Andreas Smets

IDnr.1791, ° voor 1735, + tussen 7 mei 1777 en 7 november 1780
DoopselAndreas Smets werd gedoopt voor 1735 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Elisabeth Jans voor 22 augustus 1761 te Schulen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Antonius Fredrix op 3 januari 1768 te Lummen [België].2 
LeningPetrus Antonius Frederici leende aan Andreas Smets de som van 1500 gulden aan 4% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] op 26 september 1769. Ze vermeldt verder ook Lambertus Bollen. De akte luidt als volgt: 'Registratie van een akte van notaris J. F. Opdendries, Hasselt, d.d. 18.07.1769. Schepen Andreas Smets van Linckhaudt leent van Petrus Antonius Frederici, lic. rechten en advocaat, 1500 gulden aan 4% (3 ½ % bij tijdige betaling = voor de volgende vervaldag). Pand: 1) huis, hof ½ bunder onder Linckhaudt, palend O. Joannes Boes, W. Matteus Van Uytrecht, Z. erfgenamen Aerts Boes, N. de straat; 2) 3 zillen land “het Block”, ongeveer tegenover het huis gelegen, palend O. en Z. de representanten van Jacobus Van Haeren, W. Henrick Droogen, N. straat; 3) ½ bunder “den Lemmenshof”, grenzend O. Gittruyt Jacobs, W. straat, Z. den Auden Demer of straat, N. Machiel Jans. Gedaan ten huize van Fredrici op de Lombaertstraat in Hasselt. Getuigen: joufr. Theresia Hellinu(?) en Henricus Jacobs. In de marge: is afgelegd door … wed? Andries Smets ...Lambert Bollen.3' 
OverlijdenHij overleed tussen 7 mei 1777 en 7 november 1780 te Schulen? [België].4,1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, Parochieregisters Linkhout.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.270.
 3. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 122, 1769-1772, folio 54v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.6v.

Andries Smets

IDnr.5056, ° voor 1690, + voor 24 maart 1773
DoopselAndries Smets werd gedoopt voor 1690 te Lummen? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Dimpna Snijers voor 1715 te Lummen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Joannes Thomas Frederici met Bernardus Smeets, geacteerd te Hasselt? [België] op 24 maart 1772, vermeldt eveneens Andries Smets; F400 gulden.1 
OverlijdenHij overleed voor 24 maart 1773 te Lummen? [België]. 

Familie

Dimpna Snijers ° voor 1690, + voor 24 mrt 1773
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.296v.

Anna Smets

IDnr.1414, ° voor 1657, + na 27 januari 1678
DoopselAnna Smets werd gedoopt voor 1657 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Rommers op 27 januari 1678 te Lummen [België].1
OverlijdenZij overleed na 27 januari 1678 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1678, doopsels, p.240.

Anna Catharina Smets

IDnr.5563, ° 9 januari 1833, + 6 april 1895
GeboorteAnna Catharina Smets werd geboren op 9 januari 1833 te Diepenbeek [België].1 
HuwelijkZij huwde met Lambert Steegmans op 13 juli 1859 te Diepenbeek [België].2 
OverlijdenZij overleed op 6 april 1895 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 62 jaar.3 

Familie

Lambert Steegmans ° 4 okt 1835, + 16 jun 1922
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1833, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1859, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1895, overlijden.
 4. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.121v, akte 120.

Anna Catherina Smets

IDnr.653, ° 9 oktober 1779, + 26 mei 1820
VaderPetrus Smedts1 ° voor 1756, + 27 maart 1808
MoederAnna Helena Frederix1 ° 27 december 1738, + 22 september 1799
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Catherina Smets werd gedoopt op 9 oktober 1779 te Lummen [België] met als peter Petrus Vaneerdewegh en als meter Maria Christina Beckers.2 
VolkstellingAnna Helena Frederix en Petrus Smedts werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 te Lummen [België], samen met hun kind(eren) Anna Catherina Smets. Bij de volkstelling wonen Petrus Smets en Helena Fredrix in Genebos met hun twee kinderen.3 
OverlijdenZij overleed op 26 mei 1820 in de ouderdom van 40 jaar. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1779, doopsels, p.75.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1777, doopsels, p.59.
 3. [S18] Volkstelling Lummen 1795-1796, Rijksarchief Hasselt, 1358805, nr. 1029.

Anna Catherina Smets

IDnr.2359, ° voor 1761, + 18 september 1784
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Catherina Smets werd gedoopt voor 1761 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Bervoets voor 1782 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 18 september 1784 te Lummen [België].1 

Familie

Joannes Bervoets ° circa 1750, + 11 apr 1812
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1808, p.30, akte 100.

Anna Gertrudis Smets

IDnr.2382, ° voor 1741, + na 1762
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Gertrudis Smets werd gedoopt voor 1741 te Lummen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Joannes Driessens voor 1762 te Lummen? [België]. 
OverlijdenZij overleed na 1762 te Lummen? [België]. 

Familie

Joannes Driessens ° voor 1741, + na 1762
Kind