Maria Catherina Stephania Lemmens

IDnr.2232, ° 25 november 1865, + 24 augustus 1893
VaderHendrik Lemmens1 ° voor 1845, + na 19 september 1892
MoederCatharina Elisabeth Scraeyen1 ° voor 1845, + 23 februari 1891
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
BeroepMaria Catherina Stephania Lemmens was huishoudster.1 
GeboorteZij werd geboren op 25 november 1865 te Koersel [België]. 
HuwelijkZij huwde met Joannes Antonius Fredrix, zoon van Maria Josephina Fredrix, op 19 september 1892 te Lummen [België] met als getuigen Felix Antonius Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's voormiddags. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. Haar moeder is al overleden. De getuigen zijn Felix Antonius Fredrix (80 jaar, zonder beroep, oom van de bruidegom, uit Antwerpen), Polycarpe Fredrix (76 jaar, zonder beroep, oom van de bruidegom, uit Brussel), Leopoldus Lemmens (36 jaar, molenaar, broer van de bruid), en Cyrille Lemmens (21 jaar, molenaar, broer van de bruid), de laatste twee van Koersel.2'
OverlijdenZij overleed op 24 augustus 1893 te Lummen [België] in de ouderdom van 27 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 8 uur 's morgens in het Dorp. De aangifte wordt gedaan door haar man Joannes Antonius (33 jaar, postmeester) met als getuige Ludovicus Wellens (21 jaar), beiden van Lummen.3'

Familie

Joannes Antonius Fredrix ° 23 dec 1859, + 5 okt 1904
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1892, huwelijken, p.10, akte 10.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, overlijdens, p.12v, akte 47.

Maria Christina Lemmens

IDnr.3022, ° 19 januari 1816, + 2 mei 1865
VaderPetrus Joannes Lemmens1 ° 7 juni 1778, + 3 februari 1842
MoederMaria Agnes Convents ° 16 juni 1783, + 23 maart 1824
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Christina Lemmens werd geboren op 19 januari 1816 te Koersel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Carolus Ludovicus Fredrix, zoon van Gerardus Fredrix en Anne Elisabeth Nijs, op 26 januari 1859 te Koersel [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 9 uur 's morgens. De getuigen bij het huwelijk zijn Hendrik Matheus Lemmens (39 jaar, koopman in boter) en broer van de bruid, Hendrik Mertens (42 jaar, veldwachter), Jan Franciscus Cops (52 jaar, landbouwer) en Paulus Vaes, (42 jaar, landbouwer), allen wonende te Koersel. Er wordt ook genoteerd ze al een kind hebben, Maria Henrica Lemmens, geboren in Koersel op 10.07.1853, die ze beiden als hun echte dochter erkennen.1'
OverlijdenZij overleed op 2 mei 1865 te Koersel [België] in de ouderdom van 49 jaar. De tekst vermeldt: 'Dymphna overlijdt om 6 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door Pieter Gerard Theunis (45 jaar, landbouwer) en Petrus Josephus Theunis (40 jaar, secretaris), beiden wonende te Koersel.2'

Familie

Carolus Ludovicus Fredrix ° 25 jan 1820, + 20 jun 1876
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1859, huwelijken, p.18, akte 1.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1865, overlijdens, p.42, akte 40.
 3. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1860, geboorten, p.7, akte 23.

Maria Dymphna Lemmens

IDnr.3000, ° 26 augustus 1808, + 26 april 1859
VaderPetrus Joannes Lemmens ° 7 juni 1778, + 3 februari 1842
MoederMaria Agnes Convents ° 16 juni 1783, + 23 maart 1824
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Dymphna Lemmens werd geboren op 26 augustus 1808 te Koersel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Fredrix, zoon van Gerardus Fredrix en Anne Elisabeth Nijs, op 3 augustus 1842 te Koersel [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur in de namiddag. Enkel de vader van de bruidegom is aanwezig. De overige ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Carolus (26 jaar, landbouwer en broer van de bruidegom, Jan Wagemans (53 jaar, herbergier), Henri Mathijs Thielemans (61 jaar, eigenaar) en Henri Norbert Beckers (39 jaar, herbergier), allen wonende te Koersel.1'
OverlijdenZij overleed op 26 april 1859 te Koersel [België] in de ouderdom van 50 jaar. De tekst vermeldt: 'Dymphna overlijdt om 6 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door Jan Mathias Louwet (56 jaar, herbergier) en Petrus Josephus Theunis (34 jaar, secretaris), beiden wonende te Koersel.2'

Familie

Joannes Fredrix ° 6 nov 1812, + 24 okt 1896
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1842, huwelijken, p.25, akte 9.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1859, overlijdens, p.38, akte 20.
 3. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1847, geboorten, p.3, akte 7.

Maria Elisabeth Lemmens

IDnr.5023, ° voor 1750, + na 25 juli 1792
VaderJoannis Lemmens1 ° voor 1720, + na 25 juli 1792
MoederDympna Aerts1 ° voor 1720, + na 1753
DoopselMaria Elisabeth Lemmens werd gedoopt voor 1750 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Arnold Beckers voor 1775 te Lummen? [België].1 
BorgJoannis Lemmens en Carolus Lemmens stelden zich, samen met Maria Elisabeth Lemmens, borg voor Joannes Anthonius Dimartinelli met een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juli 1792. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Dympna Aerts. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Joannes Anthonius Dimartinelli, geadmitteerd binnen de stad Diest residerende, te Mellaer onder Lummen 'vacerende'. Joannes Lemmens weduwnaar van Dimpna Aerts, en zijn kinderen: Carolus Lemmens en Maria Dimpna Lemmens, bejaard jonkman en dochter wonend in Mellaer; Willem Degelingh x Maria Anna Lemmens van Meldert; Joannes Matheus Kaermans x Maria Helena Lemmens, van Zelem; Joannes Fredricx x Maria Catharina Lemmens van Mellaer. En Arnoldus Beckers x Maria Elisabeth Lemmens van Herck, als huurder van de molen te Halen, stellen als borg voor de huur van de molen door Arnold Beckers en Maria Elisabeth Lemmens, volgens voorwaarden van de griffier van de Tiense tolkamer d.d. 25 juni 1792: 1) 4 zillen broek te Mellaer, genaamd 'den Growaert', palende O. en W. Jan Geerts, Z. de straat, N. de vloetgracht. Waarde 1400 gulden; 2) drie zillen land genaamd 'het block met gronde en toebehoorten' te Mellaer. Palende O. Andries Smets, W. Jan Heyligen, Z. de Veldstraat, N. de Broeckstrate. Waarde 1000 gulden. Borg t.v.v. zijne majesteit en de H. Geest van Halen als verhuurders. Gedaan ten huize van Joannes Lemmens. Getuigen: Petrus Schodts van Lummen en Vincentius Dimartinelli van Diest. Geregistreerd voor schepenen Joannes Jacobs en Petrus Schodts.1' 
OverlijdenZij overleed na 25 juli 1792 te Herk-de-Stad? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, folio 249r.

Maria Helena Lemmens

IDnr.2341, ° circa 1753, + 30 juli 1813
VaderJoannis Lemmens ° voor 1720, + na 25 juli 1792
MoederDympna Aerts ° voor 1720, + na 1753
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
GeboorteMaria Helena Lemmens werd geboren circa 1753 te Lummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Matthias Carmans, zoon van Petrus Carmans en Christina Bormans, voor 1792 te Lummen? [België].2 
BorgJoannis Lemmens en Carolus Lemmens stelden zich, samen met Maria Helena Lemmens, borg voor Joannes Anthonius Dimartinelli met een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juli 1792. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Dympna Aerts. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Joannes Anthonius Dimartinelli, geadmitteerd binnen de stad Diest residerende, te Mellaer onder Lummen 'vacerende'. Joannes Lemmens weduwnaar van Dimpna Aerts, en zijn kinderen: Carolus Lemmens en Maria Dimpna Lemmens, bejaard jonkman en dochter wonend in Mellaer; Willem Degelingh x Maria Anna Lemmens van Meldert; Joannes Matheus Kaermans x Maria Helena Lemmens, van Zelem; Joannes Fredricx x Maria Catharina Lemmens van Mellaer. En Arnoldus Beckers x Maria Elisabeth Lemmens van Herck, als huurder van de molen te Halen, stellen als borg voor de huur van de molen door Arnold Beckers en Maria Elisabeth Lemmens, volgens voorwaarden van de griffier van de Tiense tolkamer d.d. 25 juni 1792: 1) 4 zillen broek te Mellaer, genaamd 'den Growaert', palende O. en W. Jan Geerts, Z. de straat, N. de vloetgracht. Waarde 1400 gulden; 2) drie zillen land genaamd 'het block met gronde en toebehoorten' te Mellaer. Palende O. Andries Smets, W. Jan Heyligen, Z. de Veldstraat, N. de Broeckstrate. Waarde 1000 gulden. Borg t.v.v. zijne majesteit en de H. Geest van Halen als verhuurders. Gedaan ten huize van Joannes Lemmens. Getuigen: Petrus Schodts van Lummen en Vincentius Dimartinelli van Diest. Geregistreerd voor schepenen Joannes Jacobs en Petrus Schodts.3' 
OverlijdenZij overleed op 30 juli 1813 te Meldert [België]. De tekst vermeldt: 'Maria Helena overlijdt om 6 uur 's avonds in haar huis in de 'rue de Juives' (Jodinnenstraat). Schoonzoon Karel Aerts (43 jaar), landbouwer en Jan Emmanuel Desiron (38 jaar) doen aangifte.1'

Familie

Matthias Carmans ° 11 apr 1752, + 1 dec 1808
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S36] Burgerlijke Stand Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1813, p.5.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1820, p.32, akte 106.
 3. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, folio 249r.

Maria Helena Lemmens

IDnr.14341, ° 26 december 1732
VaderAdrianus Lemmens1 ° 6 maart 1698, + voor 9 oktober 1777
MoederElisabeth Gaethofs1 ° 30 september 1703, + tussen 28 september 1772 en 9 oktober 1777
DoopselMaria Helena Lemmens werd gedoopt op 26 december 1732 te Heusden [België] met als peter Petrus Gaethoffs en als meter Helena Schreven. De akte vermeldt: 'Zij is de tweelingzus van Anna Margareta.1'

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1732, doopsels, p.58.

Maria Hubertina Lemmens

IDnr.12069, ° 6 december 1854, + 4 juni 1928
VaderPeter Lemmens1 ° circa 1800, + 12 mei 1880
MoederAnne Elisabeth Fredrix1 ° 27 maart 1815, + 12 september 1877
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Hubertina Lemmens werd geboren op 6 december 1854 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Mathijs Hubert Van Es op 31 augustus 1875 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 4 juni 1928 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 73 jaar.3 

Familie

Mathijs Hubert Van Es ° 25 jan 1855, + 26 okt 1933
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 5, 1854, geboorten, akte 16.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 18, 1875, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 25, 1928, overlijdens, akte 15.
 4. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1888, geboorten, akte 42.