N. Clemyns

IDnr.2598

Familie

Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.10v.

Jos Clerckx

IDnr.13904, ° voor 1963
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJos Clerckx werd geboren voor 1963.1 
HuwelijkHij huwde met Carina Maria Jacqueline Frederix, dochter van Georges Joseph Frederix en Alphonsine Heyligen, voor 1983 te Heusden-Zolder? [België].1 

Familie

Carina Maria Jacqueline Frederix ° 26 mei 1959
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.10.1983, p.17.

Sarah Clerckx

IDnr.13905, ° 26 september 1983
VaderJos Clerckx1 ° voor 1963
MoederCarina Maria Jacqueline Frederix1 ° 26 mei 1959
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteSarah Clerckx werd geboren op 26 september 1983 te Heusden-Zolder? [België].1

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.10.1983, p.17.

Xavier Clerckx

IDnr.10261, ° 4 mei 1936, + 16 december 2013
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteXavier Clerckx werd geboren op 4 mei 1936 te Heusden [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Paulina Louisa Frederix, dochter van Pierre Jean Frederix en Maria Cecilia Vos, in juli 1961 te Heusden [België].2 
OverlijdenHij overleed op 16 december 2013 in Heusden te Heusden-Zolder [België] in de ouderdom van 77 jaar.1 
BegrafenisHij werd begraven op 20 december 2013 in Heusden te Heusden-Zolder [België].3,1

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2013-12-16/xavier-clerckx/
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 09.07.1961, p.6.
 3. [S408] Opzoekingen door Greet Swinnen.

Bastiaen Clercx

IDnr.2876, ° voor 1545, + na 16 juli 1573
DoopselBastiaen Clercx werd gedoopt voor 1545 te Lummen? [België].1 
LeningBastiaen Clercx leende, samen met Mathewis Frerix en Jan Houweycken, aan Henrick Smeekens de som van 50 Rinsgulden aan 7% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 juni 1567. Deze verwijst ook naar Marie Planten als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Terstond daarna leent Henrick Smeekens daar op, via de Loonse meier, 50 Rinsgulden à 7%. Van Mathewis Frerix en Jan Houweycken als mombers van Christiaen Baerten kinder [zo staat boven de akte. In de akte staat,] geleend van: Mathewis Frerix als momber Bastiaen Clercx. Goidtspennink: ½ stuiver.
Daarna is Maria Planten met haar wettige momber wederom in haar tocht gesteld, met alle poenten van recht, om tselffve te vroemen ende ontfroemen als voer nae dees banckenrecht.1'
 
NaamvariatieHij werd ook Christiaen Baerten genoemd.1 
OverlijdenHij overleed na 16 juli 1573 te Lummen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.266v.

Jan Clercx

IDnr.2612, ° voor 1510, + tussen 1 oktober 1562 en 24 januari 1575
DoopselJan Clercx werd gedoopt voor 1510 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Lijnken Van Scaffen voor 1540.2 
LeningDe leningsovereenkomst van Lodewich Vanden Bogaerde, samen met Jan Knaepen en Frans Pelenders, met Jan Moens, geacteerd te Lummen [België] op 19 maart 1547, verwijst naar Jan Clercx als betrokken partij; 20 Rynsgulden.3 
EigendomDe eigendomstransactie van Jan Moens met Maria Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 24 juli 1553, verwijst naar Jan Clercx als betrokken partij; Heer Jan Moens met zijn momber Jan Clercx draagt via de Loonse meier op, ten behoeve van de kinderen van Marie Ffredrix alias Bosmans, kinderen die ze heeft of krijgen zou van haar wettige man Machiel Moens: 1. zijn huis en hof t' Oesterhoeven, palende O. en W. de straat en Gielis Moens, 2. stuk land, geheten Aert Bosmans land, palende Thys Vreven kind, Peter Naggen en ter derder zijde Mathijs Ruelens erfgenamen.
Voorwaarde: Marie Giels; de moeder van Machiel Moens, mag levenslang, peysselyck ende vredelyck, de kamer met de schouw gebruiken.
Tezelfdertijd heeft heer Jan Moens met zijn momber Jan Clerx, opgedragen en in goede gicht gegeven aan Marie Giels, zijn maecht meid), al zijn roerend goed, met alle schuld en wederschuld.
Voor haar dienst en voor penningen die ze heer Jan geleend heeft om er zekere erven mede te kopen. Daarentegen zal Marie Giels, heer Jan Moens, na diens dood, een eerlijke begenkenis doen.
(Als datum wordt vermeld Sint Jacobsavond in juli).4 
SchenkingDe schenking van Cornelia Vanden Lokensberge aan Jan Fredrix, Arnout Fredrix, Peeter Fredrix, Catharijn Fredrix, Lysbeth Fredrix, Anna Fredrix en Maria Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 31 mei 1557, verwijst naar Jan Clercx als betrokken partij; Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Jan Fredrix, samen met Lysbeth Fredrix, Catharijn Fredrix, Anna Fredrix, Machiel Moens en Maria Fredrix, met Arnout Fredrix en Peeter Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 31 mei 1557, verwijst naar Jan Clercx als betrokken partij; Dan vermombert heer Jan zich met Jan Clercx. Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix vermomberen zich met Lambert Neven. Daarna verkopen heer Jan, Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix met hun mombers, en Machiel Moens als man-momber Marie Ffredrix, via de Loonse meier, hun kindsdelen aan hun broers Aerd en Peter Ffredrix.
Elk afstaand kind krijgt daarvoor 15 stuivers 'sjaars boven alle lasten. Te leggen met 13 ½ Rynsgulden.
Heer Jan Ffredrix bekent dat hij uitbetaald is. Daarna verklaren Machiel Moens en zijn vrouw Marie Ffredrix zich voldaan door Peter Ffredrix.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Gijsbrecht Beka en Peeter Cleynaerts met Peeter Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 1 oktober 1562, verwijst naar Jan Clercx als betrokken partij; Heer Gysbrecht Beka met zijn momber Jan Clercx en Peeter Beka zijn wettige zoon, dragen na publieke toewijzing, en via beide de officieren, huis en hof, paanhuis, melthuis en bakhuis op aan Peeter Ffrericx.
Volgens navolgende voorwaarden en het uitgaan van de brandende kaars, geschied op 16 juli 1562: 1. Het goed is belast aan onze koning als hertog van Brabant met 1 of 2 penningen; 2. Aan mijnheer van Lumpmen met 6 capuinen; 1 obool, 2 ganzen en 1 pennink onbegrepen; 3. Aan het klooster van Bathanie te Saitleu, 36 stuivers te leggen ten pennink 20; 4. Aan Aerdt van Steyvoert, 12 Rinsgulden 'sjaars te leggen met 200 Carolusgulden.
Wie het meest biedt krijgt de palmslag en mag dan hogen, zoveel hogen als het hem belieft. Elk hoogsel doet 2 Rijnsgulden en 10 stuivers voor de wijn. De helft van de hoogsels dient de hoger; de andere helft met de hele wijn dient de verkoper. Hoogt iemand die in de ogen van de verkoper niet goed genoeg is, dan mag de verkoper weigeren blijvende nochtans op den leste hoegere. Als met brandende kaars dit goed aan iemand verblijft die de voorwaarden niet kan nakomen, dan mag de verkoper het erf opnieuw verkopen; wat het minder uitdoet zal men op de koper verhalen, eventuele meeropbrengst is voor de verkoper. Blijken er later meer lasten op te staan, dan zal men die de koper goed doen ten pennink 18. Renten en herencijnzen die gevallen zijn zal men de koper goed doen. De lycoep zal 4 Rinsgulden zijn welcken der coeper sal betaelen sonder den coeper yet daervan te reckenen. De koper zal binnen de 14 dagen na het branden en uitgaan der kaars alle hoogsels moeten betalen en van de koopsom het deel dat boven de lasten uitstijgt, en pand stellen. De klerk voor zijn schrijven: 10 stuivers ten laste van de koper.
Op 3 juli 1562 is in aanwezigheid van de schepenen der Vrijheid en andere goede mannen, de palmslag gegeven aan Jan Truyens voor 25 Carolusgulden 'sjaars. Jan Truyens heeft 1 nieuwe dobbele stuiver gegeven en twee maal 6 hogen gezet. Nog 1 kroon voor de lycoep, maakt 6 Rinsgulden. Terstond daarna zet Peeter Ffrericx 12 hogen, 2 Rijnsgulden tot lycoep en 4 stuivers tot goedtspennink.
Op 16 oktober heeft Peeter Bosmans nog tot lycoep van deze koop gezet: 4; maakt in het geheel 12 Rinsgulden.
Het is Peeter Bosmans verbleven op dezelfde dag, met uitgaan der kaars.
In presentie van: heer Mathys Vanden hove, vicecureyt te Lumpmen; heer Laureys Hoetselen; Jan Zwysen, Gielis Gielis, Aerdt Ffrericx, Merten Typoets, mr. Anthonis Moerbeeck en Goevaert Typoets.
Peeter Bosmans is er in gegicht met recht.
Tezelfdertijd is Peeter Bosmans alias Ffrericx ter gichte gekomen en heeft via beide de heren 11 Rinsgulden en 4 stuivers 'sjaars opgedragen op zijn voorschreven gekocht huis in afkorting van zijn penningen.
Tezelfdertijd heeft de verkoper met zijn zoon diezelfde 11 Rijnsgulden 4 stuivers met alle renten die hij verkregen of gekocht heeft na dood zijner vrouw, hetzij Loons of Brabants, opgedragen, teneinde Peeter Bosmans daaraan zijn verhaal te laten halen indien hij zou gemolesteerd worden het iemand lastig maken). 
OverlijdenHij overleed tussen 1 oktober 1562 en 24 januari 1575 te Lummen? [België].5,2 
EigendomDe eigendomstransactie van Jan Clercx met Peeter Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 24 januari 1575, vermeldt eveneens Jan Clercx; Jan Clercx ontvangt via beide de heren het versterf na dood van zijn ouders Jan Clercx en Lijnken Van Scaffen. Dan verkoopt hij via beide de heren aan Willem Scheepers: een huis met een paenhuijs, met de stallingen en hoef met de plaetse. Palende O. Lambrecht Neeffven erfgenamen; ter 2de Maria Vanden boss; de heren hoffstadt en de straat ter 4de zijde.
Voor 385 Carolusgulden; elke gulden tot 20 stuivers Brabants gerekend. Boven alle lasten, te weten: 1. capuinen en grondcijns, luttel oft veel; 2. 3 ½ gulden jaarlijkse cijns, niet kortend aan de koopsom; 3. de koper moet eenmalig 7 gulden Brabants geven aan de huurder die nu in de huizinge woont.
Binnen 14 dagen moet de koper 200 gulden Brabants aanbetalen. Tussen nu en St.Andries nog eens 100 gulden. Indien die niet zouden betaald worden moet de koper 5 % geven. Voor de overige 85 gulden moet de koper jaarlijks 4 gulden 5 stuivers geven. Er moet onderpand gesteld worden.
Er is ook overeengekomen dat de koper hebben zal: die bedtstadt ende schapraey in die achterste caemer en al dat naegelvast is, soo verre Jan vercoopere daer macht over heeft. Den hael ende coetse en al wat niet nagel vast en is hilt der vercoeper aen hem. De verkoper zegt dat het goed belast is met 10 stuivers 'sjaars aan de Anniversariën der kerk van Lumpmen; welke 10 stuivers de helft zijn van 1 gulden 'sjaars staande aan huis en hof van Jan Truyens, eertijds toebehorende wijlen Jan Van Scaffen. Goidtspennink: ½ stuiver.
Clercx bekent ontvangen te hebben: 200 gulden Brabants en 19 van lijcop.
P.S. Op 17 februari van hetzelfde jaar heeft Peeter Frericx die gicht wederom ontvangen van Willem Scheepers en Scheepers bekent zijn ontbeursde penningen ontvangen te hebben.2 

Familie

Lijnken Van Scaffen ° voor 1510, + voor 24 jan 1575
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.327.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.25v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.120.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.233.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.311.

Jan Clercx

IDnr.2678, ° voor 1540, + na 3 februari 1576
VaderJan Clercx1 ° voor 1510, + tussen 1 oktober 1562 en 24 januari 1575
MoederLijnken Van Scaffen2 ° voor 1510, + voor 24 januari 1575
DoopselJan Clercx werd gedoopt voor 1540 te Lummen? [België].1 
EigendomPeeter Fredrix en Margriet Steenaerts verkopen, samen met Jan Clercx, een goed aan Thomas Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 februari 1573. Ze vermeldt verder ook Daniel Stenaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen.'
 
EigendomJan Clercx verkocht een goed aan Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 januari 1575. Deze verwijst ook naar Willem Scheepers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Clercx en Lijnken Van Scaffen. De akte luidt als volgt: 'Jan Clercx ontvangt via beide de heren het versterf na dood van zijn ouders Jan Clercx en Lijnken Van Scaffen. Dan verkoopt hij via beide de heren aan Willem Scheepers: een huis met een paenhuijs, met de stallingen en hoef met de plaetse. Palende O. Lambrecht Neeffven erfgenamen; ter 2de Maria Vanden boss; de heren hoffstadt en de straat ter 4de zijde.
Voor 385 Carolusgulden; elke gulden tot 20 stuivers Brabants gerekend. Boven alle lasten, te weten: 1. capuinen en grondcijns, luttel oft veel; 2. 3 ½ gulden jaarlijkse cijns, niet kortend aan de koopsom; 3. de koper moet eenmalig 7 gulden Brabants geven aan de huurder die nu in de huizinge woont.
Binnen 14 dagen moet de koper 200 gulden Brabants aanbetalen. Tussen nu en St.Andries nog eens 100 gulden. Indien die niet zouden betaald worden moet de koper 5 % geven. Voor de overige 85 gulden moet de koper jaarlijks 4 gulden 5 stuivers geven. Er moet onderpand gesteld worden.
Er is ook overeengekomen dat de koper hebben zal: die bedtstadt ende schapraey in die achterste caemer en al dat naegelvast is, soo verre Jan vercoopere daer macht over heeft. Den hael ende coetse en al wat niet nagel vast en is hilt der vercoeper aen hem. De verkoper zegt dat het goed belast is met 10 stuivers 'sjaars aan de Anniversariën der kerk van Lumpmen; welke 10 stuivers de helft zijn van 1 gulden 'sjaars staande aan huis en hof van Jan Truyens, eertijds toebehorende wijlen Jan Van Scaffen. Goidtspennink: ½ stuiver.
Clercx bekent ontvangen te hebben: 200 gulden Brabants en 19 van lijcop.
P.S. Op 17 februari van hetzelfde jaar heeft Peeter Frericx die gicht wederom ontvangen van Willem Scheepers en Scheepers bekent zijn ontbeursde penningen ontvangen te hebben.2'
 
LeningJan Clercx leende aan Peeter Fredrix de som van 85 Rinsgulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 februari 1575. Deze verwijst ook naar Willem Scheepers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Willem Sceepers draagt het voornoemd huis en hof op ten behoeve van Jan Clercx tot onderpand van 4 Rinsgulden en 5 stuivers 'sjaars. Te kwijten met 85 Rinsgulden.
P.S. Op 17 februari 1575 heeft Willem Sceepers naderschap bekend aan Peeter Frericx (Bossmans) aangaande deze koop.'
 
LeningJan Clercx leende aan Peeter Fredrix de som van 85 Rinsgulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 december 1575. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx alias Bossmans draagt via de Loonse heer zijn huis en hof op voor 4 Rinsgulden en 5 stuivers ten behoeve van Jan Clercx. Te leggen met 85 Rinsgulden. Ligging van huis en hof: N. de straat; W. des heren hoffstadt en O. mr. Jan Neeffven.' 
EigendomJan Clercx verkocht een goed aan Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 februari 1576. De akte luidt als volgt: 'Jan Clercx verkoopt via de Loonse heer aan Peeter Frericx oft Bossmans een stuk erf, de Schijthaege. Palende N. die Keersbaen; O. Mechtelt Van meuwen; W. de erfgenamen van Henrick Vreeven; Z. Mathijs Sceepers en Jan Van meuwen. Voor 30 Rijnsgulden boven de last van 4 halsters rogge 'sjaars te kwijten met 5 stuivers per halster en boven 3 stuivers grondcijns. Goidtspennink: ½ stuiver. Lijcop: 12 stuivers.' 
OverlijdenHij overleed na 3 februari 1576 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.311.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.327.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.332v.