Andy Vandevoort

IDnr.15396, ° 9 juni 1975
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
PartnerAndy Vandevoort is de partner van Evi Wouters.1 
GeboorteHij werd geboren op 9 juni 1975 te Sint-Truiden [België].1 

Familie

Evi Wouters ° 4 jan 1978
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Fréderic Léopold Vandevoort

IDnr.14852, ° 25 juli 1872, + na 27 november 1895
VaderJoannes Josephus Vandevoort1 ° 29 mei 1825, + 7 december 1903
MoederAnne Marie Schoofs1 ° 27 december 1829, + 29 mei 1902
GeboorteFréderic Léopold Vandevoort werd geboren op 25 juli 1872 te Sint-Truiden [België].1 
BeroepHij was dagloner op 27 november 1895.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Frederix, dochter van Hermanus Hubertus Frederix en Maria Elisabeth Lesuisse, op 27 november 1895 te Sint-Truiden [België] met als getuigen Pierre Dominique Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. De ouders van de bruid en de bruidegom zijn aanwezig en stemmen toe. De echtelingen erkennen hun zoon Marie Louis Frederix, geboren op 27.03.1894. De getuigen bij het huwelijk zijn Dominique Frederix (40 jaar, marskramer en broer van de bruid), Alphonse Vandevoort (41 jaar, dagloner en broer van de bruidegom), Henri Stas (68 jaar, landbouwer) en Jean Koninckx (68 jaar, herbergier), allen wonend in Sint-Truiden.1'
OverlijdenHij overleed na 27 november 1895 te Sint-Truiden? [België].1 

Familie

Maria Frederix ° 12 apr 1874, + na 27 nov 1895
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1895, huwelijken, p.81, akte 81.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1894, geboorten, p.32, akte 125.

Joannes Josephus Vandevoort

IDnr.14853, ° 29 mei 1825, + 7 december 1903
GeboorteJoannes Josephus Vandevoort werd geboren op 29 mei 1825 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anne Marie Schoofs op 30 januari 1850 te Sint-Truiden [België].1
BeroepHij was dagloner tussen 30 januari 1850 en 7 december 1903.1,2 
OverlijdenHij overleed op 7 december 1903 in de rue des Planches 24 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 78 jaar.2

Familie

Anne Marie Schoofs ° 27 dec 1829, + 29 mei 1902
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1850, huwelijken, p.91, akte 11.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1903, overlijdens, p.113, akte449.
 3. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1895, huwelijken, p.81, akte 81.

Maria Theresia Vandevoort

IDnr.1606, ° 3 mei 1832, + 2 april 1887
GeboorteMaria Theresia Vandevoort werd geboren op 3 mei 1832 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Pieter (31 jaar) doet aangifte met als getuigen Christiaen Schroyen (48 jaar ) en Henricus Gijbels (34 jaar), allen landbouwers in Zolder.1'
HuwelijkZij huwde met Petrus Andreas Reijnders op 3 februari 1869 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur in de namiddag. De ouders van de bruid zijn aanwezig. De ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Petrus Joannes Moris (32 jaar, rademaker), Martinus Lemmens (63 jaar, schoenmaker), Joannes Willems (29 jaar) en Felix Henkens (50 jaar, schoenmaker), allen van Zolder.2'
OverlijdenZij overleed op 2 april 1887 te Zolder [België] in de ouderdom van 54 jaar.3 

Familie

Petrus Andreas Reijnders ° 13 feb 1825, + 4 sep 1903
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1832, geboorten, p.30, akte 59.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1869, huwelijken, p.20, akte 4.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.8, akte 8.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1874, geboorten, p.7v, akte 27.

Marie Louis Vandevoort

IDnr.14855, ° 27 maart 1894
VaderFréderic Léopold Vandevoort1 ° 25 juli 1872, + na 27 november 1895
MoederMaria Frederix1 ° 12 april 1874, + na 27 november 1895
NaamvariatieMarie Louis Vandevoort werd ook Marie Louis Frederix genoemd. 
GeboorteHij werd geboren op 27 maart 1894 te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 11 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door Henriette Sikivie (31 jaar, vroedvrouw) met als getuigen Charles Corvers (50 jaar, dagloner) en Jacques Nulis (68 jaar, metser), allen van Sint-Truiden.1'

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1894, geboorten, p.32, akte 125.

Naomi Vandevoort

IDnr.15397, ° 23 juni 2008
VaderAndy Vandevoort1 ° 9 juni 1975
MoederEvi Wouters1 ° 4 januari 1978
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteNaomi Vandevoort werd geboren op 23 juni 2008 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Petrus Vandevoort

IDnr.96, ° voor 1740, + 17 december 1791
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatiePetrus Vandevoort werd ook Petrus Anthonius Vervoort genoemd.1 
DoopselHij werd gedoopt voor 1740 te Heusden? [België]. De akte vermeldt: 'Zowel in de huwelijksakte als in de doopakten van zijn kinderen is de familienaam 'Vandevoort' systematisch gecorrigeerd in 'Vervoort'. De voornaam 'Antonius' komt origineel voor in de huwelijksakte en in enkele doopakten van zijn kinderen, terwijl die in sommige doopakten tussen de regels (naderhand?) is toegevoegd.1' 
HuwelijkHij huwde met Maria Gertrudis Frederix, dochter van Joannes Fredrickx en Christina Opheij, op 15 oktober 1763 te Heusden [België] met als getuigen Petrus Franciscus Vervoort en Michaelis Nicolai.2
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrickx en Christina Opheij releveren Christianus Fredrix, Henricus Fredrix, Petrus Vandevoort, Anna Helena Frederix, Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix op 18 februari 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix, Henricus Fredrix, Peeter Van De Voort, getrouwd met Annalien Fredrix, Peer Van De Voort, getrouwd met Marie Fredrix, releveren na de dood van hun ouders Joannes Fredrix en Christina Opheije hetgeen volgt. Eerst een 'parceel broekx' gelegen in Genebos, ten westen grenzend aan W. Jan Daniels, Z. aan de beek, O. aan de ergenamen van Michael Fredrix, N. aan Hendrick Van den Eerdewegh. Verder nog een 'parceel broekx' grenzend W. aan de ergenamen van Michael Fredrix, Z. aan de beek, O. aan Christiaen Smedts en N. aan Jan Geers. Voorts een perceel land gelegen te Geneiken, grenzend O. en N. aan de 'Heerestraet', W. aan hun eigen erf en Z. aan de erfgenamen van Henrick Jans. Tenslotte een stuk grenzend N. aan de beek, O. aan Peeter Wouters, W. aan Franciscus Reijnders, en Z. aan den heer Beckers.3'
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Leonardus Fredrix op 13 augustus 1770 te Lummen [België].4 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 11 december 1771 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx en Petrus Vandevoort: 'Aen P. Frederikx voor P. Van de Voort de ton bier voor het visschen tot Genebosch: 6-6'.5 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Andreas Vanherle op 12 oktober 1774 te Lummen [België].6 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Andreas Smets op 5 februari 1777 te Lummen [België].7 
EigendomPetrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix verkopen een goed aan Vincent Timmermans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 mei 1778. De akte luidt als volgt: 'Peeter Van de Voort met zijn huisvrouw Marie Gertruijdt Fredricx draagt op tot behoef van Vincent Timmermans: een zeker perceel broek genaamd 'die Drij Vonders' gelegen in Laeren, palend Gielis Wauters O., de beek N. en W., Peeter Fredrix Z. Verder een perceel broek gelegen in Laeren, palend het begijnhof van Diest O., secretaris Beckers N., mijnheer Coninx Z., de heer Vaets met zijn consorten W. Voor 280 guldens en 10 stuivers BBL eens. De koopsom werd betaald. De stukken zijn belast met een vaet koren aan de armen van Lummen, luijffcoop 5 gulden, goedtgeldt 5 stuijvers.8' 
BeroepHij was burgemeester van Hauweijcken te Heusden [België] op 8 mei 1779.9
EigendomPetrus Vandevoort verkocht een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 maart 1782. De akte luidt als volgt: 'Schepen Petrus Fredrix koopt van Petrus Van de Voort, molenaar te Heusden, voor 300 gulden een onbelaste 'dries' gelegen te Lummen (Geneiken), ten oosten palend aan Peter Gaethofs, ten zuiden aan de Heerenstraat, ten westen aan Jan Remen, ten noorden aan Maria Catharien Jans.10' 
BeroepHij was molenaar op de molen van Meylandt te Heusden [België] op 21 maart 1782.11 
OverlijdenHij overleed op 17 december 1791 te Heusden [België]. De tekst vermeldt: 'Man van Maria Fredrix.12'

Familie

Maria Gertrudis Frederix ° 6 sep 1743, + 9 okt 1817
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.225.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, 1763, huwelijken, p.225.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1768, p.44v.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.18.
 5. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 160v - pro granis, farinis & cerevisiis.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.47.
 7. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1777, doopsels, p.59.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 92, 1778, p.325.
 9. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 14, p.31.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1782, p.96.
 11. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.96.
 12. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1791, overlijdens, p.266.
 13. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1810, overlijdens.
 14. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1803, overlijdens.
 15. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.55.
 16. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.78.
 17. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.98.