Henricus Aerts

IDnr.2137, ° voor 1625, + na 7 augustus 1651
VaderN. Aerdts ° voor 1595, + voor 7 augustus 1651
DoopselHenricus Aerts werd gedoopt voor 1625.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Fredricx op 12 juli 1650 te Meldert [België].2
EigendomJan Aerdts en Bartholomeus Aerdts verkopen, samen met Henricus Aerts, een goed aan Bartholomeus Van Herle volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 augustus 1651. Deze verwijst ook naar Petrus Clockluijers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Wilboerdt Aerdts. De akte luidt als volgt: 'Jan en Berthelomees Aerdts, Henrick Aerdts, Aerdt Frerix als man en momber van Agnes Aerdts, Machiel Wevers als man en momber van Marie Aerdts, de voorschreven Jan als momber van Jan Aerdts en Bertholomees Aerdts als momber van Catharina Aerdts, onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts zaliger die de broer was van de voorschreven Agnees, Jan, Henric, Bartholomeeus, dragen op tot behoef van Bertholomees Van Herle een stuk broek onder Ghestel gelegen genaamd ‘het Steensel Broeck’. Voor prijs en condities zoals in de proclamatie.
Condities. Ze verkochten het perceel broek in Ghestel ‘het Steensel Broeck’, volgens hun verklaring, op 27 juli 1651 in aanwezigheid van getuige Peeter Clockluyders. Het grenst Machiel Tonis, de erfgenamen Jan Heskens en Oreaen Shooghen. Het werd verkocht met kaarsbranding en hogen van telkens 2 gulden te verdelen tussen verkopers en hogers half en half. De laatste hoger moet alle onkosten betalen, zoals lycoop naer landtcoop, godspenninck 5 stuivers, pontgeld, gicht- en kaarsgeld, conditiegeld en hogen. De koopsom moet betaald worden op dag van gichten. Belast met servituten en des heeren chyns, namelijk 1 blanck oft braspenninck jaarlijks aan de Loonse heer.
Op 7 augustus bood Bartholomees Van Herle 250 ‘hooghen’ en hij heeft daarop 20 hogen gesteld. Jan Lambrechts nog 2, Bertolomees Van Herle nog 1. Op 7 augustus is het goed met de uitgang van de kaars verbleven aan Bertholomees Van Herle.3'
 
OverlijdenHij overleed na 7 augustus 1651.3 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, p.20 (190).
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1650, doopsels, p.20, akte 190.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.268v.

Hubertina Magdalena Aerts

IDnr.12364, ° 19 februari 1940
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHubertina Magdalena Aerts werd geboren op 19 februari 1940 te Overpelt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Michel René Jaak Frederix, zoon van Henricus Leonardus Frederix en Maria Hendrica Sleurs, op 11 juli 1966 te Overpelt [België].1 

Familie

Michel René Jaak Frederix ° 28 mei 1937
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Ida Aerts

IDnr.2513, ° voor 1694, + na 30 augustus 1715
DoopselIda Aerts werd gedoopt voor 1694.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Heijligen op 30 augustus 1715 te Heusden [België].2
OverlijdenZij overleed na 30 augustus 1715.1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, p.195.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, 1715, doopsels, p.195.

Irène Aerts

IDnr.10123, ° voor 1950
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteIrène Aerts werd geboren voor 1950 te Zonhoven? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Yvan Frederickx, zoon van Franciscus Jozef Frederickx en Florentine Santermans, in augustus 1971 te Zonhoven? [België].2 

Familie

Yvan Frederickx ° na 1940
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 27.07.1971, p.6.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 23.08.1971, p.7.

Jacobus Aerts

IDnr.9965, ° voor 1590, + na 18 juni 1612
DoopselJacobus Aerts werd gedoopt voor 1590 te Maaseik? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina N. voor 18 juni 1612 te Maaseik? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 18 juni 1612 te Maaseik? [België].1 

Familie

Catharina N. ° voor 1590, + na 18 jun 1612
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Maaseik.

Jef Aerts

IDnr.3, ° 1 augustus 1942
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteJef Aerts werd geboren op 1 augustus 1942 te Heusden [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Philomena Felicia Lutgardis Frederix, dochter van Gustaaf Frederix en Elisa Joanna Hendrika Verdonck, in 1965 te Heusden [België].

Familie

Maria Philomena Felicia Lutgardis Frederix ° 10 jul 1943
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S153] Opzoekingen door Lut Frederix.

Joanna Aerts

IDnr.13743, ° voor 1760, + na 2 maart 1782
DoopselJoanna Aerts werd gedoopt voor 1760 te Maastricht? [Nederland].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Egidius Kempeneers op 2 maart 1782 te Maastricht [Nederland]; Beatrix Bongers vervangt Joanna Aerts als meter.1,2
OverlijdenZij overleed na 2 maart 1782 te Maastricht? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S347] Kerkelijke registers Maastricht - Sint-Nicolaas, Regionaal Historisch Centrum Limburg, boekdeel 82, 1782, doopsels, p.49.
 2. [S349] GeneaNet pagina's van Stephaan Kempeneers, http://gw5.geneanet.org/stephaan2