Joannes Mathias Marien

IDnr.450, ° 21 augustus 1744, + na 20 mei 1769
VaderMathias Marien ° 23 september 1701, + 20 november 1761
MoederCatharina Fredrix ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselJoannes Mathias Marien werd gedoopt op 21 augustus 1744 te Lummen [België] met als peter Joannes Van den Winckel en als meter Cristina Bosmans.1 
ReliefNa het overlijden van Mathias Marien en Catharina Fredrix releveren Petrus Franciscus Marien, Josephus Marien en Joannes Mathias Marien op 13 mei 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Joseph, Joannes en Peeter Francis Marien releveren na de dood van hun moeder Catharien Fredrix hetgeen volgt. Eerst een huis, een hof, een 'wijerken' en een 'moeshof' gelegen te Mellaar, dit onder Loons recht. Verder een schuur met boomgaard, grenzend aan de straat en Dionijs Desiron ten oosten, jonkvrouw wed. van wijlen Joannes Josephus Van Zingele, schout van Diest, ten zuiden, diezelfde dame en Hendrik Karremans ten westen, de 'vroente' ten noorden. Verder nog een schuur, een perceel grond, nog een huis en hof in Mellar gelegen. Dit goed grenst ten oosten aan het pad naar het bos en de heide, ten zuiden aan Pieter Schots en de heer Boelen, schepen van Hasselt, ten westen aan Marie Lijnen en ten noorden aan het bos.2' 
EigendomGerardus Marien verkocht, samen met Joannes Mathias Marien, een goed aan Petrus Schodts volgens een akte gemaakt in Mellaar te Lummen [België] op 18 mei 1769. Deze verwijst ook naar Servaes Wolfs als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Catharina Fredrix. De akte luidt als volgt: 'De broers Gerardus, Franciscus, Josephus en Joannes Marien verkopen de onroerende goederen gelegen te Melllaar, die ze op 13 mei van vorig jaar gereleveerd hadden na de dood van hun moeder Catharina Fredrix, aan schepen Petrus Schodts voor een som van 427 gulden, terwijl het goed reeds belast is met een van 150 gulden aan Servaes Wolfs, met 4 gulden jaarlijks 'aan de armen', verder een 'vat eve', het zestiende deel van een 'vat rogge', en andere lasten.3' 
EigendomGerardus Marien verkocht, samen met Joannes Mathias Marien, een goed aan Josephus Marien volgens een akte gemaakt in Mellaar te Lummen [België] op 20 mei 1769. Deze verwijst ook naar Marius Opheije als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Catharina Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Gerardus, Jan en Francis Marien verkopen aan hun broer Joseph Marien een ander deel uit de erfenis van hun moeder Catharien Fredrix: een huis, hof, een 'weyerken' en moeshof, in Mellaar gelegen, alsook de boomgaard met een schuur erop, voor 520 gulden. Het goed is wel belast met een schuld van 300 gulden aan Marius Opheije, en verder nog kleinere lasten.4' 
EigendomPetrus Franciscus Marien verkocht, samen met Joannes Mathias Marien, een goed aan Ambrosius Frederix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 mei 1769. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Ambrosius Fredericx 'vernadert' (naast) een stuk grond dat de broers Marien (neven van Ambrosius) eerder op 18 mei van dit jaar hebben verkocht aan schepen Peter Schodts als onderdeel van een grotere verkoop.5' 
OverlijdenHij overleed na 20 mei 1769 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.117.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, p.77.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.149v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.150.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.151.

Josephus Marien

IDnr.449, ° 16 maart 1742, + na 20 mei 1769
VaderMathias Marien ° 23 september 1701, + 20 november 1761
MoederCatharina Fredrix ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselJosephus Marien werd gedoopt op 16 maart 1742 te Lummen [België] met als peter Petrus Troosters en als meter Catharina Theunis.1 
ReliefNa het overlijden van Mathias Marien en Catharina Fredrix releveren Petrus Franciscus Marien, Josephus Marien en Joannes Mathias Marien op 13 mei 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Joseph, Joannes en Peeter Francis Marien releveren na de dood van hun moeder Catharien Fredrix hetgeen volgt. Eerst een huis, een hof, een 'wijerken' en een 'moeshof' gelegen te Mellaar, dit onder Loons recht. Verder een schuur met boomgaard, grenzend aan de straat en Dionijs Desiron ten oosten, jonkvrouw wed. van wijlen Joannes Josephus Van Zingele, schout van Diest, ten zuiden, diezelfde dame en Hendrik Karremans ten westen, de 'vroente' ten noorden. Verder nog een schuur, een perceel grond, nog een huis en hof in Mellar gelegen. Dit goed grenst ten oosten aan het pad naar het bos en de heide, ten zuiden aan Pieter Schots en de heer Boelen, schepen van Hasselt, ten westen aan Marie Lijnen en ten noorden aan het bos.2' 
EigendomGerardus Marien verkocht, samen met Josephus Marien, een goed aan Petrus Schodts volgens een akte gemaakt in Mellaar te Lummen [België] op 18 mei 1769. Deze verwijst ook naar Servaes Wolfs als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Catharina Fredrix. De akte luidt als volgt: 'De broers Gerardus, Franciscus, Josephus en Joannes Marien verkopen de onroerende goederen gelegen te Melllaar, die ze op 13 mei van vorig jaar gereleveerd hadden na de dood van hun moeder Catharina Fredrix, aan schepen Petrus Schodts voor een som van 427 gulden, terwijl het goed reeds belast is met een van 150 gulden aan Servaes Wolfs, met 4 gulden jaarlijks 'aan de armen', verder een 'vat eve', het zestiende deel van een 'vat rogge', en andere lasten.3' 
EigendomGerardus Marien verkocht, samen met Joannes Mathias Marien en Petrus Franciscus Marien, een goed aan Josephus Marien volgens een akte gemaakt in Mellaar te Lummen [België] op 20 mei 1769. Deze verwijst ook naar Marius Opheije als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Catharina Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Gerardus, Jan en Francis Marien verkopen aan hun broer Joseph Marien een ander deel uit de erfenis van hun moeder Catharien Fredrix: een huis, hof, een 'weyerken' en moeshof, in Mellaar gelegen, alsook de boomgaard met een schuur erop, voor 520 gulden. Het goed is wel belast met een schuld van 300 gulden aan Marius Opheije, en verder nog kleinere lasten.4' 
EigendomPetrus Franciscus Marien verkocht, samen met Josephus Marien, een goed aan Ambrosius Frederix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 mei 1769. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Ambrosius Fredericx 'vernadert' (naast) een stuk grond dat de broers Marien (neven van Ambrosius) eerder op 18 mei van dit jaar hebben verkocht aan schepen Peter Schodts als onderdeel van een grotere verkoop.5' 
EigendomJosephus Marien verkocht een goed aan Gerardus Marien volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 mei 1769. De akte luidt als volgt: 'Joseph Marien verkoopt aan zijn broer Geert Marien een bos, gelegen in Mellaar aan de Veldtstege ten oosten, ten zuiden aan Joannes Van Goedhuijze, ten noorden aan Geert Van Uijtright, voor 204 guldens, belast met een schuld van 50 gulden aan de cellebroeders van Diest.6' 
OverlijdenHij overleed na 20 mei 1769 te Lummen? [België].6 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.104.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, p.77.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.149v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.150.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.151.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.150v.

Leonardus Marien

IDnr.964, ° voor 1635, + na 5 februari 1658
DoopselLeonardus Marien werd gedoopt voor 1635. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Wilhelmus Hettingen en Catharina Fredrix op 5 februari 1658 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 5 februari 1658. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.28.

Maria Christina Marien

IDnr.453, ° 21 juli 1746
VaderMathias Marien ° 23 september 1701, + 20 november 1761
MoederCatharina Fredrix ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMaria Christina Marien werd gedoopt op 21 juli 1746 te Lummen [België] met als peter Franciscus Orens en als meter Maria Theunis.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.129.

Maria Elisabeth Marien

IDnr.447, ° 8 maart 1738
VaderMathias Marien ° 23 september 1701, + 20 november 1761
MoederCatharina Fredrix ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMaria Elisabeth Marien werd gedoopt op 8 maart 1738 te Lummen [België] met als peter Martinus Stappers en als meter Elisabetha Opheij.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.84.

Mathias Marien

IDnr.443, ° 23 september 1701, + 20 november 1761
VaderGerardus Marien ° voor 1680, + na 23 september 1701
MoederGertrudis Bormans ° voor 1680, + na 23 september 1701
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMathias Marien werd gedoopt op 23 september 1701 te Beringen [België]. 
HuwelijkHij huwde met Catharina Fredrix, dochter van Cornelius Fredrix en Dymphna Theunis, op 1 mei 1728 te Lummen [België] met als getuigen Franciscus Vaes en Joannes Marien.1 
ReliefNa het overlijden van Cornelius Fredrix en Dymphna Theunis releveren Catharina Fredrix en Mathias Marien op 23 februari 1736 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Matthijs Marien man en momber van Catharien Fredrix heeft verzocht te releveren alle goederen van de ouders zaliger van zijn huisvrouw, namelijk Cornelis Fredrix en Dimpna Theunis: een perceel land in Meldelaer gelegen, grenzend die Boschstraet N., den Voet Pat Bosch O., Jan Claes en Aert Pelsers Z., Vincent Lijnen W. 3 - 15; boet 1 - 0; loss. 1 - 4; … 2 ½; conde 0 - 2; totaal 6 - 14.2' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Ambrosius Frederix op 17 februari 1739 te Lummen [België]; Mathias Marien vervangt Henricus Van Oppen als peter.3 
EigendomPieter Arnold Roelants verkocht een goed aan Mathias Marien volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 oktober 1739. Deze verwijst ook naar Joannes Stellingwerff als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Raso Jaeckemijns. De akte luidt als volgt: 'Mattheys Marien laat akte van notaris Joannes Stellingwerff, Hasselt, registreren dd. 27.10.1739.
Inhoud: Petrus Roelants, oud-burgemeester van Hasselt, en Marten Stappaerts verkopen aan Matthijs Mariën van Lummen: 1) huis, hof binnen vrijheid, O. het Palleerstraetien, Z. straat, W. Huskin; 2) land 'den Eyckenstock' met het Lindekensvelt en 2 perceeltjes in ’t gemeyn broeck, zoals Martinus Van Schoor en Renier Palmerts die in huur bezeten hebben en zoals die vroeger toebehoorden aan Raso Jacomijns. Verkocht voor een jaarlijkse erfrente van 20 gulden Brabants en een rente van 40 gulden Brabants per jaar; deze laatste af te leggen met 1000 gulden Brabants. Pand: gekocht goed en huis en hofje gelegen te Melioor onder Lummen, dat hij, Marien, voor 2 jaren kocht van Jan Claes van Lummen. Gedaan te Hasselt ten huize van Roelants. Getuigen: Hermannus Hermans en Anna Vandersmissen van Wellen.4'
 
ReliefHij werd vermeld bij het relief van Ambrosius Opheij en Geertruijt Ludts op 9 juli 1744 te Lummen [België]; Relief van goederen in Meldelaer na dood van Ambroos Ophije en Geertruijt Ludts, ouders, door Jan Ophije, Peeter Fredrix nomine uxoris Elisabeth Ophije, Jan Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Susanna Ophije in de naam van hun kinderen, Henrick Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Marie Ophije voor zijn kinderen met haar. Nalatenschap: een perceel broek gelegen in Meldelaer, de beek N., sr. Paulus Van Goedenhuijsen W., de schansdeijck Z., Lambert Morren weduwe met Lambreght Willems O; een perceel bos palend Goedenhuijsen “uijt de Ploegh” N., Agnes Wintmolders Z., Andries Smets den jongen erfgenamen Z., Jacob Van Olmen W; een rente van 10 gulden jaarlijks aan panden gelegen in Groelaeren van Peeter Busch erfgenamen, nu Jan Mantels getrouwd met de dochter van Peeter Busch, met 200 gulden kapitaal; een rente van 300 gulden kapitaal, 15 gulden jaarlijks, aan panden van Mattijs Marien in Meldelaer.
3 - 15 -; 1 - 10 -; 0 - 2 ¾ ; samen 5 - 7 ¾.5 
OverlijdenHij overleed op 20 november 1761 te Lummen [België] in de ouderdom van 60 jaar.6 
ReliefNa het overlijden van Mathias Marien en Catharina Fredrix releveren Petrus Franciscus Marien, Josephus Marien en Joannes Mathias Marien op 13 mei 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Joseph, Joannes en Peeter Francis Marien releveren na de dood van hun moeder Catharien Fredrix hetgeen volgt. Eerst een huis, een hof, een 'wijerken' en een 'moeshof' gelegen te Mellaar, dit onder Loons recht. Verder een schuur met boomgaard, grenzend aan de straat en Dionijs Desiron ten oosten, jonkvrouw wed. van wijlen Joannes Josephus Van Zingele, schout van Diest, ten zuiden, diezelfde dame en Hendrik Karremans ten westen, de 'vroente' ten noorden. Verder nog een schuur, een perceel grond, nog een huis en hof in Mellar gelegen. Dit goed grenst ten oosten aan het pad naar het bos en de heide, ten zuiden aan Pieter Schots en de heer Boelen, schepen van Hasselt, ten westen aan Marie Lijnen en ten noorden aan het bos.7' 

Familie

Catharina Fredrix ° 14 feb 1705, + 28 mrt 1768
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 556, p.24.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1736.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.90.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 62, folio 157v.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.115.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, p.77.

Petrus Marien

IDnr.997, ° na 1725, + na 29 september 1748
DoopselPetrus Marien werd gedoopt na 1725. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Elisabeth Marien op 29 augustus 1748 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 29 september 1748. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.141.