Margareta Roelants

IDnr.7697, ° 28 juni 1677, + 25 februari 1706
VaderJacob Roelants1 ° 26 juni 1639, + 17 januari 1715
MoederMargareta Eyben1 ° 1637, + 1695
DoopselMargareta Roelants werd gedoopt op 28 juni 1677 te Hasselt [België].2
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Vrerix, zoon van Arnoldus Vrericx en Gertrudis Vaedts, op 4 september 1704 te Hasselt [België] met als getuigen Joanna Fabri en Joannes Briers. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt met de toestemming van de pastoor ingezegend door pater Renerus, Augustijn.3'
OverlijdenZij overleed op 25 februari 1706 te Hasselt [België] in de ouderdom van 28 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij is de echtgenote van Arnoldus Vrerix, commissaris van Hasselt. Zij wordt met 'de wapens' begraven.4'

bronvermelding(en)

 1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1677, doopsels, p.13.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1704, huwelijken, p.85v.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1706, overlijdens, p.69v.

Maria Roelants

IDnr.1417, ° voor 1629, + na 1 juni 1650
DoopselMaria Roelants werd gedoopt voor 1629 te Schulen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Fredricx op 1 juni 1650 te Schulen [België] met als getuigen Joannes Rommers en Tilmanus Van Herle.1
OverlijdenZij overleed na 1 juni 1650 te Schulen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, 1650, huwelijken, p.263.

Pieter Arnold Roelants1

IDnr.4801, ° 25 januari 1672, + 30 april 1745
VaderJacob Roelants2 ° 26 juni 1639, + 17 januari 1715
MoederMargareta Eyben2 ° 1637, + 1695
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselPieter Arnold Roelants werd gedoopt op 25 januari 1672 te Hasselt [België].2 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1717 en 1718.3 
HuwelijkHij huwde met Maria Margareta Wauters, dochter van Jan Hendrik Wauters en Maria Barbara Vrerix, op 19 februari 1721 te Hasselt [België].2 
EigendomPieter Arnold Roelants verkocht een goed aan Mathias Marien volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 oktober 1739. Deze verwijst ook naar Joannes Stellingwerff als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Raso Jaeckemijns. De akte luidt als volgt: 'Mattheys Marien laat akte van notaris Joannes Stellingwerff, Hasselt, registreren dd. 27.10.1739.
Inhoud: Petrus Roelants, oud-burgemeester van Hasselt, en Marten Stappaerts verkopen aan Matthijs Mariën van Lummen: 1) huis, hof binnen vrijheid, O. het Palleerstraetien, Z. straat, W. Huskin; 2) land 'den Eyckenstock' met het Lindekensvelt en 2 perceeltjes in ’t gemeyn broeck, zoals Martinus Van Schoor en Renier Palmerts die in huur bezeten hebben en zoals die vroeger toebehoorden aan Raso Jacomijns. Verkocht voor een jaarlijkse erfrente van 20 gulden Brabants en een rente van 40 gulden Brabants per jaar; deze laatste af te leggen met 1000 gulden Brabants. Pand: gekocht goed en huis en hofje gelegen te Melioor onder Lummen, dat hij, Marien, voor 2 jaren kocht van Jan Claes van Lummen. Gedaan te Hasselt ten huize van Roelants. Getuigen: Hermannus Hermans en Anna Vandersmissen van Wellen.4'
 
OverlijdenHij overleed op 30 april 1745 te Hasselt [België] in de ouderdom van 73 jaar.2 

Familie

Maria Margareta Wauters ° 1694, + 1723
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.
 3. [S295] Guido Caluwaerts, Boek 'Hasselt intra muros' (Kluwer, 1989), p.363-364.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 62, folio 157v.

Karen Roemers

IDnr.12484, ° 10 november 1982
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteKaren Roemers werd geboren op 10 november 1982 te Neerpelt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Ronald Frederix, zoon van Marcel Jacobus Ludovicus Frederix en Margot Alda Geerts, op 6 augustus 2010 te Peer [België].1 

Familie

Ronald Frederix ° 7 jun 1982
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Nicolaus Roems

IDnr.8608, ° voor 1640, + na 4 augustus 1661
DoopselNicolaus Roems werd gedoopt voor 1640 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Ida Frederix op 4 augustus 1661 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenHij overleed na 4 augustus 1661 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1661, p.192.

Elisabeth Roex

IDnr.15885, ° voor 1640, + na 15 april 1663
GeboorteElisabeth Roex werd geboren voor 1640 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Frederici op 15 april 1663 te Hasselt [België]; Eerwaarde Heer Joannes Frederici, broer van vader Georgius, vervangt hun neef Joannes Frederici, pastoor te Hoepertingen. Anna Arts vervangt Elisabeth Roex als meter.1
OverlijdenZij overleed na 15 april 1663 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1663, doopsels, p.21.

Franciscus Roex

IDnr.15021, ° voor 1770, + na 7 september 1791
DoopselFranciscus Roex werd gedoopt voor 1770 te Opglabbeek? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Franciscus Nijs op 7 september 1791 te Opglabbeek [België]; Hij werd al bij zijn geboorte gedoopt door de vroedvrouw.1
OverlijdenHij overleed na 7 september 1791 te Opglabbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1791, doopsels, p.162 (p.17).