Victorine Josephe Marein

IDnr.8810, ° voor 1795, + na 5 juli 1818
DoopselVictorine Josephe Marein werd gedoopt voor 1795 te Namur? [België].1 
HuwelijkZij huwde met François Joseph Rauis voor 1818 te Namur? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 5 juli 1818 te Namur? [België].1 

Familie

François Joseph Rauis ° voor 1795, + na 5 jul 1818
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S101] Burgerlijke Stand Brussel, Rijksarchief Brussel, 728872, 1864, overlijdens, akte 1145.

Jan Margrieten

IDnr.7499, ° voor 1620, + na 23 november 1662
DoopselJan Margrieten werd gedoopt voor 1620 te Beringen? [België].1 
LeningJan Margrieten leende aan Joannes Fredrix en Guilielmus Bervoets de som van 200 gulden aan 4,75% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 23 november 1662. Ze vermeldt verder ook Jan Moens. De akte luidt als volgt: 'Anno 1662 op 23 november heeft Jan Fredericx 'opgedraghen tot behoeff van' Jan Margrieten een stuk broek laag, veelal langs rivieren of beken gelegen, met sloten doorsneden weiland of hooiland, dat 's winters ter bevordering van de vruchtbaarheid veelal onder water gezet wordt], genaamd 'die Cue' te Paal gelegen, 'in regenoten' ten westen Jan Moens, ten oosten Willem Bervoets, en dat als pand voor 200 gulden kapitaal, [aan een rente van] 9,5 gulden jaarlijks. De vervaldag is 15 augustus voor het eerst toekomend jaar 1663. Verder doet hij 'warantschappe' waarborg] voor een goede gicht met zijn 'banckguederen'. [De lening] is te kwijten met 200 guldens met geld dat op het moment van de kwijting goed en gangbaar is. Na de 'opdrachte' en warantschappe als hier boven is Jan Margrieten ter gichte gekomen met recht. Jan Fredericx heeft het 'pondtgeldt' en hofrechten betaald en is 'in hoeden gekeert'.1'
OverlijdenHij overleed na 23 november 1662 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1662, boek 41, p.207.

Polus Maria

IDnr.4812, ° voor 1730, + na 30 mei 1757
DoopselPolus Maria werd gedoopt voor 1730 te Alken? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Pluymers voor 13 maart 1750 te Alken? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 30 mei 1757 te Alken? [België].2 

Familie

Joannes Pluymers ° 21 mei 1720, + na 30 mei 1757
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken, 1750, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken, 1757, doopsels.

Arnoldus Marien

IDnr.2131, ° voor 1620, + na 6 februari 1659
GeboorteArnoldus Marien werd geboren voor 1620 te Meldert? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Arnoldus Fredricx en Agnes Aerdts op 3 januari 1643 te Meldert [België].2
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Jacobus Fredrix en Anna Swalen op 9 februari 1655 te Meldert [België].3
BeroepHij was secretaris te Meldert [België] op 6 februari 1659.4 
ErfenisDe erfenis door Arnoldus Fredrix en Henrick Peeters geacteerd te Lummen [België] op 6 februari 1659, vermeldt eveneens Arnoldus Marien; Scheiding en deling tussen Henrick Peeters en Aerdt Frerix in de naam van zijn zuster Marie Frerix, van wie hij volmacht kreeg voor notaris Peeter Maes binnen Diest, aangaande goederen hen respectievelijk aangekomen na de dood van Geertruijt Peeters, waar Claes Tijs onlangs als tochter is uitgestorven.
Kavel 1: a) die hoffstadt in Gestel gelegen, grenzend de erfgenamen Lambrecht Srijcken, O Henrick Peeters voorschreven, N de straat; b) de helft van de hof daar, groot in het geheel 6 halsters, grenzend Henrick Peeters voorschreven O en N; c) de helft van "de Kempeners Schomme", groot 4 halsters saeijens; d) de helft van een beemd genaamd "den Peerdtsbeempt". Van de twee laatste percelen heeft Aerdt q.q. de keuze om de helft te kiezen. e) het zesde deel van een euwsel genaamd "het Puttens Eeuwsel". Deze kavel viel aan Henrick Peeters.
Kavel 2: a) de wederhelft van de hof uit voorgaande kavel, palend N en Z Henrick Peeters voorschreven, O Valentijn Dierix; b) de wederhelft van "den Peerdts Beempt", vernoemd in voorgaande kavel, westwaarts; c) de wederhelft van "de Kempeners Schomme" oostwaarts. De 2 laatste volgens de keuze van Aerdt Frerix. d) een perceel broek genaamd "die Gueren" waarin de voorschreven Henrick Peeters de hofstad heeft in de voorgaande deling gesteld. e) Deze kavel krijgt nog 2 bomen: de ene is afgehouwen en ligt in de voorschreven hof, de andere staat in de voorschreven Peertsbeempt. f) 3 vierdel broek gelegen int gemeijn broek. Kavel toegevallen aan Aerd Frerix q.q.
Ieder perceel zal "sijnen bequaemen wech hebben". De rente van 3 gulden jaarlijks staande aan de Kempeners Schomme, te betalen aan de rentmeester van Pelt, zullen de partijen gelijk dragen. Elk perceel zal zijn grondcijns dragen. De opgaande bomen zullen de partijen gelijk delen. Opgemaakt in Meldert in het huis van Adriaen Jans in aanwezigheid van heer Jan Lemmens, pastoor van Meldert, en Adriaen Jans als getuigen op 1 februari 1659 door Arnoldus Marien, secretaris in Meldert.
Op 6 februari hebben de partijen op elkaars erfdeel "vertegen met recht" en is ieder in zijn gedeelte gegicht met recht.4 
OverlijdenHij overleed na 6 februari 1659 te Meldert? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, p.49 (39).
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1643, huwelijken, p.49, a31.
 3. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1653, huwelijken, p.57, akte 86.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1659, p.134.

Barbara Marien

IDnr.446, ° 1 juni 1736
VaderMathias Marien ° 23 september 1701, + 20 november 1761
MoederCatharina Fredrix ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselBarbara Marien werd gedoopt op 1 juni 1736 te Lummen [België] met als peter Joannes Theunis en als meter Maria Barbara Van Cauwenbergen.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.74.

Catharina Dymphna Marien

IDnr.445, ° 26 september 1733
VaderMathias Marien ° 23 september 1701, + 20 november 1761
MoederCatharina Fredrix ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCatharina Dymphna Marien werd gedoopt op 26 september 1733 te Lummen [België] met als peter Bartholomeus Gilkens en als meter Catharina Theunis.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.54.

Catharina Elisabeth Marien

IDnr.454, ° 29 augustus 1748
VaderMathias Marien ° 23 september 1701, + 20 november 1761
MoederCatharina Fredrix ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCatharina Elisabeth Marien werd gedoopt op 29 augustus 1748 te Lummen [België] met als peter Petrus Marien en als meter Elisabeth Caels.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.141.