Maria Wauters

IDnr.7691, ° voor 1665, + na 9 augustus 1691
DoopselMaria Wauters werd gedoopt voor 1665 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Vreden, zoon van Josephus Vrede en Catharina Pijp, op 12 april 1687 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 9 augustus 1691 te Hasselt? [België].2 

Familie

Gerardus Vreden ° 27 jun 1656, + 4 mrt 1722
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1687, huwelijken.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1691, doopsels, p.222, akte 11.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1688, doopsels, p.152, akte 9.

Maria Josephina Wauters

IDnr.3794, ° circa 1806, + 4 januari 1877
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
GeboorteMaria Josephina Wauters werd geboren circa 1806 te Linkhout [België].1 
HuwelijkZij huwde met Leonardus Fredericus Frederickx, zoon van Jacobus Frederickx en Maria Elisabetha Boyen, voor 1828 te Linkhout? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 4 januari 1877 in Zelk te Halen [België]. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het woonhuis van haar schoonzoon Emanuel Jacobs, genaamd de oude pastorij, gelegen te Zelck onder Halen. De aangifte gebeurt door Emanuel Jacobs, schoonzoon, en Cornelius Macarius Debruyn, nabuur van de overledene.1' 

Familie

Leonardus Fredericus Frederickx ° circa 1792, + 24 jan 1880
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S285] GeneaNet pagina's van Halen, Loksbergen en Zelem, http://gw.geneanet.org/b3545halen
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), overlijdens, 1912, akte 101.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zoutleeuw, 1838, geboorten.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zoutleeuw, 1842, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zoutleeuw, 1845, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zoutleeuw, 1851, geboorten.

Maria Margareta Wauters

IDnr.4800, ° 1694, + 1723
VaderJan Hendrik Wauters1 ° voor 1660, + na 1713
MoederMaria Barbara Vrerix1 ° 29 december 1659, + na 1694
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselMaria Margareta Wauters werd gedoopt in 1694 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Margareta Vrerix op 29 november 1710 te Hasselt [België].2 
HuwelijkZij huwde met Pieter Arnold Roelants, zoon van Jacob Roelants en Margareta Eyben, op 19 februari 1721 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed in 1723 te Hasselt? [België].1 

Familie

Pieter Arnold Roelants ° 25 jan 1672, + 30 apr 1745
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1710, doopsels, p.160.

Peeter Wauters

IDnr.2762, ° voor 1605, + voor 28 september 1676
DoopselPeeter Wauters werd gedoopt voor 1605 te Lummen? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Helida Frelix, dochter van Joannis Frederix en Maria Wevers, voor 1630 te Lummen? [België].1 
ErfenisPeeter Wauters en Helida Frelix waren, samen met Catharina Frerix, Anna Frerix en Joannis Frerix, op 7 december 1638 te Lummen [België] erfgenamen van Joannis Frederix en Maria Wevers. De akte luidt als volgt: 'Scheiding en deling van de kinderen Jan Frericx.
De eerste kavel is gevallen aan Peeter Wauters, man en momber van Helena Frericx, nl. het huis, stal en de halve hof aan de westerzijde, gelegen in Mellaar. Verder de helft van een broek in Laren gelegen, jaarlijks belast met 3 gulden aan Beatricx Aerts en verder 10 stuivers aan het klooster van Rotthem.
Verder is de tweede kavel gevallen aan Jan Frericx, nl. de schuur en de andere helft van de hof aan de oostzijde, jaarlijks belast met 3 gulden aan Beatricx Aerts en verder 10 stuivers aan het klooster van Rotthem. Voorts noch de wederhelft van een broek in Laren gelegen, waarvan de andere helft gevallen is aan Peeter Wauters, palend aan Andries Inden Mortel aan de ene zijde en aan de Maalbeek aan de andere.
Het derde kavel is gevallen aan Anna Frericx, nl. de Steenberg, palend aan de ergenamen van Jan Slegers aan de ene zijde en aan de andere aan Jan Prels, jaarlijks belast met 2 gulden aan Machiel Bervoets met 32 stuivers aan de Armen van Lummen. Voorts een stuk land de Nets genaamd, met de Netsbos erachter gelegen, palend aan Jan Prels aan de ene zijde, Peeter Smolders aan de tweede zijde en de straat aan de derde zijde. Verder nog een perceel broek op de Stockbempt, palend aan de Eerdenwechs plas.
Het vierde kavel is gevallen aan Cattelijn Frericx, nl. het Kaerbaanblok, met de sille erbij gelegen, palend aan ’s Heeren straat aa ntwee zijden. Voorts een stukje land op de Stockbempt gelegen, palend aan Mattheeus Cornelis en aan Christiaen Van Herle, belast met 15 stuivers aan de Armen van Lummen.
Ieder van de partijen zal vanaf nu de grondcijns en de lasten op zijn deel dragen. Dioneys Slegers werd, op hun verzoek, aan Catharina en Anna Frericx verleend voor deze akte alleen. Hij gaat akkoord met voorgaande deling.1'
 
EigendomCatharina Frerix en Peeter Wauters verkopen, samen met Jan Wauters, een goed volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 juli 1656. De akte luidt als volgt: 'Catharina Fredrix met haar momber en zwager Peeter Wauters, die haar voor deze akte werd verleend, draagt op tot behoef van Jan Wauters een stuk land in Meldelaer op de Kairbaen gelegen, genaamd "die Sille". Het paalt Willem Tonis aan 2 zijden, des heeren straet aan de andere zijden. Voor 60 gulden Brabants eens, lycoop naer landtcoop, godsgeld 2 stuivers. Catharina heeft 24 gulden ontvangen. Het is niet belast boven de grondcijns van 3 oorden jaarlijks.2' 
OverlijdenHij overleed voor 28 september 1676 te Lummen? [België].3 
ReliefNa het overlijden van Peeter Wauters en Helida Frelix releveren op 28 september 1676 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Scheiding en deling van de goederen achtergelaten door het echtpaar Peeter Wauters en Helena Fredrix in 2 kavels.
Kavel A: huis met de halve hof oostwaarts gelegen; de halve Steenberghe westwaarts; de helft van de Stockbempt, onverdeeld tot nu toe. Dit deel zal 3 gulden jaarlijks moeten dragen aan Merckt Vanden Eerdewech, spruitende uit een rente van 6 gulden jaarlijks. Alle 'eustboomen' zullen moeten blijven staan op de grond waarop ze staan, met de eiken 'eesteren'. Dit deel zal bovendien de helft moeten betalen van 13 stuivers en een halve en de cijns ook half.
Kavel B zal de schuur hebben met de halve hof westwaarts en omdat de schuur op het goed staat van het deel met het huis, zal de schuur moeten afgebroken worden, of naargelang de partijen beslissen. De moeshof staat afgetekend. Nog de helft van de Steenbergh oostwaarts. Nog 'die Intse' met de aanstaande last, namelijk de cijns. Dit deel moet jaarlijks aan het klooster van Rottum 1 gulden betalen boven de helft van 6 gulden jaarlijks aan Merckt Vanden Eerdewech voorschreven.
De partijen zullen 'achter uijtwegen tusschen den auden ende nieuwen moeshoff.
Tot deze datum zullen ze de uitgaande lasten samen dragen. Het hout van de Steenbergh zullen ze samen delen. Van huis met zijn 'verleghsel, schelfsel' en ook de schuur zullen ze afblijven. De schuur mag nog 2 jaar blijven staan.
Aan de kinderen van Henrick Wauters viel kavel A toe en aan Jan Wauters kavel B.
Voor de schepenen Vandelaer, Vandenberghe en Frans Neven verschenen Jan Wauters 1) en Claes Wauters in de naam van de achtergelaten kinderen van wijlen Henrick Wauters in bijzijn van Maria Van Buemen de moeder van de kinderen. Ze stonden hun rechten op elkaars deel af.3'
 

Familie

Helida Frelix ° 7 dec 1606, + 18 nov 1650
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 82, p.180v & 181r & 181v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.465.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.62v.

Rosalia Theresia Antonia Wauters

IDnr.6164, ° circa 1815, + na 5 november 1889
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteRosalia Theresia Antonia Wauters werd geboren circa 1815 te Mechelen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Ludovicus Fredrix, zoon van Henricus Frederix en Anna Clara Joors, voor 3 juli 1843 te Mechelen? [België].1 
BeroepZij was handelaarster te Diest [België] op 11 mei 1881.2 
BeroepZij was huishoudster te Diest [België] op 5 november 1889.3 
OverlijdenZij overleed na 5 november 1889 te Diest? [België].3 

Familie

Joannes Ludovicus Fredrix ° 6 sep 1804, + 29 dec 1878
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1843, geboorten, p.15v, akte 147.
 2. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1881, akte 16.
 3. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1889, akte 40.
 4. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1845, geboorten, p.6, akte 72.
 5. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1847, geboorten, p.4v, akte 38.
 6. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1849, geboorten, p.55v, akte 87.
 7. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1853, geboorten, p.51v, akte 27.
 8. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1855, geboorten, p.99, akte 17.
 9. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1858, geboorten, p.61, akte 144.

Theresia Wauters

IDnr.11848, ° na 23 augustus 1683, + na 1716
VaderJan Hendrik Wauters1 ° voor 1660, + na 1713
MoederMaria Barbara Vrerix1 ° 29 december 1659, + na 1694
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselTheresia Wauters werd gedoopt na 23 augustus 1683 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Georgius Jan Bartholeyns na 1715 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1716 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S294] F. Goole en P. Severijns, Boek 'Limburgse families en hun wapen' (deel 1) (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 1973), p.149.

Bernardus Weckx

IDnr.11379, ° voor 1585, + na 25 november 1618
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselBernardus Weckx werd gedoopt voor 1585 te Vorst? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Mens na 1605 te Vorst? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Lodewijckx voor 25 november 1618 te Vorst? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 25 november 1618 te Vorst? [België].1 

Familie

Anna Lodewijckx ° voor 1595, + voor 1666
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.