Maria Theresia Henrica Reijnders

IDnr.866, ° 14 april 1874, + 8 november 1942
VaderPetrus Andreas Reijnders1 ° 13 februari 1825, + 4 september 1903
MoederMaria Theresia Vandevoort1 ° 3 mei 1832, + 2 april 1887
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Theresia Henrica Reijnders werd geboren op 14 april 1874 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 8 uur 's avonds. Vader Petrus Andreas (49 jaar) doet aangifte met als getuigen Leopoldus Van Minsel (41 jaar) en Petrus Joannes Dendas (36 jaar), allen landbouwers te Zolder.1'
BeroepZij was landbouwster te Heusden [België] op 2 april 1887.2 
HuwelijkZij huwde met Josephus Frederix, zoon van Ludovicus Franciscus Frederix en Maria Virginia Swijns, op 2 april 1903 met als getuigen Petrus Joannes Vosch. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. Haar moeder is al sinds lang overleden. Ook de ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Frans Reijnders (25 jaar, broer van de bruid), Pieter Reijnders (43 jaar, halfbroer van de bruid), Michiel Vosch (26 jaar, neef van de bruid) en Petrus Joannes Vosch (23 jaar, schoonbroer van de bruidegom), allen landbouwers wonend in Heusden.2'
OverlijdenZij overleed op 8 november 1942 te Heusden [België] in de ouderdom van 68 jaar. De tekst vermeldt: 'Theresia overlijdt in Ubbersel om 7 uur 's avonds. Zoon Michel (31 jaar, metser) komt aangifte doen samen met Louis Vandevoort (52 jaar, landbouwer), beiden wonende te Heusden.3'

Familie

Josephus Frederix ° 3 jul 1875, + 23 jun 1946
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1874, geboorten, p.7v, akte 27.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.8, akte 8.
 3. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, Huwelijken, 1940-1945, 1941, akte 5.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1904, geboorten, p.3, akte 8.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1904, geboorten, p.3, akte 9.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, hulpregister p.2v, akte 54.
 7. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.3, akte 9.
 8. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.11v, akte 42.
 9. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.12v, akte 47.

Martinus Reijnders

IDnr.3895, ° voor 1730, + na 17 september 1751
DoopselMartinus Reijnders werd gedoopt voor 1730.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Ida Luijten op 17 september 1751 te Tessenderlo [België]; Moeder Catharina komt uit Vorst.2
OverlijdenHij overleed na 17 september 1751.1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 919, 1751, doopsels, p.204.

Michael Reijnders

IDnr.3833, ° voor 1585, + 30 juni 1628
DoopselMichael Reijnders werd gedoopt voor 1585 te Tessenderlo? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Joanna Lavreijs op 20 januari 1608 te Tessenderlo [België].1 
OverlijdenHij overleed op 30 juni 1628 te Tessenderlo [België]. 

Familie

Joanna Lavreijs ° voor 1585, + circa 1652
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 915, 1608, huwelijken, p.109.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 916, 1616, doopsels, p.7.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 916, 1618, doopsels, p.19.
 4. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 916, 1621, doopsels, p.36.

Michael Reijnders

IDnr.3902, ° circa 1620, + na 19 februari 1667
VaderMichael Reijnders ° voor 1585, + 30 juni 1628
MoederJoanna Lavreijs ° voor 1585, + circa 1652
DoopselMichael Reijnders werd gedoopt circa 1620 te Tessenderlo? [België]. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Henricus Arien en Anna Reijnders op 19 februari 1667 te Tessenderlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 19 februari 1667 te Tessenderlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 922, 1667, huwelijken, p.192.

Michiel Reijnders

IDnr.1408, ° circa 1595, + na 14 december 1662
DoopselMichiel Reijnders werd gedoopt circa 1595 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Helwidis Horiaens, dochter van Arnoldus de Horion en Maria Van Weddingen, voor 17 januari 1647 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '[lening op 17.01.1647] ...Michiel Reijnders, de tweede man van Hilleken Horiaens'...1' 
LeningDe leningsovereenkomst van Peeter Kelchtermans, geacteerd te Lummen [België] op 17 januari 1647, verwijst naar Michiel Reijnders als betrokken partij.1 
EigendomMichiel Reijnders verkocht een goed aan Jan Fredricx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 december 1662. De akte luidt als volgt: 'Machiel Reijnders verkoopt aan Dierick Truijens de helft van een driesken op de beek te Westerhoven. Jan Reijnders heeft de wederhelft. Palende O. en N. de straat; Z. de beek; W. Jan Reijnders. Belast met 3 ½ gulden 'sjaars aan Anna Hoeffmans; 35 stuiver aan de vroegmis; 10 stuiver aan de Anniversariën; 1 braspennink aan de kerk en 1 stuiver grondcijns. Reijnders moet van die lasten de helft betalen. De koper moet nog 3 gulden 'sjaars geven aan Andries Bervoets; die staan op de Kerckenschomme en op voornoemde erven. Boven al die lasten moet hij nog éénmaal 40 gulden Brabants geven. Godspennink: 1 stuiver. Naschrift: Op 29 december bekent Truijens naderschap aangaande deze koop aan Jan Fredricx.2' 
OverlijdenHij overleed na 14 december 1662.2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.166.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.83v.

N. Reijnders

IDnr.11109, ° na 1750
VaderLudovicus Reijnders1 + voor 1771
MoederCatharina Fredericx1 ° 29 maart 1730
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselN. Reijnders werd gedoopt na 1750 te Mheer? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Paulus Reijnders

IDnr.3835, ° 10 april 1616, + na 16 januari 1656
VaderMichael Reijnders1 ° voor 1585, + 30 juni 1628
MoederJoanna Lavreijs1 ° voor 1585, + circa 1652
DoopselPaulus Reijnders werd gedoopt op 10 april 1616 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Matthias Fredrix en Anna Reijnders op 16 januari 1656 te Tessenderlo [België].2
OverlijdenHij overleed na 16 januari 1656.3 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 916, 1616, doopsels, p.7.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1656, huwelijken, p.89.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, huwelijken.