Michael Corthauts

IDnr.1239, ° voor 1690, + na 22 april 1711
DoopselMichael Corthauts werd gedoopt voor 1690. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Fredrickx op 22 april 1711 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 22 april 1711. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.232.

Jacobus Corthen

IDnr.3254, ° voor 1605, + na 6 september 1626
DoopselJacobus Corthen werd gedoopt voor 1605 te Beverlo? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Georgius Fredricx op 6 september 1626 te Beverlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 6 september 1626 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1626, doopsels, p.40.

Arnoldus Corthoudt

IDnr.528, ° 14 mei 1628, + na 24 maart 1676
VaderJoannes Corthoudt ° voor 1600, + na 1636
MoederCatherina Gilis ° voor 1600, + na 1662
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselArnoldus Corthoudt werd gedoopt op 14 mei 1628 te Schulen [België] met als peter Carolus Palmans en als meter Barbara Claes.1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Frederix, dochter van Petrus Frericx en Helwidis Horiaens, op 17 januari 1661 te Lummen [België] met als getuigen Mathias Poels en Petrus Lambrechs. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het 'rode zegel' door Arnoldus Remen.2' 
NaamvariatieHij werd ook Aerdt Corthouts genoemd.3 
EigendomArnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix verkopen, samen met Lambertus Morren en Govardt Daems, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1662. Deze verwijst ook naar Lambrecht Morren en Joannes Schijven als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Maria Frericx, Arnoldus Schijven en Barbara Fredricx. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Corthouts als man van Elisabeth Frerix, Lambrecht Morren in naam van zijn zoon Lambrecht verwekt bij Maria Fredrix, Jan Schijven als momber der kinderen Aerdt Schijven, verkopen aan Huijbrecht Lenardts, man van Maria Lijnen, ieder hun deel in een moeshof achter de kerk gelegen; palende met 3 zijden aan de straat en voornoemde Lenardts ter vierder zijde. Voor 56 gulden Brabants boven de gerechtskosten hierover gedaan. De comparanten beloven Govardt Daems als vader van zijn kinderen met Barbara Fredricx, medeeigenaars voor ¼ part, in te brengen om ook opdracht te doen. Als de koopsom niet voor pinksteren betaald is, gaat de koop teniet.3' 
AflossingArnoldus Lijnen en Arnoldus Corthoudt ontvingen van Lucas Smans de terugbetaling van een lening aan 15 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 januari 1664. Deze verwijst ook naar Elisabeth Frederix en Anna Hoefmans als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnoldus Frericx en Joannes Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen en Aerdt Corthouts als man en momber van Elisabeth Fredricx kwijten Lucas Smans en zijn panden van 15 gulden Brabants jaarlijks uit een grotere rente van 20 gulden jaarlijks. De resterende 5 gulden jaarlijks hoort toe aan Anna Hoeffmans weduwe van Aerdt Frerix als erfgenaam van wijlen heer Jan Fredrix. De rente staat geaffecteerd op “de Godsbampt” onder Tiewinckel. Lijnen is voldaan van 10 gulden jaarlijks en Corthouts van 5 gulden jaarlijks. Ze hebben het kapitaal en alle verlopen ontvangen.4' 
OverlijdenHij overleed na 24 maart 1676 te Lummen? [België].5 

Familie

Elisabeth Frederix ° circa 1630, + na 24 mrt 1676
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.15.
  2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, 69 (p.36).
  3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.67v.
  4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1664, p.667.
  5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.223.

Catherina Corthoudt

IDnr.533, ° 12 augustus 1635
VaderJoannes Corthoudt ° voor 1600, + na 1636
MoederCatherina Gilis ° voor 1600, + na 1662
DoopselCatherina Corthoudt werd gedoopt op 12 augustus 1635 te Schulen [België] met als peter Arnoldus Tones en als meter Anna Gilis

Gerardus Corthoudt

IDnr.532, ° 3 april 1625
VaderJoannes Corthoudt ° voor 1600, + na 1636
MoederCatherina Gilis ° voor 1600, + na 1662
DoopselGerardus Corthoudt werd gedoopt op 3 april 1625 te Schulen [België] met als peter Petrus Wagemans en als meter Elisabeth Toonen.1 

bronvermelding(en)

  1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.11.

Joannes Corthoudt

IDnr.529, ° voor 1600, + na 1636
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Corthoudt werd gedoopt voor 1600.1 
HuwelijkHij huwde met Catherina Gilis voor 3 april 1625.1 
OverlijdenHij overleed na 1636. 

Familie

Catherina Gilis ° voor 1600, + na 1662
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.11.

Joannes Corthoudt

IDnr.536, ° 20 december 1666
VaderArnoldus Corthoudt ° 14 mei 1628, + na 24 maart 1676
MoederElisabeth Frederix ° circa 1630, + na 24 maart 1676
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Corthoudt werd gedoopt op 20 december 1666 te Lummen [België] met als peter Leonardus Aerts en Bartholomeus Thunis en als meter Maria Wouters. De akte vermeldt: 'Leonardus Aerts is peter in naam van Bartholomeus Thunis.1' 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.133.