Catharina Fredrix

IDnr.442, ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
VaderCornelius Fredrix ° 14 september 1664, + 9 november 1715
MoederDymphna Theunis ° 8 februari 1665, + 18 oktober 1721
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 14 februari 1705 te Lummen [België] met als peter Joannes Bosmans en als meter Maria Anna Pops.1 
ReliefNa het overlijden van Cornelius Fredrix en Dymphna Theunis releveren Catharina Fredrix op 15 februari 1722 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Catharina Fredrix releveert na de dood van vader en moeder een stuk land gelegen in Meldelaer, het 'Hofken' genoemd, met als wat erbij hoort. Het goed grenst aan Andries Smeets Z., Lambertus Morren O., de straat W. en Vincent Lijnen Z.2'
HuwelijkZij huwde met Mathias Marien, zoon van Gerardus Marien en Gertrudis Bormans, op 1 mei 1728 te Lummen [België] met als getuigen Franciscus Vaes en Joannes Marien.3 
ReliefNa het overlijden van Cornelius Fredrix en Dymphna Theunis releveren Catharina Fredrix en Mathias Marien op 23 februari 1736 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Matthijs Marien man en momber van Catharien Fredrix heeft verzocht te releveren alle goederen van de ouders zaliger van zijn huisvrouw, namelijk Cornelis Fredrix en Dimpna Theunis: een perceel land in Meldelaer gelegen, grenzend die Boschstraet N., den Voet Pat Bosch O., Jan Claes en Aert Pelsers Z., Vincent Lijnen W. 3 - 15; boet 1 - 0; loss. 1 - 4; … 2 ½; conde 0 - 2; totaal 6 - 14.4' 
OverlijdenZij overleed op 28 maart 1768 te Lummen [België] in de ouderdom van 63 jaar.5 
ReliefNa het overlijden van Mathias Marien en Catharina Fredrix releveren Petrus Franciscus Marien, Josephus Marien en Joannes Mathias Marien op 13 mei 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Joseph, Joannes en Peeter Francis Marien releveren na de dood van hun moeder Catharien Fredrix hetgeen volgt. Eerst een huis, een hof, een 'wijerken' en een 'moeshof' gelegen te Mellaar, dit onder Loons recht. Verder een schuur met boomgaard, grenzend aan de straat en Dionijs Desiron ten oosten, jonkvrouw wed. van wijlen Joannes Josephus Van Zingele, schout van Diest, ten zuiden, diezelfde dame en Hendrik Karremans ten westen, de 'vroente' ten noorden. Verder nog een schuur, een perceel grond, nog een huis en hof in Mellar gelegen. Dit goed grenst ten oosten aan het pad naar het bos en de heide, ten zuiden aan Pieter Schots en de heer Boelen, schepen van Hasselt, ten westen aan Marie Lijnen en ten noorden aan het bos.6' 
EigendomDe eigendomstransactie van Gerardus Marien, samen met Petrus Franciscus Marien, Josephus Marien en Joannes Mathias Marien, met Petrus Schodts, geacteerd in Mellaar te Lummen [België] op 18 mei 1769, vermeldt eveneens Catharina Fredrix; De broers Gerardus, Franciscus, Josephus en Joannes Marien verkopen de onroerende goederen gelegen te Melllaar, die ze op 13 mei van vorig jaar gereleveerd hadden na de dood van hun moeder Catharina Fredrix, aan schepen Petrus Schodts voor een som van 427 gulden, terwijl het goed reeds belast is met een van 150 gulden aan Servaes Wolfs, met 4 gulden jaarlijks 'aan de armen', verder een 'vat eve', het zestiende deel van een 'vat rogge', en andere lasten.7 
EigendomDe eigendomstransactie van Gerardus Marien, samen met Joannes Mathias Marien en Petrus Franciscus Marien, met Josephus Marien, geacteerd in Mellaar te Lummen [België] op 20 mei 1769, vermeldt eveneens Catharina Fredrix; Gerardus, Jan en Francis Marien verkopen aan hun broer Joseph Marien een ander deel uit de erfenis van hun moeder Catharien Fredrix: een huis, hof, een 'weyerken' en moeshof, in Mellaar gelegen, alsook de boomgaard met een schuur erop, voor 520 gulden. Het goed is wel belast met een schuld van 300 gulden aan Marius Opheije, en verder nog kleinere lasten.8 

Familie

Mathias Marien ° 23 sep 1701, + 20 nov 1761
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.183 (p.93).
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 89, folio 105.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 556, p.24.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1736.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.142.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, p.77.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.149v.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.150.

Catharina Fredrix

IDnr.477, ° 5 januari 1700, + na 20 oktober 1729
VaderPetrus Fredrix ° 13 mei 1660, + tussen 11 maart 1702 en 20 oktober 1729
MoederJoanna Kerckhofs ° voor 1670, + na 20 oktober 1729
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 5 januari 1700 te Lummen [België] met als peter Renerius Cox en als meter Anna Cox.1 
OverlijdenZij overleed na 20 oktober 1729 te Kermt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.146 (p.74).
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, 1726-1732, p.358.

Catharina Fredrix

IDnr.479, ° 17 november 1690
VaderChristianus Fredrix ° 20 september 1664, + 25 april 1722
MoederElisabetha Bosmans ° 17 september 1667, + 9 mei 1732
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 17 november 1690 in Genenbos te Lummen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.89 (p.46).

Catharina Fredrix

IDnr.498, ° circa 1640, + 6 juni 1686
VaderChristiaen Fredrix ° circa 1600, + tussen 3 maart 1661 en 31 maart 1661
MoederAnna Cruessens ° 28 september 1602, + 8 februari 1675
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieCatharina Fredrix werd ook Frederix genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt circa 1640 te Lummen? [België]. 
VerlovingZij verloofde zich met Petrus Bosmans, zoon van N. Bosmans, op 6 januari 1666 te Lummen [België] met als getuigen Vincentius Bosmans en Leonardus Aerts.1
HuwelijkZij huwde met Petrus Bosmans, zoon van N. Bosmans, op 17 januari 1666 te Lummen [België] met als getuigen Michael Nijs en Leonardus Aerts.2
HuwelijkZij huwde met Lambertus Romers op 12 januari 1676 te Lummen [België] met als getuigen Leonardus Aerts en Joannes Heusdemans. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het rode zegel.3'
VerlovingZij verloofde zich met Joannes Van Heel op 8 oktober 1679 te Lummen [België] met als getuigen Gerardus Loiens en Leonardus Aerts.4
HuwelijkZij huwde met Joannes Van Heel op 22 oktober 1679 te Lummen [België] met als getuigen Dionysius Ceunen en Jan Geerts.4
OverlijdenZij overleed op 6 juni 1686 in Genenbos te Lummen [België].5
ReliefNa het overlijden van Catharina Fredrix en Petrus Bosmans werd door Anthoen Valentijns en Mathias Van Zengelbeeck als voogd op 27 juni 1686 Lummen, [België], het volgende gereleveerd: 'Anthoen Valentijns en Matthijs Van Singel, als mombers van de kinderen van Peeter Bosmans en Cattlijn Fredrickx beiden zaliger, releveren het versterf dat op de voorschreven onmondige kinderen is verstorven vanwege hun ouders: een stuk land in de 'Boschdelle' gelegen in Genebos, palend aan Aerdt Reijnders ten westen, hun eigen erf ten zuiden, Claes Goosens ten noorden, en Frans Neven ten oosten. Verder een stuk broek onder Gestel gelegen, palend aan Lijsbeth Goors ten zuiden.6' 
ReliefZij werd vermeld bij het relief van Vincentius Bosmans op 18 december 1687 te Lummen [België]; Antoin Valentijns, als momber van de onmondige kinderen van Peeter Bosmans, releveert het versterf aan de kinderen aangekomen na de dood van Vincent Bosmans, hun oom zaliger, waar Cristina Fredrix als tochtster onlangs uitgestorven is: de helft in een hof onder Mellaar gelegen, palend Michiel Reijnders met de wederhelft ten westen, de erfgenamen Mattues Aerts alias Dingenen ten oosten, de straat ten noorden, 'den Herantbosch' ten zuiden.7 

Familie 1

Petrus Bosmans ° voor 1645, + voor 1673
Kinderen

Familie 2

Lambertus Romers ° voor 1655, + 27 apr 1678
Kinderen

Familie 3

Joannes Van Heel ° voor 1655, + na 10 apr 1713
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1666, huwelijken, p.97.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1666, huwelijken, p.98.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, huwelijken, p.69.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1679, huwelijken, p.86.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1686, overlijdens, p.32.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1686, p.242.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1687, p.274.
 8. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1666, doopsels, p.125.
 9. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1668, doopsels, p.142.
 10. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.162.
 11. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.170.
 12. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1678, doopsels, p.240.
 13. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1680, doopsels, p.258.
 14. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1682, doopsels, p.283.

Catharina Fredrix

IDnr.523, ° voor 1636, + na 22 augustus 1663
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt voor 1636 te Lummen? [België]. 
NaamvariatieZij werd ook Frederici genoemd. 
HuwelijkZij huwde met Wilhelmus Hettingen op 5 februari 1658 te Lummen [België] met als getuigen Leonardus Marien en Leonardus Aerts.1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Van Hornick op 22 augustus 1663 te Lummen [België] met als getuigen Dionisius Plessers en Leonardus Aerts. De akte vermeldt: 'Getrouwd door kapelaan Adrianus Remen.2' 
OverlijdenZij overleed na 22 augustus 1663 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.28.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.84 (p.44).

Catharina Fredrix

IDnr.548, ° 26 oktober 1666
VaderArnoldus Fredrix ° circa 1626, + 2 september 1688
MoederMaria Lambrechts ° voor 1630, + na 26 oktober 1666
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 26 oktober 1666 te Lummen [België] met als peter Joannes Bijnen en als meter Maria Van Ham.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.132.

Catharina Fredrix

IDnr.1462, ° 2 maart 1670, + 12 januari 1706
VaderJoannes Fredrix ° voor 1635, + na 15 november 1678
MoederCatharina Laerackers ° voor 1635, + na 9 oktober 1682
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 2 maart 1670 te Beringen [België] met als peter Franciscus Teunis en als meter Maria Wolfs.1
HuwelijkZij huwde met Joannes Sooghen op 2 mei 1688 te Beringen [België] met als getuigen Marcus Boijen en Cornelius Moens.2
OverlijdenZij overleed op 12 januari 1706 te Beringen [België] in de ouderdom van 35 jaar. De tekst vermeldt: 'De vrouw van Joannes Sooghen.3' 

Familie

Joannes Sooghen ° voor 1665, + na 12 jan 1706
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1670, doopsels, p.29.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1688, huwelijken, p.122.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1706, overlijdens, p.347.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1688, doopsels, p.70.
 5. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1691, doopsels, p.78.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1693, doopsels, p.79.
 7. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1696, doopsels, p.84.
 8. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1699, doopsels, p.91.
 9. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1701, doopsels, p.159.
 10. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1705, doopsels, p.168.