Maria Anna Huveners

IDnr.13473, ° 13 november 1797, + 10 mei 1847
DoopselMaria Anna Huveners werd gedoopt op 13 november 1797 te As [België].1 
HuwelijkZij huwde met Willem Carel Joseph Albrechts, zoon van Carolus Josephus Godefridus Albrechts en Maria Margaretha Gijsen, op 22 september 1825 te As [België].2 
OverlijdenZij overleed op 10 mei 1847 te Vucht [België] in de ouderdom van 49 jaar.3 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters As, 1797, huwelijken.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand As, 1825, huwelijken.
  3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Vucht, 1847, huwelijken.

Catharina Huybens1

IDnr.2641, ° circa 1515, + tussen 5 april 1565 en 25 mei 1565
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Huybens werd gedoopt circa 1515.1 
HuwelijkZij huwde met Arnout Fredrix, zoon van Arnout Fredrix en Cornelia Vanden Lokensberge, voor 1540 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '(eigendomsakte van 25.05.1565 van zijn zoon Aerdt) ...om overeen te komen met de erfgenamen van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina...2' 
SchenkingCatharina Huybens schenkt aan Frans Fredrix, Aerdt Frericx en Aleth Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 april 1565. Deze verwijst ook naar Peeter Fredrix en Jan Zwysen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Katharina Huybens heeft zich vermomberd met Peeter Ffrericx en Jan Zwysen. Ze zijn haar met recht verleend door de Loonse meier, om haer te goeder trouwen ende ter goeder rechte daer mede te behelpen daer zy des van noede hebben sal.
Katharina Huybens staat voor de Loonse meier haar tocht af aan haar kinderen, te weten heer Aerdt Ffrericx, absent; Aelet en Ffrans Ffrericx, present. Van een stuk land in het Berckbloeck. Palende Peeter Neeven, Ambrosius Van Groelaeren en er derder zijde Maria Lambrechts erfgenamen.
De kinderen vermomberen zich met de dezelfde mombers die hun moeder heeft. Ffrans en Aleth Frerix, mede voor hun afwezige broer heer Aerdt Frerix, verkopen het voornoemde perceel aan stadhelder Peeter Neeven voor 35 Rinsgulden min de lasten: ½ mud rogge aan Henrick Vanden Bossch te kwijten met 20 Rinsgulden eens.1'
 
OverlijdenZij overleed tussen 5 april 1565 en 25 mei 1565.1,2 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Frericx, geacteerd te Antwerpen [België] op 25 mei 1565, vermeldt eveneens Catharina Huybens; Broeder Jan onder de Lende, pater broeder Jan Keteler vicarius en broeder Ffrans Van Steensele procurator, mede in naam van alle conventualen van het godshuis van de Boggaerden binnen Antwerpen machtigen op 25 mei 1565, broeder Joachim Vanden putte en broeder Aerdt Ffredericx alias van Lymmen, beiden priesters en mede-conventualen, om overeen te komen met de erfgenamen van wijlen Aerdt Ffredericx en diens vrouw Catharina, ouders van de voornoemde Aerdt Ffredericx, om uit de nalatenschap gekocht te worden.2 

Familie

Arnout Fredrix ° circa 1515, + tussen 16 mei 1561 en 5 apr 1565
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.253v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.255.

Christophe Huybrechts

IDnr.11498, ° 28 augustus 1995
VaderDirk Huybrechts1 ° 9 november 1971
MoederAnn Fredrix1 ° 30 november 1972
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteChristophe Huybrechts werd geboren op 28 augustus 1995 te Brasschaat [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Dirk Huybrechts

IDnr.11494, ° 9 november 1971
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteDirk Huybrechts werd geboren op 9 november 1971 te Kalmthout [België].1 
HuwelijkHij huwde met Ann Fredrix, dochter van Paul Theophiel Jeanne Fredrix en Marcella Rosalia Peeters, op 16 juli 1994 in Hoogboom te Kapellen [België].1 

Familie

Ann Fredrix ° 30 nov 1972
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Lotte Huybrechts

IDnr.11500, ° 31 juli 2000
VaderDirk Huybrechts1 ° 9 november 1971
MoederAnn Fredrix1 ° 30 november 1972
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLotte Huybrechts werd geboren op 31 juli 2000 te Brasschaat [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

N. Huybrechts

IDnr.91, ° voor 1664, + na 19 september 1685
DoopselN. Huybrechts werd gedoopt voor 1664 te Heusden? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Martinus Frederix voor 19 september 1685. 
OverlijdenZij overleed na 19 september 1685. 

Familie

Martinus Frederix ° voor 1664, + na 19 sep 1685
Kind

Sophie Huybrechts

IDnr.11499, ° 9 januari 1997
VaderDirk Huybrechts1 ° 9 november 1971
MoederAnn Fredrix1 ° 30 november 1972
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteSophie Huybrechts werd geboren op 9 januari 1997 te Brasschaat [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.