Wilboerdt Aerdts

IDnr.4916, ° voor 1620, + voor 7 augustus 1651
VaderN. Aerdts1 ° voor 1595, + voor 7 augustus 1651
DoopselWilboerdt Aerdts werd gedoopt voor 1620 te Meldert? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 7 augustus 1651 te Meldert? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Jan Aerdts en Bartholomeus Aerdts, samen met Henricus Aerts, Arnoldus Fredrix, Agnes Aerdts, Machiel Wevers, Maria Aerdts, Joannes Aerts en Catharina Aerdts, met Bartholomeus Van Herle, geacteerd te Lummen [België] op 7 augustus 1651, vermeldt eveneens Wilboerdt Aerdts; Jan en Berthelomees Aerdts, Henrick Aerdts, Aerdt Frerix als man en momber van Agnes Aerdts, Machiel Wevers als man en momber van Marie Aerdts, de voorschreven Jan als momber van Jan Aerdts en Bertholomees Aerdts als momber van Catharina Aerdts, onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts zaliger die de broer was van de voorschreven Agnees, Jan, Henric, Bartholomeeus, dragen op tot behoef van Bertholomees Van Herle een stuk broek onder Ghestel gelegen genaamd ‘het Steensel Broeck’. Voor prijs en condities zoals in de proclamatie.
Condities. Ze verkochten het perceel broek in Ghestel ‘het Steensel Broeck’, volgens hun verklaring, op 27 juli 1651 in aanwezigheid van getuige Peeter Clockluyders. Het grenst Machiel Tonis, de erfgenamen Jan Heskens en Oreaen Shooghen. Het werd verkocht met kaarsbranding en hogen van telkens 2 gulden te verdelen tussen verkopers en hogers half en half. De laatste hoger moet alle onkosten betalen, zoals lycoop naer landtcoop, godspenninck 5 stuivers, pontgeld, gicht- en kaarsgeld, conditiegeld en hogen. De koopsom moet betaald worden op dag van gichten. Belast met servituten en des heeren chyns, namelijk 1 blanck oft braspenninck jaarlijks aan de Loonse heer.
Op 7 augustus bood Bartholomees Van Herle 250 ‘hooghen’ en hij heeft daarop 20 hogen gesteld. Jan Lambrechts nog 2, Bertolomees Van Herle nog 1. Op 7 augustus is het goed met de uitgang van de kaars verbleven aan Bertholomees Van Herle.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Mathias Aerts met Arnoldus Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 25 januari 1652, vermeldt eveneens Wilboerdt Aerdts; Matteeuwis Aerdts draagt op tot behoef van Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken een beempt gelegen in Meldelaer, genaamd ‘den Blancke Laeren Beempt’. Hij is omgeveer 3 dachmaelen groot en grenst des heeren straet 1), Geert Alarts 2), Henrick Cuypers 3). Voor de som en op condities zoals volgt in de proclamatie die hierna geregistreerd is. Aerdt kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 12 gulden 6 stuivers. Solvit voor kersbrandinge 6 - 29.
Condities. De koper moet alle onkosten betreffende de koop betalen: gichtgeld, pontpenningen, kaarsbranding, roepgeld, lycoop naer landtcoop, godsgeld 5 stuivers, klerkgeld een pattacon en een halve souverain aan verkopers huisvrouw. Belast met niet-kortende grondcijns, met 200 gulden kapitaal aan de erfgenamen van Wilboerdt Aerdts van Ghenroy en met nog 200 gulden kapitaal aan Henrick Cuypers, met 300 gulden kapitaal aan Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken, met 2 vaten koren aan de armen van Lummen waarvan het kapitaal ook op 100 gulden wordt geschat. Deze lasten zullen allemaal aan de koopsom korten. Van deze lasten moet de verkoper de verlopen schoonmaken tot datum van gichten. Omdat de verkoper ‘in noot is van weywasch’ zal de koper dit goed aan de verkoper in huur moeten geven voor een termijn van 3 jaren, voor dezelfde prijs als de buren.
17 december 1651 bood Aerdt Fredrix van Ghneycken 950 gulden en hij heeft de koop daarvoor ontvangen. Getuigen: Henrick Wauters en Goossen Goessens. Scribent Arnoldus Dries. Opgemaakt in het huis van de verkoper op de schans van Meldelaer. Frerix stelde nog 50 hogen. Aerdt Dries stelde nog 3 hogen. Aerdt Fredrix nog 21 hogen.
Op 25 januari 1652 bood Stessen Timmermans nog 2 hogen. Present Servaes Lucas en Henrick Bervoets. Aerdt Frerix stelt nog 8 hogen.
De kaars werd op dezelfde dag wettelijk ontstoken en gebannen en de koop verbleef aan Aerdt Frerix.2 

Familie

Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.268v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.292.

Wilhelmus Aerdts

IDnr.1012, ° voor 1715, + na 18 mei 1736
DoopselWilhelmus Aerdts werd gedoopt voor 1715. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Fredrickx op 18 mei 1736 te Lummen [België]; Petrus is de tweelingbroer van Daniel. Er wordt ook vermeld dat zijn moeder van Beringen is.1
OverlijdenHij overleed na 18 mei 1736. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1736, doopsels, p.73.

Angèle Aerts

IDnr.14083, ° 26 mei 1931, + 26 november 1996
VaderAugustinus Aerts1 ° 23 oktober 1889, + 13 november 1978
MoederMaria Theresia Leopoldina Frederix1 ° 12 februari 1889, + 1949
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAngèle Aerts werd geboren op 26 mei 1931 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Louis Vandermaesen na 1950 te Heusden [België].2 
OverlijdenZij overleed op 26 november 1996 te Heusden-Zolder [België] in de ouderdom van 65 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het St-Franciscusziekenhuis.1'
BegrafenisZij werd begraven op 30 november 1996 in Heusden te Heusden-Zolder [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 28.11.1996, p.14.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 13.11.2000, p.22.

Anna Aerts

IDnr.1802, ° voor 1725, + na 10 augustus 1764
DoopselAnna Aerts werd gedoopt voor 1725.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Catharina Lemmens op 9 februari 1746 te Lummen [België]; Catharina Aerts vervangt Anna Aerts als meter.1 
OverlijdenZij overleed na 10 augustus 1764.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.125.

Anna Paulina Aerts

IDnr.3650, ° 31 augustus 1805, + 26 augustus 1877
GeboorteAnna Paulina Aerts werd geboren op 31 augustus 1805 te Tessenderlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Anna Paulina wordt geboren op 13 fructidor an XIII van de republikeinse kalender. Vader Joannes Baptistus komt aangifte doen met als getuigen Arnoldus Reijnders (40 jaar) en Henricus Smeijers (40 jaar), beiden landbouwers te Tessenderlo.1'
BeroepZij was landbouwster te Tessenderlo [België] tussen 19 december 1835 en 27 november 1837.2,3 
HuwelijkZij huwde met Andreas Maes, zoon van Catherina Maes, op 27 november 1837 te Tessenderlo [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 11 uur 's voormiddags. De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid zijn aanwezig. De echtelieden verklaren dat Maria Ludovica Aerts hun wettig kind is. De getuigen bij dit huwelijk zijn Franciscus Arien (65 jaar, veldwachter) en Jan Vervoort (70 jaar, grondeigenaar), beiden van Tessenderlo.3'
OverlijdenZij overleed op 26 augustus 1877 in Dorp te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 71 jaar. De tekst vermeldt: 'Anna Paulina overlijdt om 1 uur 's morgens in haar huis, gelegen in het dorp. De aangifte gebeurt door haar man Andreas Maes met als getuige Georges Josephus Desmet (veldwachter, 42 jaar), beiden van Tessenderlo.4'

Familie

Andreas Maes ° 30 nov 1809, + 15 jun 1891
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek XIII-1806, geboorten, p.38.
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1835, geboorten, p.56.
 3. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1837, huwelijken, p.57v, akte 168.
 4. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1877, overlijdens, p.73, akte 33.
 5. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1887, huwelijken, akte 20.

Augustinus Aerts

IDnr.886, ° voor 1860, + na 24 april 1909
GeboorteAugustinus Aerts werd geboren voor 1860 te Heusden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Henrica Beets voor 23 september 1883.1 
OverlijdenHij overleed na 24 april 1909 te Heusden? [België].1 

Familie

Henrica Beets ° circa 1845, + 2 apr 1908
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1909, huwelijken, p.5, akte 5.

Augustinus Aerts

IDnr.1028, ° 23 oktober 1889, + 13 november 1978
VaderFelix Aerts ° 15 december 1860, + 19 maart 1941
MoederPaulina Snijers ° 3 februari 1861, + 9 februari 1945
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamGust. 
GeboorteAugustinus Aerts werd geboren op 23 oktober 1889 te Heusden [België].1,2 
HuwelijkHij huwde met Maria Theresia Leopoldina Frederix, dochter van Ludovicus Franciscus Frederix en Maria Virginia Swijns, op 5 april 1913 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 11u30. De getuigen zijn Frans Snijers (40 jaar, oom van de bruidegom) en Josephus Frederix (37 jaar, broer van de bruid), beiden landbouwers te Heusden.1' 
OverlijdenHij overleed op 13 november 1978 in Heusden te Heusden-Zolder [België] in de ouderdom van 89 jaar.2
BegrafenisHij werd begraven op 16 november 1978 Heusden, Heusden-Zolder, [België].2 

Familie

Maria Theresia Leopoldina Frederix ° 12 feb 1889, + 1949
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1911-1920, 1913, huwelijken, p.5, akte 5.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 15.11.1978, p.6.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 28.11.1996, p.14.