Joannes Antonius Fredrix

IDnr.1264, ° 23 december 1859, + 5 oktober 1904
MoederMaria Josephina Fredrix1 ° 17 december 1822, + 17 oktober 1901
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieJoannes Antonius Fredrix werd ook Jean Antoine Frederix genoemd. 
GeboorteHij werd geboren op 23 december 1859 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Jean Antoine wordt geboren om 3 uur 's namiddags in het huis van grootvader Antoon in het dorp. De vader is niet bekend. Clément Fredrix, broer van moeder Josephina, komt aangifte doen met als getuigen Francis Ceyssens (30 jaar) en Willebrord Elsen (50 jaar), beiden landbouwers te Lummen.1' 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Dorothea Motmans op 20 april 1883 te Lummen [België]; De aangifte wordt gedaan door haar neef Joannes Antonius Fredrix (24 jaar, postmeester) en door Franciscus Labie (30 jaar, herbergier), beiden van Lummen.2
BeroepHij was postmeester te Lummen [België] tussen 21 april 1883 en 17 oktober 1901.3,4 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Petrus Joannes Fredrix op 2 januari 1890 in Mellaar te Lummen [België]; Petrus Joannes overlijdt om 9 uur 's avonds in het gehucht Mellaer. De aangifte gebeurt door de Alexander Hulshagen (78 jaar, landbouwer) en zijn achterneef Joannes Antonius Fredrix (30 jaar, postmeester), beiden van Lummen).5
HuwelijkHij huwde met Maria Catherina Stephania Lemmens, dochter van Hendrik Lemmens en Catharina Elisabeth Scraeyen, op 19 september 1892 te Lummen [België] met als getuigen Felix Antonius Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's voormiddags. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. Haar moeder is al overleden. De getuigen zijn Felix Antonius Fredrix (80 jaar, zonder beroep, oom van de bruidegom, uit Antwerpen), Polycarpe Fredrix (76 jaar, zonder beroep, oom van de bruidegom, uit Brussel), Leopoldus Lemmens (36 jaar, molenaar, broer van de bruid), en Cyrille Lemmens (21 jaar, molenaar, broer van de bruid), de laatste twee van Koersel.6'
HuwelijkHij huwde met Maria Rosalia Ketelbueters, dochter van Henricus Ludovicus Ketelbueters en Maria Anna Catharina Theunissen, op 8 mei 1900 te Helchteren [België] met als getuigen Alphonse Joseph Bernard van Win en Eugenius Franciscus Wellens. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. Haar moeder is al overleden. De moeder van de bruidegom heeft bij akte voor meester Eugeen Boesmans uit Herk-de-Stad toestemming verleend. De getuigen bij het huwelijk zijn Alphonse Van Win (50 jaar, adjunct-commissaris en inspecteur van politie, en neef van de bruidegom, uit Brussel), Eugène Wellens (34 jaar, brouwer en getrouwd met een nicht van de bruidegom, uit Lummen), Alphonsius Lambertus Ketelbueters (29 jaar, landbouwer en broer van de bruid, uit Helchteren) en Jan Alphonse Tielens (31 jaar, hotelhouder en schoonbroer van de bruid, uit Beringen).7'
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Josephina Fredrix op 17 oktober 1901 te Lummen [België]; Zij overlijdt om 3 uur 's morgens. Haar zoon Jan Antoon (postmeester, 41 jaar) en Paul Vanderstraeten (horlogemaker, 51 jaar), beiden van Lummen, doen aangifte.4
BeroepHij was hotelhouder voor 5 oktober 1904.8 
OverlijdenHij overleed op 5 oktober 1904 te Wijchmaal [België] in de ouderdom van 44 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 3 uur 's namiddags. Zijn schoonvader Louis Ketelbueters (brouwer, 64 jaar, van Helchteren) en Louis Ceyssens (landbouwer, 45 jaar, van Wijchmaal) doen aangifte.8'

Familie 1

Maria Catherina Stephania Lemmens ° 25 nov 1865, + 24 aug 1893
Kinderen

Familie 2

Maria Rosalia Ketelbueters ° 4 jun 1874, + na 5 okt 1904
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1859, geboorten, p.23v, akte 90.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1883, overlijdens, p.7, akte 24.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1883, p.7, akte 24.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1901, overlijdens, p.11v, akte 43.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1890, overlijdens, p.2, akte 4.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1892, huwelijken, p.10, akte 10.
 7. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1900, huwelijken, p.2, akte 2.
 8. [S360] Burgerlijke Stand Wijchmaal, Rijksarchief Hasselt, 1904, overlijdens, p.4, akte 12.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1901, geboorten, p.13v, akte 51.

Joannes Baptista Fredrix

IDnr.4765, ° 17 januari 1852, + na 26 juli 1884
VaderHubertus Fredrix1 ° 13 november 1804, + 7 augustus 1881
MoederAnna Maria Goevaerts1 ° 4 oktober 1827, + 13 februari 1900
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteJoannes Baptista Fredrix werd geboren op 17 januari 1852 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Anna Broux en Petrus Fredrix op 26 juli 1884 te Hasselt [België]; Het huwelijk vindt plaats om 11 uur 's voormiddags. De vader van bruid en de moeder van bruidegom zijn aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Victor Douha (60 jaar, slotenmaker), Livinus Ramont (54 jaar, stadsdeurwaarder), Ferdinand Vissers (22 jaar, slotenmaker) en Jan Frederix (33 jaar, spoorwegbeambte), allen van Hasselt.2
OverlijdenHij overleed na 26 juli 1884 te Hasselt? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1852, geboorten.
 2. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1633480, 1884, akte 45.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1633480, 1884, huwelijken, akte 45.

Joannes Benedictus Fredrix

IDnr.4290, ° 20 maart 1861, + na 7 juli 1896
VaderWilhelmus Renerus Fredrix1 ° 4 juli 1820, + 30 december 1876
MoederCatharina Vanhex1 ° 22 februari 1821, + 16 mei 1874
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteJoannes Benedictus Fredrix werd geboren op 20 maart 1861 te Hasselt [België].2 
HuwelijkHij huwde met Marie Christine Deckers, dochter van Joannes Matheus Deckers en Maria Margaretha Gielens, op 19 november 1887 te Seraing [België] met als getuigen Ludovicus Leonardus Fredrix. De akte vermeldt: 'Zowel de ouders van de bruid als van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Henri Bex (46 jaar, dagloner), Louis Fredrix (30 jaar, dagloner en broer van de bruidegom), Emile Stockart (46 jaar, juwelier) en Chrétien Bergerhoff (34 jaar, schoenmaker), allen van Seraing.2'
BeroepHij was dagloner tussen 19 november 1887 en 5 januari 1894.2,3 
BeroepHij was mijnwerker op 7 juli 1896.4 
OverlijdenHij overleed na 7 juli 1896 te Seraing? [België].4 

Familie

Marie Christine Deckers ° 12 feb 1860, + na 2 jun 1891
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1861, geboorten.
 2. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1887, huwelijken, p.124, akte 247.
 3. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1894, geboorten, p.5, akte 25.
 4. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1896, geboorten, p.105, akte 626.
 5. [S397] Burgerlijke Stand Seraing, Rijksarchief Liège, 1891, geboorten, p.92v, akte 552.

Joannes Christianus Fredrix

IDnr.4281, ° 1 mei 1819, + 8 mei 1819
VaderChristianus Guilielmus Fredrix1 ° 8 juni 1786, + 17 oktober 1837
MoederMaria Catherina Nijs1 ° 22 januari 1793, + 1 september 1833
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteJoannes Christianus Fredrix werd geboren op 1 mei 1819 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 8 mei 1819 te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1819, geboorten.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 325, 1819, overlijdens, p.10.

Joannes Clemens Fredrix

IDnr.2227, ° 16 november 1875, + 17 februari 1923
VaderBernardus Fredrix1 ° 18 december 1843, + 27 december 1902
MoederLucia Sneijers1 ° 22 april 1842, + 12 maart 1881
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteJoannes Clemens Fredrix werd geboren op 16 november 1875 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Joannes Clemens wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Bernardus (32 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Franciscus Houben (28 jaar, landbouwer) en Balthasar Wuyts (42 jaar, veldwachter), allen van Lummen.1'
OverlijdenHij overleed op 17 februari 1923 te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 47 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.7, akte 81.
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), 1923, overlijdens.

Joannes Cornelius Fredrix

IDnr.13229, ° 17 mei 1816, + 9 februari 1820
VaderJoannes Jacobus Fredrix1 ° circa 1782, + 29 maart 1860
MoederMaria Gertrudis Weijts1 ° circa 1788, + 11 januari 1868
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteJoannes Cornelius Fredrix werd geboren op 17 mei 1816 te Elsloo [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed op 9 februari 1820 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 3 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 3, 1816, geboorten, akte 30.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 3, 1820, overlijdens, akte 10.

Joannes Franciscus Fredrix

IDnr.23, ° 18 april 1779, + 27 december 1842
VaderChristianus Fredrix ° 4 maart 1736, + 7 mei 1796
MoederChristina Lemmens ° 22 maart 1740, + 29 november 1804
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Franciscus Fredrix werd gedoopt op 18 april 1779 te Heusden [België] met als peter Joannes Franciscus Houben en als meter Anna Elisabetha Lemmens. De akte vermeldt: 'Vader Christianus komt uit Lummen.1'
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Joannes Franciscus Frederix op 24 september 1802 in Boekt te Zolder [België]; Jean François wordt geboren op 2 Vendemiaire An XI van de Republikeinse kalender. De getuigen bij de aangifte waren François Fredrix en George Bortels.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Josepha Houben, dochter van Franciscus Houben en Elisabeth Heyligen, op 18 november 1806 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'De ouders van de bruid zijn aanwezig. Die van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Antoon Geysens (schoonbroer van de bruid), Jaak Tielens (33 jaar, landbouwer), Jan Vervoort (42 jaar, molenaar) en André Smeets (60 jaar).3'
BeroepHij was landbouwer in het gehucht Ubbersel te Heusden [België] tussen 18 november 1806 en 15 maart 1815.3,4 
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 15 maart 1815 en 4 juli 1840.4,5 
WoonstHij en Maria Josepha Houben woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Alexander, Maria Helena, Pierre Jean Lambert, Maria Theresia, Casimirus en Bernardus in de woning nr. 331 in Genenbos te Lummen [België].6 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Josepha Houben op 5 september 1834 te Lummen [België]; Josepha overlijdt om 6 uur 's morgens in haar huis in het gehucht Genebos. Haar man Franciscus (55 jaar) doet aangifte met als getuige Hendrik Cox (33 jaar), beiden landbouwers te Lummen.7
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Theresia Fredrix op 29 april 1835 in Genenbos te Lummen [België]; Maria Theresia overlijdt om 2 uur 's morgens. Vader Francis (57 jaar) komt aangifte doen met als getuige Martinus Larbie (62 jaar), beiden landbouwers te Lummen. [nvdr. de ambtenaar noteert verkeerdelijk dat ze 18 jaar oud is]8
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Livinus Janssens op 4 juli 1840 in Genenbos te Lummen [België]; Livinus overlijdt om 12 uur 's middags, 4 maanden oud. Zijn grootvader Joannes Franciscus (62 jaar) doet aangifte met als getuige Arnold Reynders (28 jaar), beiden landbouwers te Lummen.5 
OverlijdenHij overleed op 27 december 1842 te Lummen [België] in de ouderdom van 63 jaar. De tekst vermeldt: 'Franciscus overlijdt om 4 uur 's namiddags. Zijn zoon Casimirus (22 jaar) doet aangifte met als getuige Jean Vranken (31 jaar), beiden landbouwers te Lummen.9'

Familie

Maria Josepha Houben ° 17 mei 1784, + 5 sep 1834
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1779, doopsels, p.85.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358703, an XI.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1806, huwelijken, p.6v.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1815, geboorten, p.6.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1840, overlijdens, p.58, akte 37.
 6. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1834, overlijdens, p.37, akte 127.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1835, overlijdens, p.17, akte 59.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1842, overlijdens, p.75v, akte 82.
 10. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1807, geboorten, p.11.
 11. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1809, geboorten, p.26.
 12. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1812, geboorten, p.7.
 13. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, geboorten, p.9v.
 14. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1821, geboorten, p.16, akte 54.