Elisabeth Nicolaes

IDnr.6002, ° 27 mei 1798, + na 23 juni 1841
MoederMaria Anna Nicolaes1 ° circa 1766, + 5 oktober 1858
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselElisabeth Nicolaes werd gedoopt op 27 mei 1798 te Kanne [België].2 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Frederix, zoon van Lambertus Frederix en Beatrix Kempeneers, op 29 januari 1819 te Sint-Pieter [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed na 23 juni 1841 te Kanne? [België].1 

Familie

Gerardus Frederix ° 13 aug 1794, + 9 mei 1868
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kanne.
 2. [S166] Burgerlijke Stand Sint-Pieter, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12102, inventarisnr. 14, huwelijken, 1819.
 3. [S166] Burgerlijke Stand Sint-Pieter, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12102, inventarisnr. 3, geboorten, 1819, akte 35.

Maria Anna Nicolaes

IDnr.8287, ° circa 1766, + 5 oktober 1858
DoopselMaria Anna Nicolaes werd gedoopt circa 1766 te Kanne [België].1 
OverlijdenZij overleed op 5 oktober 1858 te Kanne [België].1 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kanne.

Arnoldus Sebastianus Nicolai

IDnr.14648, ° circa 1744, + 17 januari 1814
DoopselArnoldus Sebastianus Nicolai werd gedoopt circa 1744 te Herk-de-Stad? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Lucia Frederica Fredrix met Joannes Lantmeters, geacteerd te Lummen [België] op 12 november 1785, verwijst naar Arnoldus Sebastianus Nicolai als betrokken partij; Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een akte registreren van notaris J. G. W. Morren, d.d. 09.11.1780. Joufr. Lucia Francisca Fredrick vrouw van Martinus Lemmens van de stad Herck verkoopt aan Joannes Lantmeeters 1 zille beemd in Schuelen waarvan het wederdeel toebehoort aan Joannes Lantmeters, gekocht van Wintmolders schepen en oud-burgemeester van Herck. Grenzend weduwe scholtis Nicolai, heer Briers van Hasselt, de Groote Herck, Adriaen Maris. Verkocht voor 360 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen; 1 pot kemp-smout aan de broederschap of kapel van O.-L.-Vrouw binnen de stad Herck. Gedaan in Herck in het huis van de notaris. Getuigen: joufr. Maria Cornelia de la Croix, Maria Petronella Morren.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Joannes Wintmolders met Joannes Lantmeters, geacteerd te Lummen [België] op 12 november 1785, verwijst naar Arnoldus Sebastianus Nicolai als betrokken partij; Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een handschrift registreren d.d. 20.04.1779. Daarin verklaart J. R. Wintmolders, schepen van de stad Herck, dat hij de helft van een ½ bunder "meybemps" verkoopt, onverdeeld, onder Schuelen in Worp. Het paalt Jan Maris, het armengoed, heer Breers van Hasselt, de Groote Herck, weduwe Nicolai zaliger. De wederhelft is van Martinus Lemmens uxoris nomine Lucia Francisqua Fredricq. Verkoopt aan Joannes Lantmeters, molder in Herck, voor 175 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen, 1 pot smout aan de O.-L.-Vrouwbroederschap in Herck, grondcijns.3 
BeroepHij was dokter in de medicijnen te Herk-de-Stad [België] tussen 12 november 1785 en 17 januari 1814.3,1 
OverlijdenHij overleed op 17 januari 1814 te Herk-de-Stad [België].1

bronvermelding(en)

 1. [S373] Burgerlijke Stand Herk-de-Stad, Rijksarchief Hasselt, 1814, overlijdens, p.1.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.518.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.517-518.

Lenaerdt Nicolai

IDnr.2837, ° voor 1615, + na 8 februari 1646
DoopselLenaerdt Nicolai werd gedoopt voor 1615 te Lummen? [België].1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Lenaerdt Nicolai, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels, Mattijs Joris, Peeter Aerdts en Georgius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man van Cattlijn Nicolai, mede voor Lenaerdt Nicolai. Emondt Bloemen in het Brabants gevolmachtigd door zijn vrouw Margriet de Heijn. Henrick Machiels als momber van Lambert Schooffkens. Dezelfde Henrick Machiels als gevolmachtigde (op 12 januari 1646 op het rolleboek van deze schepenen) van mr. Peeter Schooffkens. Verkopen aan Aerdt Fredrix zoon van Geerd: 1. 12 of 13 halsters zaaiens land, genaamd het Neijsenshoff, palende O. den Holenwech, N. die Veltstraet, W. Peeter Aerts, Z. de straat; 2. 2 halsters zaaiens land te Molem, palende O. Jan Cox, N. Jan Garen erfgenamen, W. die Veltstraet; 3. een beempt, de Voorste Kaetsenbeempt, onder Schuelen., palende N. het gemeijn Schauen, O. het Ruerbroeck; W. en Z. de Grooten Caetsenbeempt. De verkopers staan in de 'voorwaarden' anders vermeld: het zijn de erfgenamen van wijlen mr. Henrick Schooffkens, namelijk Lenaerdt Claes en mr. Willem Goossens als man van Catharina Claes, mede voor hun zwager Emondt Bloumen als man van Margareta de Hein. Mr. Peeter Schooffkens, mede voor zijn broer Lambrecht Schooffkens.
Op 12 januari 1646 krijgt Mattijs Joris de palmslag voor 2025 gulden Brabants, 15 rijksdalers elk van 3 gulden tot een kermisse en 2 tonnen dobbel bier tot lijcoop. Daarvan zal één op heden gedronken worden en de ander op dag van gichte of kaarsbranding. Godspennink: 8 stuivers. Getuigen: Cornelis Baers, Coenrardt Van Haren en anderen. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Joris stelt nog 25 hogen. Dionijs Slegers stelt er nog 4 hogen op. Mattijs Joris nog 3. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Op 19 januari 1646 stelt Mattijs Joris nog 50 hogen. Getuigen: heer Jan Lemmens en Cornelis Baers.
Op 22 januari 1646 stelt Peeter Aerts 100 hogen. Getuigen: Jan Spunx, Jacop Fransens e.a. getuigen.
Op 25 januari 1646 stelt Peeter Aerts nog 50 hogen. Getuigen: meier en schepen ten Loonse recht.
Aerdt Frerix stelt in naam van Joris Frerix nog 25 hogen. Peeter Aerdts stelt er ook nog 25. Aerdt Frerix, q.q. als voor stelt nog 25 hogen.
Bij de kaarsbranding op 1 februari 1646: verbleven aan Aert Frerix. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
(In de marge) Op 1 mei 1647 bekennen de verkopers voldaan te zijn van deze koop. W.g. Pet. Aerts, secretaris.
Dan volgt de volmacht van Margareta de Hene aan haar man Emond Blommen. Die is gegeven ten hare huize op de markt in St. Truiden. Getuigen: Antoen Van Herff en Mattuus Haick. W.g. H. Baerts, notaris.1'
 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Lenaerdt Nicolai, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels en Mattijs Joris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man en momber van Catharina Nicolaij, voor zichzelf en als lasthebber van Emondt Bloumen man en momber van Margareta de Haine en van Lenaerdt Nicolai zijn zwager, volgens de procuratie die in het Brabants geregistreerd werd,
Henrick Machiels als momber van Lambrecht Schooffkens, waarvoor hij een akte van ratificatie zal inbrengen, en in de naam van mr. Peeter Schooffkens, uit kracht van procuratie van 11.01 gepasseerd voor de schepenen van de Vreyhyt releveren en daarna dragen op tot behoef van Aerdt Frerix sone Geerdens een stuk land in Molem gelegen, 2 halsters groot. Het paalt Jan Cox O., Jan Garen N., Vincent Aerdt Z. en de Veltstraet W. Dit perceel maakt deel uit van een grotere koop sorterend in de Vrijheid en elders. Het land is enkel belast met grondchyns en gemeenteschattingen of straatlasten. De condities zijn geregistreerd in de binnen vrijheidse registers. Mattys Joris kwam met instemming van de koper Aerdt Frerix en de verkopers op 22 februari ter gichte. Wat hier sorteert wordt op 100 gulden geschat. De instemmingen van de echtgenote van mr. Willem Goossens en van Edmond Bloemen zijn geregistreerd binnen vrijheid na de grootste koop op 15.03.1646.2'
 
OverlijdenHij overleed na 8 februari 1646 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.161v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.6v.

Michaelis Nicolai

IDnr.789, ° voor 1740, + na 6 juni 1780
DoopselMichaelis Nicolai werd gedoopt voor 1740. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix op 15 oktober 1763 te Heusden [België].1
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Heyligen en Franciscus Houben op 6 juni 1780 te Heusden [België].2
OverlijdenHij overleed na 6 juni 1780.3 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, 1763, huwelijken, p.225.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1751, doopsels, p.218.
 3. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.218.

Josephus Nicolaus

IDnr.2503, ° voor 1759, + na 6 juni 1780
DoopselJosephus Nicolaus werd gedoopt voor 1759.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Heyligen en Franciscus Houben op 6 juni 1780 te Heusden [België].2
OverlijdenHij overleed na 6 juni 1780.1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.218.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1751, doopsels, p.218.

Guilielmus Niepels

IDnr.15304, ° voor 1705, + na 24 januari 1730
DoopselGuilielmus Niepels werd gedoopt voor 1705 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Elisabetha Kips op 24 januari 1730 te Hasselt [België].1
OverlijdenHij overleed na 24 januari 1730 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1730, doopsels, p.136.