N. Van Herle

IDnr.4886, ° voor 1570, + voor 9 juli 1648
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselN. Van Herle werd gedoopt voor 1570 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie Picken voor 1590 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 9 juli 1648 te Lummen? [België].1 

Familie

Marie Picken ° voor 1570, + voor 9 jul 1648
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.139v.

Peeter Van Herle

IDnr.4908, ° voor 1625, + na 30 maart 1651
DoopselPeeter Van Herle werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
LeningArnoldus Fredrix leende aan Peeter Van Herle de som van 200 gulden bbl aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 30 maart 1651. De akte luidt als volgt: 'Peeter Van Herle draagt op tot behoef van Aerdt Frerix alias Meesters van Geneycken de 2/3 delen in beempden op de Vloetgracht in Groelaeren, genaamd ‘die Huysdoncken’, palend Peeter Bosmans O. en Z., Vincent Reynders W. Tot pand voor een rente van 10 gulden jaarlijks, vallend op datum van gichten vanaf 1652. Te kwijten met 200 gulden Brabants eens. Solvit Peeter de pontpenningen, Frerix hofrechten 36 stuivers.1' 
OverlijdenHij overleed na 30 maart 1651 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.258.

Odilia Van Herle

IDnr.5031, ° voor 1605, + voor 28 september 1651
DoopselOdilia Van Herle werd gedoopt voor 1605 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Sebastiaen Tonis voor 1630 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 28 september 1651 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Machiel Van Elderen en Catharina Tonis, samen met Henrick Antonis, met Christiaen Fredrix, Anna Cruessens en Maria Cruessen, geacteerd te Lummen [België] op 28 september 1651, vermeldt eveneens Odilia Van Herle; Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.1 

Familie

Sebastiaen Tonis ° voor 1605, + tussen 25 jul 1650 en 28 sep 1651
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.

Petrus Van Herle

IDnr.1251, ° voor 1762, + na 15 februari 1783
DoopselPetrus Van Herle werd gedoopt voor 1762. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Theresia Vaneerdewegh op 15 februari 1783 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 15 februari 1783. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.96.

Tilmanus Van Herle

IDnr.787, ° voor 1600, + voor 18 februari 1649
DoopselTilmanus Van Herle werd gedoopt voor 1600 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 18 februari 1649 te Lummen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Barbara Claes, samen met Anna Clockluijers, met Maria Clockluijers en Catarina Clockluijers, geacteerd te Lummen [België] op 18 februari 1649, vermeldt eveneens Tilmanus Van Herle; 200 gulden.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, 1649, p.182.

Tilmanus Van Herle

IDnr.14379, ° voor 1670, + na 28 juli 1695
DoopselTilmanus Van Herle werd gedoopt voor 1670 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Christianus Meijen en Dimphna Fredrix op 28 juli 1695 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 28 juli 1695 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1695, huwelijken, p.183 (p.153).

Tilmanus Van Herle

IDnr.14380, ° voor 1625, + na 3 maart 1661
MoederMaria Van Eerdewegh1 ° voor 1605, + na 9 januari 1670
DoopselTilmanus Van Herle werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Roelants en Lambertus Fredricx op 1 juni 1650 te Schulen [België].2
AflossingChristiaen Fredrix ontving van Tilmanus Van Herle de terugbetaling van een lening van 100 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 maart 1661. De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredricx verklaart dat hij uit handen van Tielman Van Herle, in de naam van zijn moeder Maria Vanden Eerdenwech, 100 gulden ontvangen heeft. Het betreft het kapitaal van 5 gulden jaarlijks met twee jaren verlopen en nog 19 gulden 13 stuivers voor de kosten van evictie die door Fredricx werden gemaakt toen hij de panden "gesaiseert" heeft van de erfgenamen van Christiaen Henricx in Molem en die door de voorschreven Maria Vanden Eerdenwech als jongere rentier denvo (?de nouveau?) geëvinceerd zijn omdat deze panden naast andere aan haar verborgd werden. Tielman Van Herle kwam in de naam van zijn moeder ter gichte.1' 
OverlijdenHij overleed na 3 maart 1661 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1661, p.336.
  2. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, 1650, huwelijken, p.263.