Jan Opheij

IDnr.310, ° 4 september 1665, + voor 19 juli 1736
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselJan Opheij werd gedoopt op 4 september 1665 te Beringen [België].1
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Wilhelmus Bervoets en Elisabetha Opheij op 10 februari 1694 te Beringen [België].2
HuwelijkHij huwde met Helena Vervoort op 3 juni 1694 te Tessenderlo [België]. De akte vermeldt: 'Ze trouwen met het rode zegel.3'
DoopselHij was peter bij het doopsel van Guilelmus Bervoets op 6 januari 1695 te Beringen [België].4
OverlijdenHij overleed voor 19 juli 1736 te Beringen? [België].5 

Familie

Helena Vervoort ° 31 mrt 1673, + voor 19 jul 1736
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1665, doopsels, p.17v.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1694, huwelijken, p.124v.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1694, huwelijken, p.17v.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1695, doopsels, p.81.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel).

Joannes Opheij

IDnr.1227, ° voor 1715, + na 9 juli 1744
VaderAmbrosius Opheij1 ° 28 januari 1676, + voor 9 juli 1744
MoederGeertruijt Ludts1 ° circa 1675, + voor 9 juli 1744
GeboorteJoannes Opheij werd geboren voor 1715 te Beringen? [België]. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Gertrudis Frederix op 8 maart 1742 te Lummen [België].2 
ReliefNa het overlijden van Ambrosius Opheij en Geertruijt Ludts releveren Joannes Opheij, Petrus Fredrix, Elisabetha Opheij, Henrick Van Uijtrecht en Jan Van Uijtrecht op 9 juli 1744 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Maria Opheije, Susanna Opheije en Mathias Marien. De akte luidt als volgt: 'Relief van goederen in Meldelaer na dood van Ambroos Ophije en Geertruijt Ludts, ouders, door Jan Ophije, Peeter Fredrix nomine uxoris Elisabeth Ophije, Jan Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Susanna Ophije in de naam van hun kinderen, Henrick Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Marie Ophije voor zijn kinderen met haar. Nalatenschap: een perceel broek gelegen in Meldelaer, de beek N., sr. Paulus Van Goedenhuijsen W., de schansdeijck Z., Lambert Morren weduwe met Lambreght Willems O; een perceel bos palend Goedenhuijsen “uijt de Ploegh” N., Agnes Wintmolders Z., Andries Smets den jongen erfgenamen Z., Jacob Van Olmen W; een rente van 10 gulden jaarlijks aan panden gelegen in Groelaeren van Peeter Busch erfgenamen, nu Jan Mantels getrouwd met de dochter van Peeter Busch, met 200 gulden kapitaal; een rente van 300 gulden kapitaal, 15 gulden jaarlijks, aan panden van Mattijs Marien in Meldelaer.
3 - 15 -; 1 - 10 -; 0 - 2 ¾ ; samen 5 - 7 ¾.1'
 
OverlijdenHij overleed na 9 juli 1744 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.104.

Margaretha Opheij

IDnr.432, ° 14 augustus 1705
VaderJan Opheij ° 4 september 1665, + voor 19 juli 1736
MoederHelena Vervoort ° 31 maart 1673, + voor 19 juli 1736
DoopselMargaretha Opheij werd gedoopt op 14 augustus 1705 te Beringen [België] met als peter Petrus Van Ubbel en als meter Maria Opheijde.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1705, doopsels, p.168.

Maria Opheij

IDnr.3683, ° voor 1650, + na 5 oktober 1672
DoopselMaria Opheij werd gedoopt voor 1650.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Elisabetha Opheij op 5 oktober 1672 te Beringen [België].1
OverlijdenZij overleed na 5 oktober 1672.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1672, doopsels, p.35.

Willem Opheij

IDnr.4970, ° voor 1670, + na 27 januari 1701
DoopselWillem Opheij werd gedoopt voor 1670 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Geertruijt Vandeneijnde voor 27 januari 1701 te Beringen? [België].1 
EigendomWillem Opheij en Geertruijt Vandeneijnde verkopen een goed aan Ambrosius Opheij volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 januari 1701. Deze verwijst ook naar Cornelius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Willem Opheij, geassisteerd met zijn huisvrouw Geertruijt Vandeneijnde, die laudeert, verkoopt 2 percelen broek in Meldelaer achter de schans gelegen. Het ene perceel is 'ceijnsroerich' onder de graaf Vander Merck en het ander sonder ceijns. Het eerste paalt Adam Koenens erfgenamen O., de beek N., Dimpna Cuijpers W; de schans Z. Het tweede paalt de schans Z., Dimpna Cuijpers W., het voorschreven broek N., Barthel Teunis O. Verder nog 2 stukken land genaamd 'die Beuskens', ook in Meldelaer gelegen, palend Cornelis Pops W., Augustijn Dirix O., het boske van N. N. noorden. Verkocht aan Cornelis Fredrix voor 150 gulden BBL eens boven de uitgaande lasten. Deze lasten zijn: 450 gulden BBL kapitaal aan diverse personen. Op 25.02.1701 bekent Cornelis Fredrix de naderschap aan Ambrosius Opheij en verklaart zijn geld terug gekregen te hebben.1' 
OverlijdenHij overleed na 27 januari 1701 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.292v.

Andries Opheijde

IDnr.7451, ° voor 1605, + na 14 februari 1643
DoopselAndries Opheijde werd gedoopt voor 1605 te Paal? [België].1 
AflossingAndries Opheijde ontving van Peter Fredricx de terugbetaling van een lening van 150 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 14 februari 1643. De akte luidt als volgt: 'Anno 1643 op 16 april heeft Andries Op Heijde 'gequijteert' de panden van Peter Fredricx, namelijk het Vaesblock, van een rente van 150 gulden kapitaal aan 7 gulden 10 stuivers jaarlijks. Hij verklaart het kapitaal en de verlopen rente ontvangen te hebben.1'
OverlijdenHij overleed na 14 februari 1643 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.27.

Maria Opheijde

IDnr.1006, ° voor 1675, + na 14 augustus 1705
DoopselMaria Opheijde werd gedoopt voor 1675. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Elisabetha Opheijde op 27 maart 1698 te Beringen [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Margaretha Opheij op 14 augustus 1705 te Beringen [België].2 
OverlijdenZij overleed na 14 augustus 1705.3 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.89.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1705, doopsels, p.168.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.168.