Joannes Swijns

IDnr.3002, ° voor 1800, + 26 april 1837
GeboorteJoannes Swijns werd geboren voor 1800 te Koersel? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Catharina Geladie voor 16 maart 1821 te Koersel? [België].1 
OverlijdenHij overleed op 26 april 1837 te Koersel [België].1 

Familie

Anna Catharina Geladie ° voor 1800, + na 12 jun 1845
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1845, huwelijken, p.29, akte 13.

Maria Virginia Swijns

IDnr.51, ° 16 september 1843, + 25 maart 1900
VaderPetrus Joannes Swijns1 ° 6 juni 1799, + 27 december 1871
MoederClara Meuws1 ° 25 augustus 1806, + 25 mei 1884
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
GeboorteMaria Virginia Swijns werd geboren op 16 september 1843 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Virginia wordt geboren om 4 uur 's morgens. Vader Pieter Jan (44 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen zijn Pieter Willems (53 jaar, koster) en Henricus Aerts (44 jaar, landbouwer), allen wonend in Zolder.1'
HuwelijkZij huwde met Ludovicus Franciscus Frederix, zoon van Alexander Frederix en Maria Anna Claes, op 27 augustus 1873 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur 's namiddags. De ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn aanwezig. Haar vader is al overleden. In de huwelijksakte staat dat Virginia thans in Heusden woont, maar tot voor kort in Zolder. De getuigen zijn Adam Creutz (29 jaar, steenkapper, van Scherpenheuvel), Felix Wils (23 jaar, steenkappersknecht, van Lummen) en Jan Michiel Put (26 jaar, herbergier, van Heusden).2'
BeroepZij was landbouwster te Heusden [België] op 27 augustus 1873.3 
OverlijdenZij overleed op 25 maart 1900 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 56 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Virginia overlijdt om 6 uur 's avonds in het gehucht Ubbersel. De aangifte wordt gedaan door Frans Reijnders (47 jaar, landbouwer) en Alphonsius Swerts (30 jaar, landbouwer), beiden van Heusden.4'

Familie

Ludovicus Franciscus Frederix ° 30 sep 1849, + 24 feb 1901
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1843, geboorten, p.61, akte 123.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1873, huwelijken, p.21, akte 7.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1873, p.22, akte 8.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1900, overlijdens, p.5, akte 17.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.9, akte 33.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1878, geboorten, p.1v, akte 3.

Petrus Joannes Swijns

IDnr.133, ° 6 juni 1799, + 27 december 1871
VaderGasparus Swijns ° 10 februari 1757, + 9 december 1824
MoederAnna Maria Put ° 26 maart 1762, + 21 januari 1830
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselPetrus Joannes Swijns werd gedoopt op 6 juni 1799 te Beringen [België] met als peter Petrus Joannes Put en als meter Maria Christina Put. De akte vermeldt: 'Petrus Joannes wordt pas op 28 augustus gedoopt 'sub conditione'.1'
BeroepHij was akkerman te Beringen [België] op 23 juni 1829.2 
HuwelijkHij huwde met Clara Meuws, dochter van Matthias Meuws en Anna Put, op 23 juni 1829 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 8 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Maarten Vansingel (60 jaar), Theodorus Vandermaesen (39 jaar), Hendrik Bernard Borgers (32 jaar) en Pieter Jan Vandevoort (29 jaar), allen landbouwers te Lummen.2'
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Felix Frederix op 18 december 1840 te Zolder [België]; Felix wordt om 5 uur 's morgens geboren. Vader Leonardus (30 jaar, handwerker) doet aangifte met als getuigen Pieter Jan Swijns (41 jaar) en Henricus Aerts (40 jaar), beiden landbouwers te Zolder.3
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Maria Theresia Lekens op 16 juli 1843 te Zolder [België]; De getuigen bij de aangifte van de geboorte zijn Pieter Joseph Willems en Pieter Jan Swijns.4 
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Petrus Joannes Frederix op 26 september 1844 te Zolder [België]; De getuigen bij de aangifte zijn Pieter Jan Swijns en Jan Baptist Peeters.5 
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Maria Theresia Frederix op 12 februari 1846 te Zolder [België]; De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Pieter Jan Swijns en Jan Michiel Dompas.6 
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Joannes Michaelis Lekens op 12 november 1846 te Zolder [België]; De getuigen bij de aangifte van de geboorte zijn Pieter Jan Swijns en Jan Michiel Dompas.7 
OverlijdenHij overleed op 27 december 1871 in Viversel te Zolder [België] in de ouderdom van 72 jaar. De tekst vermeldt: 'Pieter Jan overlijdt 10 uur 's morgens in het gehucht Viversel. Zijn zoon Carolus (36 jaar, landbouwer) doet aangifte, met als getuige Petrus Joannes Willems (32 jaar, kuiper), beiden van Zolder.8'

Familie

Clara Meuws ° 25 aug 1806, + 25 mei 1884
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1799, doopsels, p.290.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1829, p.26, akte 84.
 3. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358705, 1840, p.76, akte 149.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358705, 1843, geboorten, akte 106.
 5. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358705, 1844, akte 117.
 6. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358747, 1846, akte 23.
 7. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358747, 1846, geboorten, akte 123.
 8. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358748, 1871, p.52, akte 45.
 9. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1843, geboorten, p.61, akte 123.

Albertus Alphonsius Swijsen

IDnr.8188, ° 13 juni 1891, + 5 mei 1967
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteAlbertus Alphonsius Swijsen werd geboren op 13 juni 1891 te Nieuwerkerken [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Virgenia Bex, dochter van Joannes Bex en Anna Maria Theresia Frederix, op 26 april 1923 te Kuringen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 5 mei 1967 te Kuringen [België] in de ouderdom van 75 jaar.3 

Familie

Maria Virgenia Bex ° 5 jun 1899, + 24 dec 1989
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Niewerkerken.
 2. [S331] GeneaNet pagina's van Antoine Vromen, http://gw.geneanet.org/antoinevromen
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.06.1967, p.6.

Arnoldus Swijsen

IDnr.849, ° voor 1570, + na 29 april 1614
DoopselArnoldus Swijsen werd gedoopt voor 1570 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Jan Lambrechts en Augustijn Baerdemaeckers, samen met Anna Lambrechs, met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 20 mei 1600, verwijst naar Arnoldus Swijsen als betrokken partij; Jan Lambrechs en Augustijn Baerdemaeckers, als gevolmachtigden van Anna Lambrechs of haar man, releveren hetgeen na dood van hun ouders verstorven is, samen met de erve vermeld in vorige gicht, en verkopen die aan Aerdt Frericx, voor 352 gulden Brabants. De lasten, geschat op 200 gulden, korten aan deze koopsom. Blijkt in de toekomst dat ze geringer zijn, dan komt het verschil de kinderen ten goede. Van de rest, 152 gulden, ontvangt Jan Lambrechs 76 Rinsgulden. Augustijn Baerdemaeckers q.q. ontvangt het overige, ook 76 gulden. Augustijn draagt daartoe tot borge, zijn derde part in Hamelgoet op, totdat Anna hem ontlast heeft. Godtspennink: 13 stuivers.
Volmacht: Gegeven binnen de stad Poperingen, op 5 mei 1600, door Johan de Crois en zijn vrouw Tanneken, de dochter van Aerdt Lambrechs. Aan Augustijn Baerdemaecker en Aerdt Swijsen. Om al hun zaken te regelen. W.g. Waseman en voorzien van zegel in groene was.1 
BeroepHij was rentmeester van de heer van Lummen te Lummen [België] op 29 april 1602.2 
SchenkingDe schenking van Aerdt Uden aan Aerdt Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 29 april 1602, verwijst naar Arnoldus Swijsen als betrokken partij; De weduwe Aerdt Uden laat een overeenkomst tussen wijlen haar man en heer Aerdt Frericx registreren, omdat dit nooit eerder gebeurd was. Inhoud: Op 29 april 1602 verschijnt E.H. Aerdt Frericx van Lummen, pater van het klooster van Sepperen, religieus geprofest in het convent der Bogaerden binnen Antwerpen en begeert vriendelijk van Aerdt Uden, diens vrouw en wettige erfluiden ende possesseurs, volgens de rechten van het land van Lummen en de previlegiën en vrijdommen, 2 gulden Brabants jaarlijks zolang hij leven zal. Hij verbindt er zich toe zijn weldoeners en hun deugdelijk werk in zijn gebeden te gedenken. Deze vriendelijke petitie heeft Aerdt Uden en zijn vrouw niet willen weigeren en ze hebben hem die 2 gulden toegezegd. De goederen van Uden en zijn vrouw zijn gekomen van de ouders en familie van E.H. Aerdt Frericx. Getuigen: Arnoldus Swijsen, rentmeester van de heer van Lummen, Wouter Vande venne, meier van het Brabants recht en Peeter Timmermans. W.g. Renerus Fabius, pastoor Lummen en frater Arnoldus Fredricx van Lummen, doen ter tijt, pater van Sepperen in het Bogaerdenklooster.2 
BorgDe borgstelling van Aerdt Fredrix voor Jan Heeriens, geacteerd te Lummen [België] op 16 augustus 1604, verwijst naar Arnoldus Swijsen als betrokken partij; Aerdt Frerix inwoner van de vrijheid Lummen, Jan Int Withijs 'sijns toenaems onbegrepen' en Aerdt Soet met Melchior (?) inwoners van Kermpt. Aerdt Frerix verklaart dat hij borg is gebleven voor de anderen voor 128 gulden Brabants van de koop van kemp en kempinne door Jan Heeriens gekocht van Aerdt Swijssen in Lummen. De kemp en kempine was gedeeltelijk 'gekrinst', maar Swijsen wilde ze niet geven zonder borg. Ze konden in Lummen geen borg stellen en daarom heeft Frerix deze borg op zich genomen. De partijen beloven dat ze de kemp of het zaad niet van de hand zullen doen vooraleer ze Swijsen volledig betaald hebben en aan Frerix de borg ontlast. Als verzekering voor Frerix belooft Jan Int Withijs om morgen voor de justitie van Kermpt als waarborg op te dragen een rente van 4 gulden jaarlijks die hij gelden heeft op panden van Jan Diesters, dienaar in Kermpt, en indien deze niet voldoende zou zij zal hij nog een andere rente van 3 gulden jaarlijks borg stellen die hij gelden heeft in Curingen op de Croon. Opgemaakt in Lummen in het huis van Aerdt Frerix in aanwezeigheid van Peeter Neven, Aerdt Swijssen en Herman Van Hensberch, getuigen. Ondertekend door notaris Peeter Aerdts.3 
EigendomArnoldus Swijsen verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 oktober 1613. De akte luidt als volgt: 'De rentmeester draagt in naam des heren een uitgewonnen hoffstadt den Bolaerts op aan Aerdt Frerix, die daarvoor de verlopen cijnzen en onkosten moet betalen.4' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannis Lijnen op 29 april 1614 te Lummen [België].5 
OverlijdenHij overleed na 29 april 1614 te Lummen? [België].5 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.33v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.77.
 3. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462444, notaris Petrus Aerts, 1604, folio 41v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.141v.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1614, doopsels, p.114.

Ferdinandus Swijsen

IDnr.15295, ° voor 1705, + na 5 januari 1726
DoopselFerdinandus Swijsen werd gedoopt voor 1705 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Michael Kips op 5 januari 1726 te Hasselt [België]; Ferdinandus Swijsen vervangt Antonius Coenen als peter.1
OverlijdenHij overleed na 5 januari 1726 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1726, doopsels, p.116.

Florent Swijsen1

IDnr.13243, ° na 1924
VaderAlbertus Alphonsius Swijsen1 ° 13 juni 1891, + 5 mei 1967
MoederMaria Virgenia Bex1 ° 5 juni 1899, + 24 december 1989
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteFlorent Swijsen werd geboren na 1924 te Kuringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Paula Bex na 1950 te Kermt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S331] GeneaNet pagina's van Antoine Vromen, http://gw.geneanet.org/antoinevromen
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2009-03-14/paula-bex/