Geert Mommen

IDnr.2845, ° voor 1615, + na 6 oktober 1661
DoopselGeert Mommen werd gedoopt voor 1615 te Lummen? [België]. 
ErfenisDe erfenis door Aerdt Frericx en Petrus Frederici, samen met Joannes Fredrix en Matteeuwis Dries, geacteerd te Lummen [België] op 13 april 1646, verwijst naar Geert Mommen als betrokken partij; Voor de schepenen Vanden Berghe en Mommen verschijnen Aerdt en mr. Peeter Frerix, mede voor hun absente broeder heer en mr. Jannen Fredrix, ter ener zijde en ter ander zijde Matteus Dries, hun zwager. Partijen sluiten een akkoord over de successie van de binnen Vrijheidse goederen, waarin Matteus Dries, na de dood van zijn vrouw Maria Fredrix, die de wettige zuster was van voornoemde Aerdt Fredrix cum suis, en gestorven zonder wettige geboorte na te laten, deel mocht hebben en ook pro quota voor de tocht in alle buitengoederen afgekomen zo van Matteeuwisens vrouws ouders, als grootvaders en grootmoeders.
De overeenkomst luidt als volgt. Matteus Dries doet afstand van al zijn recht van successie dat hem van de binnen Vrijheidse goederen toekomt. Mede van zijn recht van tocht dat hem in enige andere goederen, zo Loonse, Brabantse, ter wat plaatse, hetzij in Lummen of elders gelegen. Hij doet eveneens afstand van het legaat dat zijn vrouw Maria Fredrix hem gemaakt had. Alle afstand tot behoef van zijn drie zwagers. Die drie dragen aan Matteus Dries in ruil voor deze afstand een hofland op, de Parijshoff, op het Westereijnde gelegen, palende O. Jan Vaes, W. Jan Van Elsrack erfgenamen, Z. de beek, N. de straat. Belast met 2 vaten koren jaarlijks aan de Armen. Ze geven hem daarenboven 500 Rinsgulden. Nog zal Dries voor zich zelf, het huis op de schans te Schalbroeck mogen houden, met de plaats waar het op staat en de plaats voor dat huis gelegen. Dat is een huis en plaats die met Lambrecht en Aerdt Morren gedeeld zijn. Dries zal nog, alleen voor dit, het verloop van een rente trekken van 15 gulden jaarlijks, hem bekend. Twintig gulden à 5% door Geerd Schats aan Dries afgelegd zal 'dood' zijn. Dries mag tenslotte nog dit jaar het hout in een bosken aan de Grauwen Rock te Schalbroeck kappen. W.g. Peter Aerts, secretaris.1 
BeroepHij was schepen te Lummen [België] tussen 13 april 1646 en 14 oktober 1660.1,2 
AflossingDe leningsovereenkomst van Joannes Fredrix met Henrick Swijsen, geacteerd te Lummen [België] op 20 juni 1649, verwijst naar Geert Mommen als betrokken partij.3 
EigendomDe eigendomstransactie van Henrick Borremans en Elisabeth Leijnen met Joannes Frederici, geacteerd te Lummen [België] op 14 oktober 1660, verwijst naar Geert Mommen als betrokken partij; Henrick Bormans als man van Elisabeth Leijnen en volgens schepenen Aerdt Dries en Geert Mommen door haar gevolmachtigd, verkoopt aan heer Jan Fredrici, zoon van Aerdt, 2 veldekens, genaamd 'die heijkens' met een beempdeken te Oosterhoven, begrepen in een koop met andere erven onder de Loonse justitie sorterende. Palende O. en N. aan Lambrecht Truijens, W. en Z. de heerstraet. Belast met 7,5 gulden 's jaars aan Mattijs Clerx te Coorssel en met omtrent 2 stuiver grondcijns. Voor 10 honderd en 50 gulden Brabants en 1 gouden souverain voor verkopers vrouw. De lasten korten de koopsom met 150 gulden Brabants. Godspennink: 10 stuivers. Betaald: 100 pattacons in specie en zilveren munten.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Henrick Borremans en Elisabeth Leijnen met Petrus Frederici, geacteerd te Lummen [België] op 20 juli 1661, verwijst naar Geert Mommen als betrokken partij; Voor Vanden Berge en Mr. Geerardt Mommen, schepenen, mangelt Henrick Bormans als man van Elisabeth Lijnen met Mr. Peeter Fredrici, lic. rechten. De eerste aan de tweede: 1. de Kerckenschommen. Palende de ene: N. Huijbrecht Lenardts, Cornelis Postelmans, de erfgenamen Joannes Dries; W. de erfgenamen Mr. Jan Neven; O. Tielman Beckers. Palende de andere: W. Henrick Beerten erfgenamen; Z. Andries Dries; N. Aerdt Lijnen; O. de erfgenamen Mr. Jan Neven. 2. 1 sille broek op de Oirseten (?), waartegen Andries Bervoets ook 1 sille heeft, die door elkaar gehooid worden. Palende W. Andries Dries; N. die Cuijpers delle; O. Mr. Geert Mommen; Z. Andries Bervoets. 3. Een half block, het Cnapenblock, aan de Vrebos, palende O. Coenrardt Van haeren als eigenaar van de andere helft; W. Jan Moons erfgenamen. De tweede aan de eerste: 1. een beempt onder Gestel, bij partijen bekend. 2. Fredrici moet Bormans ontlasten van een rente van 500 gulden à 27 ½ gulden 'sjaars. 3. Nog 362 gulden; de helft binnen 14 dagen te betalen; de andere helft te Vastenmerckt tot Beringen. De 7 ½ stuiver die nog zouden staan op de Orseten tot behoef van de H. Geest, vallen in bevestigend geval tot last van Fredrici. Het Knapenblock is belast met de helft van 1 halster koren aan St. Barbara altaar.4 
LeningDe leningsovereenkomst van Jan Roelandts met Petrus Frederici, geacteerd te Lummen [België] op 6 oktober 1661, verwijst naar Geert Mommen als betrokken partij; 1000 gulden.5 
OverlijdenHij overleed na 6 oktober 1661 te Lummen? [België].5 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.162.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.53v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.189v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.59v.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.61v.

Gielis Mommen

IDnr.14388, ° voor 1580, + na 27 april 1616
DoopselGielis Mommen werd gedoopt voor 1580 te Lummen? [België].1 
ReliefNa het overlijden van Goris Mommen en Elisabeth Frerix releveren Matteeuwis Frerix en Gielis Mommen op 27 april 1616 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Scheiding en deling tussen Mathees Frerix en zijn metgeringen 1) en Gielis Mommen met zijn consorten 2) aangaande de samen verkregen goederen van Goris Mommen en Elisabeth Frerix.
Gielis Mommen en consorten: 1) een stuk erf genaamd "den Berch"; 2) "het hueffken" bij Stijn Claes; 3) "het Silleken"; 4) "den Moffen Beempt" gelegen aan de noordzijde; 5) 6 rinsgulden jaarlijks op panden van Huijbrecht Maechs in Coorsel.
Het deel voor Mathees Frerix cum suis: 1) "het Lanck Stuck"; 2) "den Moffen Beempt" bij het Lanck Stuck gelegen op de "noen sonne"(zuid). Deze beemd moeten beide partijen samen helpen schieten en elk moet zijn cijns daarop dragen.
Nog niet verdeelde goederen: een halve bos onder Pael aan het Houteren Velt, een halve hof aan de Broecstraet in Genhout. Deze zullen ze samen verkopen. Ieder staat zijn rechten op het part van de andere partij af. Eventuele bijkomende lasten zullen ze samen dragen.2'
 
OverlijdenHij overleed na 27 april 1616 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 78, 1616, p.246v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 78, 1616, p.264v.

Gillis Mommen

IDnr.5662, ° 20 februari 1822, + na 15 december 1858
GeboorteGillis Mommen werd geboren op 20 februari 1822 te Alken [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Gertrudis Libens op 23 juni 1852 te Alken [België].1 
OverlijdenHij overleed na 15 december 1858 te Alken? [België].1 

Familie

Maria Gertrudis Libens ° 4 jul 1822, + 3 feb 1887
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.

Goris Mommen

IDnr.14389, ° voor 1570, + voor 27 april 1616
DoopselGoris Mommen werd gedoopt voor 1570 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Frerix, dochter van N3 Frerix en (vrouw van N3) N., voor 1616 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 27 april 1616 te Lummen? [België].1 
ReliefNa het overlijden van Goris Mommen en Elisabeth Frerix releveren Matteeuwis Frerix en Gielis Mommen op 27 april 1616 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Scheiding en deling tussen Mathees Frerix en zijn metgeringen 1) en Gielis Mommen met zijn consorten 2) aangaande de samen verkregen goederen van Goris Mommen en Elisabeth Frerix.
Gielis Mommen en consorten: 1) een stuk erf genaamd "den Berch"; 2) "het hueffken" bij Stijn Claes; 3) "het Silleken"; 4) "den Moffen Beempt" gelegen aan de noordzijde; 5) 6 rinsgulden jaarlijks op panden van Huijbrecht Maechs in Coorsel.
Het deel voor Mathees Frerix cum suis: 1) "het Lanck Stuck"; 2) "den Moffen Beempt" bij het Lanck Stuck gelegen op de "noen sonne"(zuid). Deze beemd moeten beide partijen samen helpen schieten en elk moet zijn cijns daarop dragen.
Nog niet verdeelde goederen: een halve bos onder Pael aan het Houteren Velt, een halve hof aan de Broecstraet in Genhout. Deze zullen ze samen verkopen. Ieder staat zijn rechten op het part van de andere partij af. Eventuele bijkomende lasten zullen ze samen dragen.1'
 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 78, 1616, p.264v.

Leonardus Mommen

IDnr.895, ° na 1635, + na 26 november 1655
DoopselLeonardus Mommen werd gedoopt na 1635. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Arnoldus Fredrix en Maria Lambrechts op 20 november 1655 te Lummen [België]; Het huwelijk wordt ingezegend door Arnoldus Remen.1
OverlijdenHij overleed na 26 november 1655. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, huwelijken, p.41.

Margareta Mommen

IDnr.2315, ° voor 1702, + na 21 december 1723
DoopselMargareta Mommen werd gedoopt voor 1702.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Angela Keunen op 21 december 1723 te Paal [België].2
OverlijdenZij overleed na 21 december 1723.1 

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.59, akte 29.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1723, doopsels, p.59, akte 29.

Maria Mommen

IDnr.900, ° voor 1635, + na 7 maart 1659
DoopselMaria Mommen werd gedoopt voor 1635. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Fredrix op 7 maart 1659 te Lummen [België]; Gedoopt door Adrianus Remen.1 
OverlijdenZij overleed na 7 maart 1659. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.68.