Maude Houtmeyers

IDnr.2453, ° 23 maart 2006
VaderRonny Kris Peter Houtmeyers ° 6 juni 1967
MoederLucie Thuwis ° 19 december 1968
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaude Houtmeyers werd geboren op 23 maart 2006 te Turnhout [België].

Ronny Kris Peter Houtmeyers

IDnr.2451, ° 6 juni 1967
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteRonny Kris Peter Houtmeyers werd geboren op 6 juni 1967 te Koersel [België]. 
HuwelijkHij huwde met Lucie Thuwis, dochter van Jos Thuwis en Gusta Frederix, op 30 augustus 2013 te Kasterlee [België]. 

Familie

Lucie Thuwis ° 19 dec 1968
Kinderen

Rosalia Houtmeyers

IDnr.11410, ° 1 juli 1836, + 23 oktober 1893
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
GeboorteRosalia Houtmeyers werd geboren op 1 juli 1836 te Westerlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Rosalia wordt geboren om 9 uur 's morgens. Vader Augustinus doet aangifte met als getuigen Petrus Vekemans (veldwachter, 41 jaar) en Carolus Boeckmans (kantoorbediende, 22 jaar), allen van Westerlo.1'
HuwelijkZij huwde met Leopold Henkens, zoon van Alexius Henkens en Maria Anna Frederix, op 11 februari 1857 te Paal [België].2 
OverlijdenZij overleed op 23 oktober 1893 te Paal [België] in de ouderdom van 57 jaar.2 

Familie

Leopold Henkens ° 15 dec 1833, + 20 jun 1889
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S77] Burgerlijke Stand Geel (origineel), Archief stad Geel, 1836, geboorten, p.69, akte 85.
  2. [S279] Opzoekingen door Willy Henkens.
  3. [S281] GeneaNet pagina's van Ivo Ribbens, http://gw.geneanet.org/ribbens

Joannes Houtmijers

IDnr.1755, ° voor 1758, + na 1780
GeboorteJoannes Houtmijers werd geboren voor 1758.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannis Caelen op 27 januari 1779 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1780.1 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.70.

Jan Houweycken

IDnr.2875, ° voor 1535, + na 19 juni 1567
DoopselJan Houweycken werd gedoopt voor 1535.1 
LeningBastiaen Clercx leende, samen met Jan Houweycken, aan Henrick Smeekens de som van 50 Rinsgulden aan 7% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 juni 1567. Deze verwijst ook naar Marie Planten als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Terstond daarna leent Henrick Smeekens daar op, via de Loonse meier, 50 Rinsgulden à 7%. Van Mathewis Frerix en Jan Houweycken als mombers van Christiaen Baerten kinder [zo staat boven de akte. In de akte staat,] geleend van: Mathewis Frerix als momber Bastiaen Clercx. Goidtspennink: ½ stuiver.
Daarna is Maria Planten met haar wettige momber wederom in haar tocht gesteld, met alle poenten van recht, om tselffve te vroemen ende ontfroemen als voer nae dees banckenrecht.1'
 
OverlijdenHij overleed na 19 juni 1567.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.266v.

Geert Hovelynck

IDnr.15508
HuwelijkGeert Hovelynck huwde met Lieve Fredrix, dochter van Gust Fredrix en Julienne Bero.1 

bronvermelding(en)

  1. [S466] Bidprenten van Werner Claus, online http://wb-stamboom-bidprenten-werner.be/inleiding.php

Joannes Hoydonckx

IDnr.14520, ° voor 1660, + na 16 augustus 1684
DoopselJoannes Hoydonckx werd gedoopt voor 1660 te Beringen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabeth Bervoets op 16 augustus 1684 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 16 augustus 1684 te Beringen [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1684, doopsels, p.59.