Maria Catharina Dresens

IDnr.11218, ° 2 september 1888, + 11 september 1892
VaderCoenraad Dresens1
MoederMaria Van Drongelen1 ° 12 juni 1865
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteMaria Catharina Dresens werd geboren op 2 september 1888 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 11 september 1892 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 4 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 58, 1888, geboorten, akte 753.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 283, 1892, overlijdens, akte 669.

Maria Cornelia Dresens

IDnr.11222, ° 7 oktober 1893
VaderCoenraad Dresens1
MoederMaria Van Drongelen1 ° 12 juni 1865
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteMaria Cornelia Dresens werd geboren op 7 oktober 1893 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Hubertus van Dooren op 2 februari 1916 te Maastricht [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 61, 1893, geboorten, akte 950.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 210, 1916, huwelijken.

Jean Joseph Dricot

IDnr.8247, ° voor 1810, + na 7 februari 1833
GeboorteJean Joseph Dricot werd geboren voor 1810 te Lonzée? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Jeanne Joseph Henrion voor 7 februari 1833 te Lonzée? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 7 februari 1833 te Lonzée? [België].1 

Familie

Jeanne Joseph Henrion ° voor 1810, + na 7 feb 1833
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 182, 1834, huwelijken.

Marie Joseph Dricot

IDnr.8246, ° 7 februari 1833, + 23 mei 1912
VaderJean Joseph Dricot1 ° voor 1810, + na 7 februari 1833
MoederJeanne Joseph Henrion1 ° voor 1810, + na 7 februari 1833
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMarie Joseph Dricot werd geboren op 7 februari 1833 te Lonzée [België].2 
HuwelijkZij huwde met Joannes Frederix, zoon van Gerardus Frederix en Joanna Catharina Deeteren, op 11 mei 1859 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 23 mei 1912 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 79 jaar.3 

Familie

Joannes Frederix ° 15 mrt 1834, + 5 apr 1867
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 182, 1834, huwelijken.
 2. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 293, 1912, overlijdens, akte 361.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 43, 1860, geboorten, akte 150.
 5. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 44, 1861, geboorten, akte 271.
 6. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 44, 1862, geboorten, akte 865.
 7. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 46, 1865, geboorten, akte 57.
 8. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 46, 1866, geboorten, akte 190.

Aerdt Dries

IDnr.2809, ° voor 1600, + na 6 oktober 1661
DoopselAerdt Dries werd gedoopt voor 1600.1 
EigendomAerdt Dries verkocht een goed aan Jan Tsgranden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 juni 1631. Deze verwijst ook naar Arnoldus Frericx, Huijbrecht Van Peer en Gerardus Frericx als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Voor de schepenen Aerdt Fredricx en Huijbrecht Van Peer, verschenen mr. Aerdt Dries, secretaris en Jan Scranden i.v.m. een koop tussen hun beiden. Mr. Aerdt Dries verkoopt aan Jan Scranden: 1. zijn huis gelegen binnen de Vrijheid, palende O. en N. Jan Bervoets; W. de erfgenamen Valenteijn Schepers en Z. de straat. 2. Een moeshof omtrent den Burchgracht, palende W. en Z. mr. Peeter Aerdts; O. de erfgenamen Peeter Clockleuijders en Adriaen Mimbiers; N. de straat. Voor 70 Rinsgulden. Getuigen: heer Jan Lemmens en Jan Baerdemaeckers. De koop is als volgt betaald: 2 Jacobus, het stuk ad 14 gulden. 1 Rosennobel, geteld voor 11 gulden. ½ Rosennobel voor 5 ½ gulden. 2 dobbel Alberteijnen, het stuk voor 7 gulden. Nog 3 oude gouden Philippen, het stuk ad 3 gulden 13 suivers. Nog 11 stuivers mijten.
P.S. Op 11 juli 1631 heeft Jan Scranden naderschap bekent aan Geert Frericx, bloedverwant van de verkoper. De gicht blijft in 'sheren hand tot Frericx koopsom en kosten integraal zal betaald hebben.
P.S. Op 23 juli 1631 bekent Jan Scranden naderschap aan Jannen Moons schoonsoen Aerdt Dries, nader bloedverwant als Geert Frerix. Moons betaalt.1'
 
BeroepHij was secretaris te Lummen [België] tussen 12 juni 1631 en 25 januari 1652.1,2 
AflossingDe leningsovereenkomst van Joannes Fredrix met Henrick Swijsen, geacteerd te Lummen [België] op 20 juni 1649, verwijst naar Aerdt Dries als betrokken partij.3 
BeroepHij was schepen te Lummen [België] tussen 20 juni 1649 en 6 oktober 1661.3,4 
EigendomDe eigendomstransactie van Mathias Aerts met Arnoldus Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 7 juli 1650, verwijst naar Aerdt Dries als betrokken partij; Matteeuwis Aerdts draagt op tot behoef van Aerdt Frerix van Genycken een beempt gelegen in Meldelaer. Hij is omtrent anderhalf dachmael groot en grenst de beek 1), de schansdijk van Meldelaer 2), Eustaes Timmermans 3) en Jan Pops met Willeboerdt Vanden Eynde 4). Alles volgens volgende condities. Frerix kwam met recht ter gichte.
Conditie. Degene die de palmslag krijgt, zal voor zijn kloek bod 3 pattacons krijgen. Het broek is belast met 10 gulden jaarlijks of 200 gulden aan Geert Alarts, die aan de koopsom zullen korten en met een halve braspenninck cijns en 1 alden grooten aan de armen van Lummen, die niet zullen korten. Per oort dat er eventueel meer grondcijns moet betaald worden, zal 5 stuivers korten. Op dag van gichten moet de koopsom betaald worden, met alle hogen, hofrechten, schrijfgeld 1 pattacon, lycoop naer landtcoop, godsgeld 5 stuivers.
De ‘schaer oft vroem’ van dit jaar 1649 zal de verkoper voor zich behouden. Omdat het broek is verbonden als pand voor 4 halster roggen aan de armen van Lummen, werd bij de deling van de goederen van zijn vader Matteeuwis Aerdts hiervan 2 halster bevestigd op een heuffken in Meldelaer van Mattys Joris nomine uxoris Christina Aerts, nu Jan Fredrix van Meldelaer wegens koop, en 2 halsters aan Marck Vanden Eerdenwech nomine uxoris Beatrix Aerdts met haar consorten aan een block in Reckhoven gelegen. Als verzekering voor zijn koper stelt hij als onderpand zijn grote beempt, 3 dachmael groot in Meldelaer gelegen.
Op 22 juli 1649 heeft Aerdt Frerix Matteeuwissensoen 575 gulden Brabants geboden en hiervoor kreeg hij de palmslag. Hij verbeterde de koop met 55 hogen, telkens van 2 gulden per hoge. Present Eustaes Timmermans, mr. Aerdt Vanden Berge en Jan Vander Waerden, getuigen. Eustaes Timmermans stelde nog 2 hogen, Aerdt Frerix nog 3. Attestor A. Dries.
Op 21 oktober 1649 in aanwezigheid van Aerdt Dries den jongen en de ondergeschreven A. Dries stelde Eustaes Timmermans nog 10 hogen, Aerdt Frerix nog 5.
Op 7 juli 1650 is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. De koop viel aan Aerd Frerix. Pontpenningen 22 - 10 stuivers.5 
EigendomDe eigendomstransactie van Mathias Aerts met Arnoldus Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 25 januari 1652, vermeldt eveneens Aerdt Dries; Matteeuwis Aerdts draagt op tot behoef van Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken een beempt gelegen in Meldelaer, genaamd ‘den Blancke Laeren Beempt’. Hij is omgeveer 3 dachmaelen groot en grenst des heeren straet 1), Geert Alarts 2), Henrick Cuypers 3). Voor de som en op condities zoals volgt in de proclamatie die hierna geregistreerd is. Aerdt kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 12 gulden 6 stuivers. Solvit voor kersbrandinge 6 - 29.
Condities. De koper moet alle onkosten betreffende de koop betalen: gichtgeld, pontpenningen, kaarsbranding, roepgeld, lycoop naer landtcoop, godsgeld 5 stuivers, klerkgeld een pattacon en een halve souverain aan verkopers huisvrouw. Belast met niet-kortende grondcijns, met 200 gulden kapitaal aan de erfgenamen van Wilboerdt Aerdts van Ghenroy en met nog 200 gulden kapitaal aan Henrick Cuypers, met 300 gulden kapitaal aan Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken, met 2 vaten koren aan de armen van Lummen waarvan het kapitaal ook op 100 gulden wordt geschat. Deze lasten zullen allemaal aan de koopsom korten. Van deze lasten moet de verkoper de verlopen schoonmaken tot datum van gichten. Omdat de verkoper ‘in noot is van weywasch’ zal de koper dit goed aan de verkoper in huur moeten geven voor een termijn van 3 jaren, voor dezelfde prijs als de buren.
17 december 1651 bood Aerdt Fredrix van Ghneycken 950 gulden en hij heeft de koop daarvoor ontvangen. Getuigen: Henrick Wauters en Goossen Goessens. Scribent Arnoldus Dries. Opgemaakt in het huis van de verkoper op de schans van Meldelaer. Frerix stelde nog 50 hogen. Aerdt Dries stelde nog 3 hogen. Aerdt Fredrix nog 21 hogen.
Op 25 januari 1652 bood Stessen Timmermans nog 2 hogen. Present Servaes Lucas en Henrick Bervoets. Aerdt Frerix stelt nog 8 hogen.
De kaars werd op dezelfde dag wettelijk ontstoken en gebannen en de koop verbleef aan Aerdt Frerix.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Henrick Borremans en Elisabeth Leijnen met Joannes Frederici, geacteerd te Lummen [België] op 14 oktober 1660, verwijst naar Aerdt Dries als betrokken partij; Henrick Bormans als man van Elisabeth Leijnen en volgens schepenen Aerdt Dries en Geert Mommen door haar gevolmachtigd, verkoopt aan heer Jan Fredrici, zoon van Aerdt, 2 veldekens, genaamd 'die heijkens' met een beempdeken te Oosterhoven, begrepen in een koop met andere erven onder de Loonse justitie sorterende. Palende O. en N. aan Lambrecht Truijens, W. en Z. de heerstraet. Belast met 7,5 gulden 's jaars aan Mattijs Clerx te Coorssel en met omtrent 2 stuiver grondcijns. Voor 10 honderd en 50 gulden Brabants en 1 gouden souverain voor verkopers vrouw. De lasten korten de koopsom met 150 gulden Brabants. Godspennink: 10 stuivers. Betaald: 100 pattacons in specie en zilveren munten.6 
LeningDe leningsovereenkomst van Jan Roelandts met Petrus Frederici, geacteerd te Lummen [België] op 6 oktober 1661, verwijst naar Aerdt Dries als betrokken partij; 1000 gulden.4 
OverlijdenHij overleed na 6 oktober 1661.4 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.23.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.292.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.189v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.61v.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.227.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.53v.

Arnoldus Dries

IDnr.9959, ° voor 1585, + na 28 mei 1613
DoopselArnoldus Dries werd gedoopt voor 1585 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabetha Tielens op 19 augustus 1607 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 28 mei 1613 te Lummen? [België].1 

Familie

Elisabetha Tielens ° voor 1585, + na 28 mei 1613
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Lummen.

Christyn Dries

IDnr.2697, ° voor 1545, + na 20 september 1576
VaderHenrick Dries1 ° voor 1515, + tussen 6 mei 1546 en 20 september 1576
MoederMarie Hoetselen1 ° voor 1515, + voor 20 september 1576
DoopselChristyn Dries werd gedoopt voor 1545.1 
ErfenisHenrick Dries en Joannes Dries waren, samen met Christyn Dries, op 20 september 1576 te Lummen [België] erfgenamen van Henrick Dries en Marie Hoetselen. De akte verwijst ook naar Peeter Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Scheiding en deling tussen de kinderen van wijlen Henrick Dries en Marie Hoetselen: nl. heer Henrick, Peter, Jacob, Maria, Christyn en Joannes.
Deling van heer Henrick en Jennes, te samen: 1. het woonhuis met in de mesthoff zoveel als getekend is; 2. het middelste deel in de hof, ook afgetekend; 3. 1/3 deel van de beemd op de Thiewinckelwech (het middelste van de drie); 4. de bos tot Schuelen; 5. de bos tot Laeren; 6. 3 gulden jaarlijks aan panden van Peter Frericx.1'
 
OverlijdenZij overleed na 20 september 1576.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.339.