Laurentius Leijsens

IDnr.14581, ° voor 1675, + na 27 februari 1698
NaamvariatieLaurentius Leijsens werd ook Laureijs Leijssen genoemd.1 
DoopselHij werd gedoopt voor 1675 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Andasa op 15 mei 1695 te Lummen [België].1
EigendomMichiel Stessens en Laurentius Leijsens verkopen, samen met Catharina Vandasan en Maria Andasa, een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 februari 1698. De akte luidt als volgt: 'Michiel Stessens, die de laudering van zijn huisvrouw zal inbrengen, en Laureijs Leijssen met zijn huisvrouw, verkopen samenderhand aan Jan Fredrix een perceel erf omtrent "den Vrebosch" gelegen, regenoten de straat W., de erfgenamen Philips Vande Laer met het Cromblock O., de koper Z., Lambrecht Truijens erfgenamen N. Voor 53 gulden BBL.2' 
OverlijdenHij overleed na 27 februari 1698 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1695, huwelijken, p.150.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1698, p.173.

Catharina Leijssen

IDnr.10630, ° voor 1745, + na 25 maart 1767
DoopselCatharina Leijssen werd gedoopt voor 1745 te Bocholt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Jacobus Leyssen op 25 maart 1767 te Bocholt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 25 maart 1767 te Bocholt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S254] Opzoekingen door Bart Claes.

Joannes Leijssens1

IDnr.14499, ° voor 1630, + na 4 oktober 1663
DoopselJoannes Leijssens werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Elisabeth Frederix met Govardt Daems, geacteerd te Lummen [België] op 4 oktober 1663, vermeldt eveneens Joannes Leijssens; Elisabet Fredricx, door haar geconstitueerde Joannes Leijssens volgens akte gepasseerd voor de Brabantse justitie op 10 oktober 1658 en daar “indebite” gegicht, draagt op tot behoef van de kinderen van Goovart Daems verwekt in wettig huwelijk met zijn eerste echtgenote Barbara Fredricx een stuk broek onder Tiewinckel gelegen, grenzend meester Jacob Clerx in twee zijden, Goovardt Daems erfgenamen 3). Voor 204 gulden Brabants eens Luijxe valuatie, te betalen in pattacons en honderd schellingen. De kinderen werden gegicht met recht.1 
OverlijdenHij overleed na 4 oktober 1663 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.616.

Anna Leijten

IDnr.4892, ° voor 1600, + voor 9 juli 1648
DoopselAnna Leijten werd gedoopt voor 1600 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Aerdt Clockluijers, zoon van Peeter Clockluijders, voor 1625 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 9 juli 1648 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Anna Clockluijers, samen met Maria Clockluijers en Catarina Clockluijers, met Bartholomeus Van Herle, Christiaen Van Herle, Arnoldus Fredrix, Eustachius Timmermans en Cristina Van Herle, geacteerd te Lummen [België] op 9 juli 1648, vermeldt eveneens Anna Leijten; De kinderen van Aerdt Clockluyders ghichten de kinderen van Marie Picken.
Anna Clockluyders vervangende Maria en Catarina Clockluyders, beiden present met de interventie van hun mombers Peeter Clockluyders en Jacop Wagemans, dragen goederen op. Eerst had hun vader Aerdt Clockluyders zijn tochtrecht (vruchtgebruik) aan zijn kinderen afgestaan. Ze dragen op tot behoef van de erfgenamen van Marie Picken, die daarvoor ter gichte komen. Pontpenningen mits twee derde delen Loons zijn 8 gulden 2 stuivers.
Condities. Omdat Marie Picken zaliger, moeder van Bertholomeus en Christiaen van Herle, en schoonmoeder van Matteus Postelmans man en momber van Marie, Aerdt Frerix in de naam van zijn kinderen verwekt bij wijlen Marie Van Herle en Eustachius Timmermans man en momber van Christina Van Herle bij purgement gedaan tegen Jan Prels als crediteur hypotecair bepaalde goederen had verkregen die in Groenlaren gelegen zijn en die in de wandeling ‘het Baens Bloexken’ genoemd worden, die in eigendom waren van Anna, Marie en Catharina Clockluyders die verwekt zijn uit de schoot van Anna Leyten en Aerdt Clockluyders, en waarvan het vruchtgebruik toebehoorde aan de vader Aerdt Clockluyders, hebben ze Prels handvulling gedaan van de verlopen van zijn rente waarvoor de evictie gebeurd was. Omdat aan de kinderen van Aerdt Clockluyders als tochtenaar na zijn dood pleno jure dominij zouden vervallen een stuk land genaamd ‘den Linden Morttel’, een ander onder het Bercken Bosken op ‘den voetpat’ gelegen onder het Lindekens Velt, verder nog een perceel gelegen in den Linden Morttel hadden ze deze goederen gesteld in de handen van Marie Picken om zo verdere lasten te vermijden, zowel voor de Loonse als voor de Brabantse justitie in Lummen. Opdat de kinderen deze goederen later toch in handen zouden kunnen krijgen, zouden ze alle verlopen ‘arriragien’ moeten betalen aan Jan Prels ‘deur haere moedere verschoten’, de kosten van evictie en andere hofrechten zoals gichtgeld. Ze hebben met raad en instemming van hun mombers Peeter Clockluyders en Jacop Wagemans besloten om deze goederen publiek te verkopen met ontsteken en branden van de kaars. Op volgende condities: de kinderen zullen al hun rechten verkopen op deze goederen, met hogen van 2 gulden te verdelen tussen hoger en verkopers. De koper moet aan de erfgenamen van Marie Picken voor het mesten, dryven en bezaaien van de landen voor het ploegrecht de helft van de opbrengst van de vruchten geven, met alle ‘voor verloopen arrivagien der renten die sij daerop sijn hebbende’ en bovendien alle rechtsonkosten, zowel van purgement door Prels als andere. De koopsom moet op datum van gichte betaald worden, 9 juli 1648, of ervoor rente bekennen tegen den penninck twintick (5%) en bovendien godsgeld 1 halve reael, lijcoop naer landtcoop en alle andere hoffrechten, schrijfgeld van deze conditie met het dubbel 8 schellingen. Anders: boete (op pene van reele executie als wesende eene schult met vollen recht verryckt).
Op 9 juli 1648 kregen de erfgenamen van Marie Picken de handslag voor 150 gulden boven drinkgeld en vacatien voor hun mombers 8 cruys pattacons. Verder nog 7 gulden aan Jan Lynen die ze hem schuldig zijn van ‘gepromereerden loon’ en 3 gulden door Aerdt Clockluijders aan rechten gegeven om een affgeboth ter verwerven zowel in het Loons als in het Brabants. Daarop hebben ze nog 25 hogen gesteld. Aerdt Gielis zette daarop nog 3 hogen, de erfgenamen voorschreven nog 10 hogen. Aerdt Gielis nog 3 hogen, de erfgenamen nog 10 hogen. Getuigen: Lambrecht Neven, Andries Vanden Morttel. Ondertekend: Henricus Swysen. Voor de overeenkomst met het origineel tekent secretaris Petrus Aerts.
Op 9 juli werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en bij de uitgang ervan verbleef de koop aan Bertolomees Van Herle cum suis.1 

Familie

Aerdt Clockluijers ° voor 1600, + voor 9 jul 1648
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.139v.

Petrus Leijten

IDnr.1146, ° voor 1635, + na 1 augustus 1656
DoopselPetrus Leijten werd gedoopt voor 1635 te Lummen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Fredrix op 1 augustus 1656 te Lummen [België].1
OverlijdenHij overleed na 1 augustus 1656 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels, p.48.

Margaretha Lein

IDnr.10147, ° 1 januari 1935, + 1 september 2014
RoepnaamMaggy. 
GeboorteMargaretha Lein werd geboren op 1 januari 1935 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Roger Frederix, zoon van Paul Frederix en Leonie Geerts, in mei 1957 te Sint-Truiden [België].2 
OverlijdenZij overleed op 1 september 2014 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 79 jaar.1 
BegrafenisZij werd begraven op 8 september 2014 te Sint-Truiden [België].1 

Familie

Roger Frederix ° 30 apr 1935, + 29 jun 2005
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2014-09-01/maggy-lein/
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.05.1957, p.6.
 3. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2005-06-29/roger-frederix/

Joannes Leiten

IDnr.852, ° voor 1595, + na 28 februari 1618
DoopselJoannes Leiten werd gedoopt voor 1595.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Clockluijers op 28 februari 1618 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed na 28 februari 1618. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, p.155.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1618, doopsels, p.155.