Maria Virginia Fredrix

IDnr.2228, ° 17 februari 1878, + 25 januari 1952
VaderBernardus Fredrix1 ° 18 december 1843, + 27 december 1902
MoederLucia Sneijers1 ° 22 april 1842, + 12 maart 1881
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Virginia Fredrix werd geboren op 17 februari 1878 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Virginia wordt geboren om 5 uur 's morgens.Vader Bernardus (35 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Paul Vaesen, dagloner) en Clemens Fredrix (52 jaar, secretaris), allen van Lummen.1'
BeroepZij was zuster bij de Ursulinen te Heusden [België] voor 25 januari 1952. 
OverlijdenZij overleed op 25 januari 1952 te Heusden [België] in de ouderdom van 73 jaar. 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1878, geboorten, p.4, akte 13.

Marie Fredrix

IDnr.15694, ° circa 1884
VaderJean Alphonse Frederix1 ° circa 1859, + na 14 september 1909
MoederAugustine Marie Lahaye1 ° 6 januari 1862, + 22 januari 1907
GeboorteMarie Fredrix werd geboren circa 1884 te Mons [België].1 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S376] Burgerlijke Stand Brugge, Archief stad Brugge, 1905, geboorten, p.277, akte 1105.

Marie Alice Fredrix

IDnr.14419, ° 5 januari 1894
VaderJoannes Benedictus Fredrix1 ° 20 maart 1861, + na 7 juli 1896
MoederMarie Christine Deckers1 ° 12 februari 1860, + na 2 juni 1891
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteMarie Alice Fredrix werd geboren op 5 januari 1894 in de Quartier Saint-Jacques te Seraing [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 8 uur 's avonds. Vader Jean Benoît doet aangifte met als getuigen Bruno Schepers (27 jaar) en Martin Cuppers (39 jaar), beiden dagloners, wonend in Seraing.1'

bronvermelding(en)

 1. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1894, geboorten, p.5, akte 25.

Marie Catherine Fredrix

IDnr.12054, ° 6 juni 1813, + 23 april 1865
VaderJoannes Fredrix1 ° circa 1780, + 14 februari 1861
MoederAnne Marie Penders1 ° circa 1779, + 26 augustus 1853
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMarie Catherine Fredrix werd geboren op 6 juni 1813 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Petrus Tossaint, zoon van Herman Tossaint en Maria Elisabeth Lenssen, op 2 augustus 1842 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 23 april 1865 te Heel en Panheel [Nederland] in de ouderdom van 51 jaar.3 

Familie

Joannes Petrus Tossaint ° 19 okt 1810, + 7 feb 1875
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 3, 1813, geboorten, p.38.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 4, 1842, huwelijken.
 3. [S188] Burgerlijke Stand Heel en Panheel, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.036, inventarisnr. 17, 1865, overlijdens, akte 2.
 4. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 4, 1842, geboorten, akte 27.
 5. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 5, 1846, geboorten, akte 28.
 6. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 5, 1849, geboorten, akte 31.

Marie Cathérine Fredrix

IDnr.14420, ° 7 juli 1896
VaderJoannes Benedictus Fredrix1 ° 20 maart 1861, + na 7 juli 1896
MoederMarie Christine Deckers1 ° 12 februari 1860, + na 2 juni 1891
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteMarie Cathérine Fredrix werd geboren op 7 juli 1896 in de rue du Chêne te Seraing [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Jean Benoît doet aangifte met als getuigen Martin Cuppers (42 jaar, dagloner) en Michel Lovinfosse (28 jaar, bediende), allen van Seraing.1'

bronvermelding(en)

 1. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1896, geboorten, p.105, akte 626.

Marie Christine Fredrix

IDnr.3197, ° 9 januari 1836, + na 11 juni 1862
VaderPetrus Joannes Fredrix1 ° 29 augustus 1807, + 24 juni 1860
MoederAnna Maria Theijs1 ° circa 1803, + 24 juni 1844
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMarie Christine Fredrix werd geboren op 9 januari 1836 te Liège [België].2
VolkstellingPetrus Joannes Fredrix en Catharina Leenders werden geregistreerd bij de volkstelling van circa 1846 in Kamp te Beverlo [België], samen met hun kind(eren) Marie Christine Fredrix, en Paul Leenders. Petrus Joannes woont samen met zijn vrouw Anne Catherine, zijn twee kinderen Marie Christine en Edouard, en zijn schoonvader Paul Leenders in het huis nr. 3 in het Kamp van Beverlo.1
BeroepZij was dagloonster te Leopoldsburg [België] op 1 februari 1857.3 
BeroepZij was werkster te Ichtegem [België] op 11 juni 1862.4 
HuwelijkZij huwde met Désiré Leopold Haes, zoon van Anna Theresia Haes, op 11 juni 1862 te Ichtegem [België]. De akte vermeldt: 'Bij het huwelijk worden hun twee dochters Marie Adèle Josephine en Jeannette gewettigd. De bruidegom heeft gedurendede laatste 9 maanden in garnizoen gelegen te Namur.4' 
OverlijdenZij overleed na 11 juni 1862 te Ichtegem? [België].4 

Familie 1

Kind

Familie 2

Désiré Leopold Haes ° 29 jul 1835, + na 11 jun 1862
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S58] Volkstelling Beverlo 1846-1856, Rijksarchief Hasselt, 416990.
 2. [S66] Burgerlijke Stand Ichtegem, Rijksarchief Brugge, 1862, huwelijken.
 3. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1857, overlijdens, p.40, akte 13.
 4. [S66] Burgerlijke Stand Ichtegem, Rijksarchief Brugge, 1862, huwelijken, akte 130.
 5. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1857, geboorten, p.3, akte 9.
 6. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1858, geboorten, p.6, akte 21.

Martinus Fredrix

IDnr.3247, ° 25 augustus 1620, + 6 december 1648
VaderHenricus Fredrix1 ° voor 1595, + 2 januari 1645
MoederAnna Smeets1 ° voor 1595, + na 22 augustus 1632
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselMartinus Fredrix werd gedoopt op 25 augustus 1620 te Beverlo [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Fredrix op 1 april 1644 te Beverlo [België].2
OverlijdenHij overleed op 6 december 1648 te Beverlo [België] in de ouderdom van 28 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1620, doopsels, p.2.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1644, doopsels, p.130.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, begravingen, 1648, p.288.