Anna Catharina Hubertina Smeets

IDnr.12103, + na 17 februari 1922
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteAnna Catharina Hubertina Smeets werd geboren te Vlodrop [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Jan Hubert Lemmens, zoon van Godefridus Hubertus Lemmens en Barbara Janssen, op 17 februari 1922 te Elsloo [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed na 17 februari 1922 te Elsloo? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

  1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 20, 1922, huwelijken.

Anna Elisabeth Smeets

IDnr.1632, ° 29 januari 1770, + 16 september 1851
DoopselAnna Elisabeth Smeets werd gedoopt op 29 januari 1770 te Meeuwen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Andreas Nelis op 8 april 1793 te Peer [België].1 
OverlijdenZij overleed op 16 september 1851 te Peer [België] in de ouderdom van 81 jaar.1 

Familie

Andreas Nelis ° 13 dec 1758, + 26 okt 1834
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Peer.
  2. [S52] Burgerlijke Stand Peer, Rijksarchief Hasselt, 1835, huwelijken, p.15v, akte 44.

Annelies Smeets

IDnr.14825
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkAnnelies Smeets huwde met Karel Frederix, zoon van Felicien Frederix en Martine Berthy Schroyen.1 

Familie

Karel Frederix ° na 1980
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S63] Origineel document, bewaard bij Hugo Gustaaf Felix Joseph Frederix.

Bernardus Smeets

IDnr.5053, ° voor 1740, + na 24 maart 1773
VaderLambertus Smeets1 ° voor 1710, + voor 24 maart 1773
MoederDimphna Smets1 ° voor 1715, + na 24 maart 1773
DoopselBernardus Smeets werd gedoopt voor 1740 te Hasselt? [België].1 
LeningJoannes Thomas Frederici leende aan Bernardus Smeets de som van F400 gulden aan 14 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Hasselt? [België] op 24 maart 1772. Deze verwijst ook naar Dimphna Smets als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Lambertus Smeets, Andries Smets en Dimpna Snijers. De akte luidt als volgt: 'acteur Van Langenaker legt per missive 2 notariële akten voor gepasseerd voor notaris H. Pijp, beiden van 20 maart. Hij verzoekt de realisatie van beide akten. Eerste akte van 20.03.1772. Dimphna Smets wed. Lambertus Smeets van Lummen, dochter van Andries Smeets en Dimpna Snijers, staat haar tochtrecht af tot het schanshuis in Mellaer en de Groote Rue ten behoeve van haar zoon Bernard Smeets. De Groote Rue is omtrent 8 vaten saijens groot en paalt Lenard Smeets N., O. Jan Wellens, Z. Laurens Vandermaesen en de Tijsschombosch W. Verder nog haar vruchtgebruik van 'het Wandelaerken', nu bos, een sille groot palend de erfgenamen Jacob Westens Z., Lenart Smeets W., Lambert Smeets N. en Peter Aerts O. Deze 3 percelen zijn alle onder Lummen gelegen en behoren haar toe vanwege haar ouders zaliger Andries Smeets en Dimpna Snijers volgens schriftelijke deling van 19 april 1755, letter F. Deze delingsakte werd gerealiseerd voor de schepenen van Lummen ten Brabants recht op 9 mei 1755. En verder van al haar tochtelijke goederen gelegen in Lummen ten Loons recht. Hij mag zijn kindsdeel ervan belasten met 400 gulden kapitaal. Opgemaakt in Hasselt in het huis van de E.H. Frederici in aanwezigheid van de getuigen Catharina Kips en Elisabeth Cremers. In de tweede akte van dezelfde datum leent Bernardus Smeets van de E.H. Frederici, kapelaan van de parochiale kerk van Hasselt, 400 gulden Brabants Luijcx. Hiervoor draagt hij hem een rente op van 14 gulden Brabants jaarlijks, die hij affecteert op zijn kinderlijke portie vermeld in de voorgaande akte van afstand van tocht door zijn moeder. Zelfde plaats en getuigen als in de voorgaande akte. De opdrager moet alle kosten betalen en hiervan de kwitantie voorleggen aan de heer acceptant. Notaris H. Pijp.1' 
OverlijdenHij overleed na 24 maart 1773 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.296v.

Cornelius Smeets

IDnr.903, ° voor 1650, + na 25 januari 1670
DoopselCornelius Smeets werd gedoopt voor 1650 te Lummen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabeth Fredrix op 25 januari 1670 te Lummen [België].1
OverlijdenHij overleed na 25 januari 1670 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.162.

Eisabeth Smeets

IDnr.755, ° voor 1715, + na 5 februari 1735
DoopselEisabeth Smeets werd gedoopt voor 1715.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Elisabetha Knaepen op 5 februari 1735 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 5 februari 1735.1 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.64.

Elisabeth Smeets

IDnr.12175, ° 9 maart 1883, + 8 november 1946
VaderJan Jacob Smeets1 ° voor 1865, + na 15 april 1901
MoederAnna Helena Quanten1 ° voor 1865, + na 15 april 1901
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteElisabeth Smeets werd geboren op 9 maart 1883 te Peer [België].1 
BeroepZij was dienstmeid op 15 april 1901.1 
HuwelijkZij huwde met Jacobus Mathijs Frederix, zoon van Petrus Leonardus Frederix en Maria Ida Vanvelthoven, op 15 april 1901 te Hechtel [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur 's namiddags. Zowel de ouders van de bruid als deze van de bruidegom zijn aanwezig en stemmen toe. De getuigen zijn Josephus Vaesen (39 jaar, veldwachter), Mathijs Peeters (30 jaar, sigarenmaker), Jan Vaesen (38 jaar, sigarenmaker) en Henricus Cuypers (39 jaar, sigarenmaker), allen van Hechtel.1'
OverlijdenZij overleed op 8 november 1946 te Neerpelt [België] in de ouderdom van 63 jaar.2 

Familie

Jacobus Mathijs Frederix ° 18 mrt 1877, + 6 feb 1937
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1901, huwelijken, p.4, akte 4.
  2. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
  3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerpelt.