Theo Daemen

IDnr.12925, ° 20 februari 1925, + 7 november 2002
GeboorteTheo Daemen werd geboren op 20 februari 1925 te Neerpelt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Emma Van Werde voor 1955.1 
OverlijdenHij overleed op 7 november 2002 te Achel [België] in de ouderdom van 77 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 14 november 2002 Achel, [België].1 

Familie

Emma Van Werde ° voor 1935
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 12.11.2002, p.21.

Anna Daems

IDnr.588, ° 24 mei 1666, + na 17 november 1690
VaderJoannes Daems ° 9 augustus 1637, + voor 18 december 1687
MoederChristina Fredrix ° circa 1633, + 5 december 1687
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Daems werd gedoopt op 24 mei 1666 te Lummen [België] met als peter Gerardus Lijnen en als meter Elwidis Daems.1 
ReliefNa het overlijden van Christina Fredrix en Joannes Daems releveren Joannes Damen en Anna Daems op 18 december 1687 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Damen, voor zichzelf en voor zijn zuster Anna Daemen, releveert het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun ouders Jan Damen en Cristina Fredrix zaliger. Het gaat om een stuk broek in Genebos gelegen, genaamd 'die Scheeck', palend Aerdt Swalen ten noorden en ten zuiden, Vinnekens ten oosten en Jan Bosmans ten westen.2' 
DoopselZij was peter bij het doopsel van Catharina Fredrix op 17 november 1690 in Genenbos te Lummen [België].3 
OverlijdenZij overleed na 17 november 1690 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.128.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.274.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.89 (p.46).

Elwidis Daems

IDnr.909, ° voor 1645, + na 24 mei 1666
DoopselElwidis Daems werd gedoopt voor 1645. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Daems op 24 mei 1666 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 24 mei 1666. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.128.

Gertrudis Daems

IDnr.14518, ° voor 1660, + na 19 november 1680
DoopselGertrudis Daems werd gedoopt voor 1660 te Beringen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Bervoets op 19 november 1680 te Beringen [België].1
OverlijdenZij overleed na 19 november 1680 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1680, doopsels, p.51.

Govardt Daems

IDnr.1399, ° voor 1625, + na 4 oktober 1663
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselGovardt Daems werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Barbara Fredricx, dochter van Petrus Frericx en Helwidis Horiaens, voor 1 juni 1651 te Lummen? [België].1 
NaamvariatieHij werd ook Godefridus Doemps genoemd.2 
EigendomArnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix verkopen, samen met Govardt Daems, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1662. Deze verwijst ook naar Lambrecht Morren en Joannes Schijven als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Maria Frericx, Arnoldus Schijven en Barbara Fredricx. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Corthouts als man van Elisabeth Frerix, Lambrecht Morren in naam van zijn zoon Lambrecht verwekt bij Maria Fredrix, Jan Schijven als momber der kinderen Aerdt Schijven, verkopen aan Huijbrecht Lenardts, man van Maria Lijnen, ieder hun deel in een moeshof achter de kerk gelegen; palende met 3 zijden aan de straat en voornoemde Lenardts ter vierder zijde. Voor 56 gulden Brabants boven de gerechtskosten hierover gedaan. De comparanten beloven Govardt Daems als vader van zijn kinderen met Barbara Fredricx, medeeigenaars voor ¼ part, in te brengen om ook opdracht te doen. Als de koopsom niet voor pinksteren betaald is, gaat de koop teniet.1' 
EigendomElisabeth Frederix verkocht een goed aan Govardt Daems volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 oktober 1663. Ze vermeldt verder ook Barbara Fredricx en Joannes Leijssens. De akte luidt als volgt: 'Elisabet Fredricx, door haar geconstitueerde Joannes Leijssens volgens akte gepasseerd voor de Brabantse justitie op 10 oktober 1658 en daar “indebite” gegicht, draagt op tot behoef van de kinderen van Goovart Daems verwekt in wettig huwelijk met zijn eerste echtgenote Barbara Fredricx een stuk broek onder Tiewinckel gelegen, grenzend meester Jacob Clerx in twee zijden, Goovardt Daems erfgenamen 3). Voor 204 gulden Brabants eens Luijxe valuatie, te betalen in pattacons en honderd schellingen. De kinderen werden gegicht met recht.3' 
OverlijdenHij overleed na 4 oktober 1663 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.67v.
 2. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, boek 432, p.179.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.616.

Henrick Daems

IDnr.14329, ° 1685, + na 3 oktober 1715
DoopselHenrick Daems werd gedoopt in 1685 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Gruyters, dochter van Henrick Gruyters en Aldegondis Vandevoort, voor 3 oktober 1715 te Lummen? [België].1 
LeningChristina Vrericx leende aan Henrick Daems de som van 100 patacons aan 17 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 oktober 1715. Deze verwijst ook naar Catharina Gruyters en Henrick Gruyters als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Henrick Daems laat akte registreren van notaris Petrus Convents te Coorsel, d.d. 02.08.1715. Inhoud: Henrick Daems van Beringen, met consent van zijn vrouw Catharina Gruyters, leent van Christina Vrerix weduwe Franco Zigers 100 pattacons aan 17 gulden jaarlijks. Pand: de winning van zijn schoonouders onder Lummen, binnen vrijheid, genaamd het Oostereynde. De schoonouders Henrick Gruyters en Aldegundis Vandevoort stonden die borg toe voor dezelfde notaris op 18 juli l.l. Het is het kindsdeel van Catherina dat verpand wordt, zonder de andere kinderen te schaden. Gedaan te Hasselt ten huize van de gelddoenster. Getuigen: Gerardus Slegers, Agnes Meynen.1' 
OverlijdenHij overleed na 3 oktober 1715 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 61, 1712 - 1728, p.26.

Joannes Daems

IDnr.585, ° 9 augustus 1637, + voor 18 december 1687
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Daems werd gedoopt op 9 augustus 1637 te Houthalen [België]. De akte vermeldt: '[nvdr. In de doopakte van zijn petekind Christianus Cox staat dat hij van Houthalen is].1,2' 
HuwelijkHij huwde met Christina Fredrix, dochter van Christiaen Fredrix en Anna Cruessens, op 24 oktober 1661 te Lummen [België] met als getuigen Christiaen Fredrix, Lambertus Aerts en Petrus Beckers. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingeschreven 'met het rode zegel' welwillend aangeboden door de pastoor. Het huwelijk is op een vroegere datum reeds ingezegend door Petrus Beckers, pastoor te Viversel, in de kapel van St. Rochus te Genebos. De getuigen waren toen Christianus, de vader van de bruid, en Lambertus Aerts.3' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Christianus Cox op 20 december 1666 te Lummen [België].2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Bosmans op 25 januari 1668 te Lummen [België].4
OverlijdenHij overleed voor 18 december 1687 te Lummen? [België].5 
ReliefNa het overlijden van Christina Fredrix en Joannes Daems releveren Joannes Damen en Anna Daems op 18 december 1687 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Damen, voor zichzelf en voor zijn zuster Anna Daemen, releveert het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun ouders Jan Damen en Cristina Fredrix zaliger. Het gaat om een stuk broek in Genebos gelegen, genaamd 'die Scheeck', palend Aerdt Swalen ten noorden en ten zuiden, Vinnekens ten oosten en Jan Bosmans ten westen.5' 

Familie

Christina Fredrix ° circa 1633, + 5 dec 1687
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S24] Parochieregisters Houthalen, Rijksarchief Hasselt, index parochieregisters, p.26.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1666, doopsels, p.133.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.73 (p.39).
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1668, doopsels, p.142.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.274.