Joannes Opdecamp

IDnr.8569, ° voor 1615, + na 1 januari 1637
DoopselJoannes Opdecamp werd gedoopt voor 1615 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Aleidis Frederix op 1 januari 1637 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1 januari 1637 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1637, p.117.

Amandus Opdenberg

IDnr.4961, ° voor 1730, + na 11 december 1771
DoopselAmandus Opdenberg werd gedoopt voor 1730.1 
BeroepHij was broeder procurator bij de Kartuizers te Zelem [België] tussen 1766 en 1771.1 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 17 november 1766 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Henricus Fredrix: 'Aen Henricus Frederikx voor 2100 kareel steenen voor 'den Ouden Wan': 8-18-2.'.2 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 19 mei 1767 te Zelem [België] de volgende betaling aan Henricus Arnoldus Frederici: 'Aen Sieur Frederici voor eenen dienlepel en 8 caffé lepelkens: 25-15.'.3 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 2 mei 1768 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Aen Peeter Frederikx voor 24 halst: aver à 26 1/2 Luijkx voor ons deel tot het besaeijen van 3 vijvers: 22-5-0.'.4 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 26 mei 1768 te Zelem [België] de volgende betaling aan Henricus Arnoldus Frederici: 'Aen H: A: Frederici silversmidt, voor het repareren van eenen kelk en vergulden, item voor 3 lepels en forsetten: 34-8-3.'.5 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 9 juni 1768 te Zelem [België] de volgende betaling aan Henricus Arnoldus Frederici: 'Aen Frederici silversmidt voor het repareren van den mostaertpot: 4-7-2.'.6 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 18 november 1768 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Aen P. Frederikx sijn verschot voor de ton Berings-bier op de visscherije tot Gennebosch: 5-19.'.4 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 6 april 1770 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Van Peeter Frederikx over een alf mand overjaers: 5-5.'.7 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 30 november 1770 te Zelem [België] de volgende betaling aan Henricus Fredrix: 'Aen Frederikx H: Gheest Meester van Lummen het jaer 1769: 0-18-2.'.8 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 6 april 1771 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Aen P. Frederikx sijn verschot voor de ton bier voor het spijsen Genebosch: 6-6.'.9 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 12 april 1771 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx: 'Aen Peeter Frederikx sijn verschot voor 2 vat kalk: 1-0.'.10 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 11 december 1771 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx en Petrus Vandevoort: 'Aen P. Frederikx voor P. Van de Voort de ton bier voor het visschen tot Genebosch: 6-6'.9 
OverlijdenHij overleed na 11 december 1771.1 

bronvermelding(en)

 1. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans).
 2. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 138 - pro operariis, fabrica et materialibus.
 3. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 140v - pro extraordinariis.
 4. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 143v - pro hranis, farinis, cerevisiis etc.
 5. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 147v - pro extraordinariis.
 6. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 151 - pro extraordinariis.
 7. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 154v - ex diversis & extraordinariis.
 8. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 157 - pro vigesimis, censibus, etc.
 9. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 160v - pro granis, farinis & cerevisiis.
 10. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 161 - pro operariis, fabrica et materialibus.

Ambrosius Opheij

IDnr.1812, ° voor 1650, + na 27 mei 1701
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAmbrosius Opheij werd gedoopt voor 1650 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Margareta Mattheus op 5 september 1671 te Beringen [België].2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Helena Opheij op 13 juni 1695 te Beringen [België].3 
EigendomWillem Opheij en Geertruijt Vandeneijnde verkopen een goed aan Ambrosius Opheij volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 januari 1701. Deze verwijst ook naar Cornelius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Willem Opheij, geassisteerd met zijn huisvrouw Geertruijt Vandeneijnde, die laudeert, verkoopt 2 percelen broek in Meldelaer achter de schans gelegen. Het ene perceel is 'ceijnsroerich' onder de graaf Vander Merck en het ander sonder ceijns. Het eerste paalt Adam Koenens erfgenamen O., de beek N., Dimpna Cuijpers W; de schans Z. Het tweede paalt de schans Z., Dimpna Cuijpers W., het voorschreven broek N., Barthel Teunis O. Verder nog 2 stukken land genaamd 'die Beuskens', ook in Meldelaer gelegen, palend Cornelis Pops W., Augustijn Dirix O., het boske van N. N. noorden. Verkocht aan Cornelis Fredrix voor 150 gulden BBL eens boven de uitgaande lasten. Deze lasten zijn: 450 gulden BBL kapitaal aan diverse personen. Op 25.02.1701 bekent Cornelis Fredrix de naderschap aan Ambrosius Opheij en verklaart zijn geld terug gekregen te hebben.4' 
AflossingChristianus Meijen en Dimphna Fredrix ontvingen van Ambrosius Opheij de terugbetaling van een lening van 100 gulden bbl aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 mei 1701. De akte luidt als volgt: 'Cristiaen Meijen, momber van zijn vrouw Dimpne Fredrix, kwijt de panden van Ambrosius Opheij, afgekomen van Wilbort van Eijnde, van een rente van 5 gulden 's jaars, kapitaal 100 gulden bbl.5'
OverlijdenHij overleed na 27 mei 1701 te Beringen? [België].5 

Familie

Margareta Mattheus ° voor 1650, + na 28 jan 1676
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1672, doopsels, p.35.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1671, huwelijken, p.108.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.82.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.292v.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.302v.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1676, doopsels.

Ambrosius Opheij

IDnr.3789, ° 28 januari 1676, + voor 9 juli 1744
VaderAmbrosius Opheij1 ° voor 1650, + na 27 mei 1701
MoederMargareta Mattheus1 ° voor 1650, + na 28 januari 1676
DoopselAmbrosius Opheij werd gedoopt op 28 januari 1676 te Beringen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Geertruijt Ludts circa 1700 te Beringen? [België].2 
AflossingCornelius Fredrix ontving van Ambrosius Opheij de terugbetaling van een lening van 150 gulden aan 5,5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 mei 1701. Ze vermeldt verder ook Wilbort Van Eijnde. De akte luidt als volgt: 'Cornelis Fredrix kwijt de panden van Ambrosius Opheij, afgekomen van Wilbort Van Eijnde, van een rente van 8 gulden 5 stuivers 's jaars, kapitaal 150 gulden BBL.3'
OverlijdenHij overleed voor 9 juli 1744 te Beringen? [België].2 
ReliefNa het overlijden van Ambrosius Opheij en Geertruijt Ludts releveren Joannes Opheij, Petrus Fredrix, Elisabetha Opheij, Henrick Van Uijtrecht en Jan Van Uijtrecht op 9 juli 1744 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Maria Opheije, Susanna Opheije en Mathias Marien. De akte luidt als volgt: 'Relief van goederen in Meldelaer na dood van Ambroos Ophije en Geertruijt Ludts, ouders, door Jan Ophije, Peeter Fredrix nomine uxoris Elisabeth Ophije, Jan Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Susanna Ophije in de naam van hun kinderen, Henrick Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Marie Ophije voor zijn kinderen met haar. Nalatenschap: een perceel broek gelegen in Meldelaer, de beek N., sr. Paulus Van Goedenhuijsen W., de schansdeijck Z., Lambert Morren weduwe met Lambreght Willems O; een perceel bos palend Goedenhuijsen “uijt de Ploegh” N., Agnes Wintmolders Z., Andries Smets den jongen erfgenamen Z., Jacob Van Olmen W; een rente van 10 gulden jaarlijks aan panden gelegen in Groelaeren van Peeter Busch erfgenamen, nu Jan Mantels getrouwd met de dochter van Peeter Busch, met 200 gulden kapitaal; een rente van 300 gulden kapitaal, 15 gulden jaarlijks, aan panden van Mattijs Marien in Meldelaer.
3 - 15 -; 1 - 10 -; 0 - 2 ¾ ; samen 5 - 7 ¾.2'
 

Familie

Geertruijt Ludts ° circa 1675, + voor 9 jul 1744
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1676, doopsels.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.302v.

Anna Opheij

IDnr.1313, ° circa 1703
VaderJan Opheij ° 4 september 1665, + voor 19 juli 1736
MoederHelena Vervoort ° 31 maart 1673, + voor 19 juli 1736
DoopselAnna Opheij werd gedoopt circa 1703. De akte vermeldt: 'Anna is genoteerd zonder datum of ouders in de klappers.' 

Anna Catharina Opheij

IDnr.313, ° 2 juni 1701, + na 19 juli 1736
VaderJan Opheij ° 4 september 1665, + voor 19 juli 1736
MoederHelena Vervoort ° 31 maart 1673, + voor 19 juli 1736
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Catharina Opheij werd gedoopt op 2 juni 1701 te Beringen [België] met als peter Antonius Vandervoort en als meter Elisabeth Aerdts.1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Fredrix, zoon van Christianus Fredrix en Elisabetha Bosmans, circa 1725 te Beringen [België].2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Catharina Fredrickx op 15 juni 1734 te Lummen [België].3 
OverlijdenZij overleed na 19 juli 1736 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.158.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, p.44v.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.58.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (losse stukken).