigenaar, van Antwerpen) en Felix Wellens (25 jaar, zonder beroep, uit Lummen).5
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Catherina Stephania Lemmens en Joannes Antonius Fredrix op 19 september 1892 te Lummen [België]; Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's voormiddags. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. Haar moeder is al overleden. De getuigen zijn Felix Antonius Fredrix (80 jaar, zonder beroep, oom van de bruidegom, uit Antwerpen), Polycarpe Fredrix (76 jaar, zonder beroep, oom van de bruidegom, uit Brussel), Leopoldus Lemmens (36 jaar, molenaar, broer van de bruid), en Cyrille Lemmens (21 jaar, molenaar, broer van de bruid), de laatste twee van Koersel.6
OverlijdenHij overleed op 7 mei 1897 in de Schulstraat 17 (sectie 8) Antwerpen in de ouderdom van 85 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 740306, geboorten 1796-1827, akte 53.
 2. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 2157465, overlijdens 1894 t/m 4182, akte 1739.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, p.15, akte 15.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, p.10, akte 10.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1892, geboorten, p.2v, akte 7.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1892, huwelijken, p.10, akte 10.

Francisca Fredrix

IDnr.270, ° 10 februari 1865, + 24 juni 1925
VaderCasimirus Fredrix ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
MoederMaria Theresia Bodaer ° 28 juni 1823, + 20 februari 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteFrancisca Fredrix werd geboren op 10 februari 1865 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Francisca wordt geboren om 6 uur 's morgens. Vader Casimirus doet aangifte met als getuigen Petrus Gerardus Vanroy (37 jaar, landbouwer te Lummen) en Clemens Fredrix (39 jaar, gemeente-secretaris, Lummen).1' 
BeroepZij was dienstmeid te Lummen [België] op 12 augustus 1893. 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Engelen, zoon van Augustinus Engelen en Carolina Bodaer, op 12 augustus 1893 te Lummen [België] met als getuigen Franciscus Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's voormiddags. De vader van de bruidegom is aanwezig. Zijn moeder is al overleden alsook de beide ouders van de bruid. De getuigen zijn Franciscus Fredrix (24 jaar, landbouwer, neef van de bruid, van Beringen), Ludovicus Engelen (35 jaar, landbouwer, broer van de bruidegom), Thomas Somers (29 jaar, rademaker) en Felix Wellens (27 jaar), de laatste drie van Lummen.2'
OverlijdenZij overleed op 24 juni 1925 te Lummen [België] in de ouderdom van 60 jaar.3 

Familie

Petrus Joannes Engelen ° 22 aug 1863, + 24 jan 1915
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1865, p.5, 17.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, huwelijken, p.19, akte 19.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, bidprentjes Jaak Simons.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1896, geboorten, p.23v, akte 90.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1897, geboorten, p.15, akte 56.

Francisca Fredrix1

IDnr.5217, ° circa 1722, + 19 juni 1800
DoopselFrancisca Fredrix werd gedoopt circa 1722.2 
OverlijdenZij overleed op 19 juni 1800 te Herk-de-Stad [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Schulen.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1800, overlijdens.

Franciscus Fredrix

IDnr.2226, ° 5 april 1869, + na 12 augustus 1893
VaderBernardus Fredrix1 ° 18 december 1843, + 27 december 1902
MoederLucia Sneijers1 ° 22 april 1842, + 12 maart 1881
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteFranciscus Fredrix werd geboren op 5 april 1869 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 1 uur 's nachts. Vader Bernardus (26 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Felix Schroyen (30 jaar, landbouwer) en Clemens Fredrix (43 jaar, secretaris), allen van Lummen.1'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Joannes Engelen en Francisca Fredrix op 12 augustus 1893 te Lummen [België]; Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's voormiddags. De vader van de bruidegom is aanwezig. Zijn moeder is al overleden alsook de beide ouders van de bruid. De getuigen zijn Franciscus Fredrix (24 jaar, landbouwer, neef van de bruid, van Beringen), Ludovicus Engelen (35 jaar, landbouwer, broer van de bruidegom), Thomas Somers (29 jaar, rademaker) en Felix Wellens (27 jaar), de laatste drie van Lummen.2
OverlijdenHij overleed na 12 augustus 1893 te Beringen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1869, geboorten, p.6, akte 21.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, huwelijken, p.19, akte 19.

Franciscus Fredrix

IDnr.3143, ° 1 maart 1740, + 12 maart 1786
VaderAndreas Fredrix1 ° 21 oktober 1705, + 5 januari 1744
MoederAleidis Gielens1 ° 27 januari 1698, + 29 december 1769
DoopselFranciscus Fredrix werd gedoopt op 1 maart 1740 te Hechtel [België] met als peter Rutgerus Tilen en als meter Helena Van de Loo.1 
EigendomFranciscus Fredrix en Catherina Voets verkopen een goed aan Antonius Gueskens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 oktober 1770. Deze verwijst ook naar Mathias Zeysens als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Voor schepenen Beckers en Vander AA verkopen Franciscus Fredericx en Catharina Voets wed. Joannes Fredericx ¼ bempt 'het Teurfbrouck', in den Overslagh, afkomende van Matteus den Decker, in de wandeling zo genoemd. Palend O. Arnoldus Cnaep, W. Arnoldus Truyens, N. de beek. Verkopen aan Anthoon Geeskens voor 307 ½ gulden BBL. Betaald: 81 ½ gulden BBL. De rest, 225 gulden, te betalen binnen 2 jaar. Lijcoop drij vierdel bier, goedtsgeld 1 stuiver. Op dezelfde dag, folio 82v, bekennen de verkopers de som van 225 gulden ontvangen te hebben van Mattias Seyssens. Geeskens zal het bedrag binnen 2 jaren restitueren aan Seyssens.2' 
OverlijdenHij overleed op 12 maart 1786 te Hechtel [België] in de ouderdom van 46 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1740, doopsels.
 2. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 122, 1769-1772, folio 54v.
 3. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, overlijdens.

Frans Fredrix1

IDnr.2644, ° circa 1540, + na 5 april 1565
VaderArnout Fredrix1 ° circa 1515, + tussen 16 mei 1561 en 5 april 1565
MoederCatharina Huybens1 ° circa 1515, + tussen 5 april 1565 en 25 mei 1565
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselFrans Fredrix werd gedoopt circa 1540.1 
SchenkingCatharina Huybens schenkt aan Frans Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 april 1565. Deze verwijst ook naar Peeter Fredrix en Jan Zwysen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Katharina Huybens heeft zich vermomberd met Peeter Ffrericx en Jan Zwysen. Ze zijn haar met recht verleend door de Loonse meier, om haer te goeder trouwen ende ter goeder rechte daer mede te behelpen daer zy des van noede hebben sal.
Katharina Huybens staat voor de Loonse meier haar tocht af aan haar kinderen, te weten heer Aerdt Ffrericx, absent; Aelet en Ffrans Ffrericx, present. Van een stuk land in het Berckbloeck. Palende Peeter Neeven, Ambrosius Van Groelaeren en er derder zijde Maria Lambrechts erfgenamen.
De kinderen vermomberen zich met de dezelfde mombers die hun moeder heeft. Ffrans en Aleth Frerix, mede voor hun afwezige broer heer Aerdt Frerix, verkopen het voornoemde perceel aan stadhelder Peeter Neeven voor 35 Rinsgulden min de lasten: ½ mud rogge aan Henrick Vanden Bossch te kwijten met 20 Rinsgulden eens.1'
 
OverlijdenHij overleed na 5 april 1565.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.253v.