Dymphna Ludts

IDnr.1007, ° voor 1705, + na 18 september 1726
DoopselDymphna Ludts werd gedoopt voor 1705. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Christianus Fredrix op 18 september 1726 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 18 september 1726. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.17.

Geertruijt Ludts

IDnr.8351, ° circa 1675, + voor 9 juli 1744
GeboorteGeertruijt Ludts werd geboren circa 1675 te Beringen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Ambrosius Opheij, zoon van Ambrosius Opheij en Margareta Mattheus, circa 1700 te Beringen? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 9 juli 1744 te Beringen? [België].1 
ReliefNa het overlijden van Ambrosius Opheij en Geertruijt Ludts releveren Joannes Opheij, Petrus Fredrix, Elisabetha Opheij, Henrick Van Uijtrecht en Jan Van Uijtrecht op 9 juli 1744 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Maria Opheije, Susanna Opheije en Mathias Marien. De akte luidt als volgt: 'Relief van goederen in Meldelaer na dood van Ambroos Ophije en Geertruijt Ludts, ouders, door Jan Ophije, Peeter Fredrix nomine uxoris Elisabeth Ophije, Jan Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Susanna Ophije in de naam van hun kinderen, Henrick Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Marie Ophije voor zijn kinderen met haar. Nalatenschap: een perceel broek gelegen in Meldelaer, de beek N., sr. Paulus Van Goedenhuijsen W., de schansdeijck Z., Lambert Morren weduwe met Lambreght Willems O; een perceel bos palend Goedenhuijsen “uijt de Ploegh” N., Agnes Wintmolders Z., Andries Smets den jongen erfgenamen Z., Jacob Van Olmen W; een rente van 10 gulden jaarlijks aan panden gelegen in Groelaeren van Peeter Busch erfgenamen, nu Jan Mantels getrouwd met de dochter van Peeter Busch, met 200 gulden kapitaal; een rente van 300 gulden kapitaal, 15 gulden jaarlijks, aan panden van Mattijs Marien in Meldelaer.
3 - 15 -; 1 - 10 -; 0 - 2 ¾ ; samen 5 - 7 ¾.1'
 

Familie

Ambrosius Opheij ° 28 jan 1676, + voor 9 jul 1744
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis.

Michael Ludts

IDnr.2163, ° voor 1700
DoopselMichael Ludts werd gedoopt voor 1700 te Zelem? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Jan Kaermans op 10 april 1725 te Zelem [België]; De pastoor vergat waarschijnlijk zijn doopsel onmiddelijk te noteren en schreef daarom de akte nadien bij in de marge.1 

bronvermelding(en)

  1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, p.148.

Wilhelmus Luers

IDnr.7786, ° voor 1600, + na 27 juni 1632
DoopselWilhelmus Luers werd gedoopt voor 1600 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabeth Vrericx op 8 mei 1628 te Hasselt [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Vrericx op 27 juni 1632 te Hasselt [België].2 
OverlijdenHij overleed na 27 juni 1632 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1628, doopsels, p.80.
  2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 287, 1632, doopsels, p.38.

Jan Luijcx1

IDnr.2789, ° voor 1590, + na 26 oktober 1623
DoopselJan Luijcx werd gedoopt voor 1590.1 
EigendomJan Tsgranden verkocht een goed aan Jan Luijcx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1620. Ze vermeldt verder ook Gerardus Frericx. De akte luidt als volgt: 'Jan Tsgranden verkoopt aan Jan Luijcxs: 1. huis en moeshof, dat hij zelf verkregen heeft van Geert Frerix. Palende de erfgenamen mr. Dionijs Vande Briel, met 2 zijden de straat en de erfgenamen Peeter Clocluijers ter vierder zijde. 2. Daarbij een beddekoets met een schapraai, 14 planken, 6 lange en 4 korte bruggen, zoals die daar gesneden liggen.2' 
AflossingGerardus Frericx ontving van Jan Luijcx de terugbetaling van een lening van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 oktober 1623. De akte luidt als volgt: 'De 100 gulden, volgens vorige gicht [Eigendom van 31.01.1619] nog te betalen, worden in deze gicht geformuleerd in een leenakte.
P.S. Op 26 oktober 1623 heeft Geert Frerix aan Jan Luijcx de helft hiervan gekweten.1'
 
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1623.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.202v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.220v.

Clementina Trinette Luijs

IDnr.1316, + 27 februari 1931
HuwelijkClementina Trinette Luijs huwde met Louis Philips voor 22 november 1907.1 
OverlijdenZij overleed op 27 februari 1931 te Leopoldsburg [België].1 

Familie

Louis Philips ° voor 1886
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek huwelijken en overlijdens, 1931-1935, 1934, akte 4.

Anna Luijten

IDnr.9449, ° voor 1730, + na 24 december 1753
DoopselAnna Luijten werd gedoopt voor 1730 te Donk? [België].1 
HuwelijkZij was getuige bij het huwelijk van Maria Frederickx en Joannes Baptistus Heusdens op 24 december 1753 te Donk [België].2 
OverlijdenZij overleed na 24 december 1753 te Donk? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Donk.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Donk, 1753, huwelijken.