Joannes Aerts

IDnr.471, ° 12 december 1700
VaderMathias Aerts ° voor 1675, + na 12 december 1700
MoederMaria Fredrix ° voor 1675, + na 12 december 1700
DoopselJoannes Aerts werd gedoopt op 12 december 1700 te Lummen [België] met als peter Cornelius Fredrix en als meter Ida Diepvens.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.152 (p.77).

Joannes Aerts

IDnr.974, ° voor 1645, + na 3 juli 1691
VaderWilboerdt Aerdts ° voor 1620, + voor 7 augustus 1651
DoopselJoannes Aerts werd gedoopt voor 1645. 
EigendomJan Aerdts en Bartholomeus Aerdts verkopen, samen met Joannes Aerts, een goed aan Bartholomeus Van Herle volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 augustus 1651. Deze verwijst ook naar Petrus Clockluijers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Wilboerdt Aerdts. De akte luidt als volgt: 'Jan en Berthelomees Aerdts, Henrick Aerdts, Aerdt Frerix als man en momber van Agnes Aerdts, Machiel Wevers als man en momber van Marie Aerdts, de voorschreven Jan als momber van Jan Aerdts en Bertholomees Aerdts als momber van Catharina Aerdts, onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts zaliger die de broer was van de voorschreven Agnees, Jan, Henric, Bartholomeeus, dragen op tot behoef van Bertholomees Van Herle een stuk broek onder Ghestel gelegen genaamd ‘het Steensel Broeck’. Voor prijs en condities zoals in de proclamatie.
Condities. Ze verkochten het perceel broek in Ghestel ‘het Steensel Broeck’, volgens hun verklaring, op 27 juli 1651 in aanwezigheid van getuige Peeter Clockluyders. Het grenst Machiel Tonis, de erfgenamen Jan Heskens en Oreaen Shooghen. Het werd verkocht met kaarsbranding en hogen van telkens 2 gulden te verdelen tussen verkopers en hogers half en half. De laatste hoger moet alle onkosten betalen, zoals lycoop naer landtcoop, godspenninck 5 stuivers, pontgeld, gicht- en kaarsgeld, conditiegeld en hogen. De koopsom moet betaald worden op dag van gichten. Belast met servituten en des heeren chyns, namelijk 1 blanck oft braspenninck jaarlijks aan de Loonse heer.
Op 7 augustus bood Bartholomees Van Herle 250 ‘hooghen’ en hij heeft daarop 20 hogen gesteld. Jan Lambrechts nog 2, Bertolomees Van Herle nog 1. Op 7 augustus is het goed met de uitgang van de kaars verbleven aan Bertholomees Van Herle.1'
 
EigendomDe eigendomstransactie van Mathias Aerts met Arnoldus Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 25 januari 1652, vermeldt eveneens Joannes Aerts; Matteeuwis Aerdts draagt op tot behoef van Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken een beempt gelegen in Meldelaer, genaamd ‘den Blancke Laeren Beempt’. Hij is omgeveer 3 dachmaelen groot en grenst des heeren straet 1), Geert Alarts 2), Henrick Cuypers 3). Voor de som en op condities zoals volgt in de proclamatie die hierna geregistreerd is. Aerdt kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 12 gulden 6 stuivers. Solvit voor kersbrandinge 6 - 29.
Condities. De koper moet alle onkosten betreffende de koop betalen: gichtgeld, pontpenningen, kaarsbranding, roepgeld, lycoop naer landtcoop, godsgeld 5 stuivers, klerkgeld een pattacon en een halve souverain aan verkopers huisvrouw. Belast met niet-kortende grondcijns, met 200 gulden kapitaal aan de erfgenamen van Wilboerdt Aerdts van Ghenroy en met nog 200 gulden kapitaal aan Henrick Cuypers, met 300 gulden kapitaal aan Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken, met 2 vaten koren aan de armen van Lummen waarvan het kapitaal ook op 100 gulden wordt geschat. Deze lasten zullen allemaal aan de koopsom korten. Van deze lasten moet de verkoper de verlopen schoonmaken tot datum van gichten. Omdat de verkoper ‘in noot is van weywasch’ zal de koper dit goed aan de verkoper in huur moeten geven voor een termijn van 3 jaren, voor dezelfde prijs als de buren.
17 december 1651 bood Aerdt Fredrix van Ghneycken 950 gulden en hij heeft de koop daarvoor ontvangen. Getuigen: Henrick Wauters en Goossen Goessens. Scribent Arnoldus Dries. Opgemaakt in het huis van de verkoper op de schans van Meldelaer. Frerix stelde nog 50 hogen. Aerdt Dries stelde nog 3 hogen. Aerdt Fredrix nog 21 hogen.
Op 25 januari 1652 bood Stessen Timmermans nog 2 hogen. Present Servaes Lucas en Henrick Bervoets. Aerdt Frerix stelt nog 8 hogen.
De kaars werd op dezelfde dag wettelijk ontstoken en gebannen en de koop verbleef aan Aerdt Frerix.2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Fredricx en Anna Rutten op 28 februari 1672 te Meldert [België].3
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Helena Wouters en Arnoldus Fredricx op 5 oktober 1675 te Meldert [België]; Ze huwen met het rode zegel.4
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Matthias Fredrix en Maria Vaneerdewegh op 17 augustus 1682 te Meldert [België]; De ondertrouw wordt gedaan op 8 augustus met als getuigen Arnoldus Moens en Arnoldus Fredrix. De getuigen bij het huwelijk zijn Petrus Marien en Joannes Aerts.5
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Fredrix en Joanna Kerckhofs op 3 juli 1691 te Lummen [België].6 
OverlijdenHij overleed na 3 juli 1691. 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.268v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.292.
 3. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, huwelijken, 1672, p.69, akte 187.
 4. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1675, huwelijken, p.72, akte 204.
 5. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, huwelijken, p.70.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1691, huwelijken, p.138.

Joannes Aerts

IDnr.2338, ° circa 1755, + 22 oktober 1797
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Aerts werd gedoopt circa 1755 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Smets voor 1794 te Meldert? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 22 oktober 1797 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Joannes overlijdt op 1 brumaire an VI van de Republikeinse kalender.3' 

Familie

Maria Smets ° circa 1760, + 20 jan 1806
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1820, p.32, akte 106.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.166.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1863, p.20, akte 14.

Joannes Aerts

IDnr.7887, ° voor 1615, + 25 november 1678
DoopselJoannes Aerts werd gedoopt voor 1615 te Hasselt? [België].1 
Gebeurtenis Op 2 juli 1636 wordt Joannes Aerts te Hasselt [België] lid van het Broederschap van Virga Jesse.1 
Gebeurtenis In 1648 is Joannes Aerts te Hasselt [België] consilarius van het Broederschap van Virga Jesse.2 
SchenkingJoannes Aerts schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] in 1650. De akte luidt als volgt: '1 [Zilveren] Kleinen luster met 5 takken Jo[ann]es Aerts en Jan Vaets, twaalfmannen.3' 
Gebeurtenis In 1650 is Joannes Aerts te Hasselt [België] deken van het Broederschap van Virga Jesse.4 
BeroepHij was twaalfman te Hasselt [België] tussen 1650 en 1656.3,5 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Mathias Vrerix op 24 december 1656 te Hasselt [België].5
Gebeurtenis In 1658 is Joannes Aerts te Hasselt [België] consilarius van het Broederschap van Virga Jesse.4 
OverlijdenHij overleed op 25 november 1678 te Hasselt? [België]. De tekst vermeldt: 'duodecimvir; fundavit anniversarium [nvdr. twaalfman; stichtte en jaargetijde].6' 

bronvermelding(en)

 1. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Ledenlijst van de Broederschap volgens datum van opname (1600 – 1837) (fol. 11r), p.17.
 2. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Lijst van dekens en consiliarii van de Broederschap (1591 – 1808) (fol.87r), p.187.
 3. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Inventaris van de O.-L.-Vrouwekerk (1868) - Hoogaltaar (fol. 25v-26r), p.54.
 4. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Lijst van dekens en consiliarii van de Broederschap (1591 – 1808) (fol.87r), p.188.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels, p.113.
 6. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Ledenlijst van de Broederschap volgens sterfdata (vóór 1334 – 1850) (fol. 11r), p.57r.

Joannes Franciscus Aerts

IDnr.1340, ° voor 1892, + na 9 februari 1913
GeboorteJoannes Franciscus Aerts werd geboren voor 1892 te Heusden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Stephania Gielis voor 9 februari 1913.1 
OverlijdenHij overleed na 9 februari 1913 te Heusden? [België].1 

Familie

Maria Stephania Gielis ° voor 1892, + na 9 feb 1913
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, huwelijken en overlijdens, 1936-1940, 1939, akte 16.

Joannes Ludovicus Aerts

IDnr.146, ° 26 oktober 1827, + 22 juli 1906
VaderCarolus Aerts ° 17 december 1794, + 10 december 1849
MoederMaria Theresia Carmans ° 25 augustus 1793, + 17 maart 1855
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
GeboorteJoannes Ludovicus Aerts werd geboren op 26 oktober 1827 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Joannes Ludovicus wordt geboren om 12 uur 's middags. Vader Carolus doet aangifte met als getuigen Jan Postelmans (23 jaar) en Paulus Lucas (44 jaar), beiden landbouwers te Lummen.1'
HuwelijkHij huwde met Philomena Driessens, dochter van Josephus Antonius Driessens en Clara Cox, op 10 juni 1863 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's morgens. De ouders van de bruid zijn aanwezig, deze van de bruidegom zijn beiden overleden. De getuigen zijn Louis Jans (35 jaar), Henri Aerts (30 jaar en broer van de bruidegom), Gabriel Swinnen (43 jaar) en Felix Jans (25 jaar), allen landbouwers te Lummen.2'
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 10 juni 1863 en 6 april 1879.2,3 
OverlijdenHij overleed op 22 juli 1906 in Laren te Lummen [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overljdt om 6 uur 's morgens. Zijn zoon Joseph (landbouwer, 32 jaar) en zijn schoonzoon Julien Schoofs (landbouwer, 53 jaar), beiden van Lummen, doen aangifte.4'

Familie

Philomena Driessens ° 11 aug 1837, + 9 nov 1917
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1827, geboorten, p.40, akte 139.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1863, huwelijken, p.40, akte 14.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.6, akte 19.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, overlijdens 1906, p.12v, akte 46.
 5. [S6] Origineel document, trouwboekje Felix Frederix - Rosalia Aerts, bewaard bij Gabrielle Maria Rosalia Frederix.

Joannes Michiel Aerts

IDnr.173, ° circa 1790, + 27 januari 1844
DoopselJoannes Michiel Aerts werd gedoopt circa 1790 te Heusden? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Marie Hélène Meykens circa 1815 te Heusden? [België]. 
OverlijdenHij overleed op 27 januari 1844 te Heusden [België].1 

Familie

Marie Hélène Meykens ° circa 1795, + 3 mrt 1843
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1852, p.21, akte 9.
 2. [S28] Geneapage Noord-Limburg, http://www.geneapage.be/