Christiaen Vervoordt

IDnr.5004, ° circa 1761, + na 19 februari 1780
VaderPeeter Van De Voort1 ° circa 1732, + tussen 9 oktober 1777 en 16 februari 1780
MoederAnna Maria Lemmens1 ° 18 mei 1734, + voor 9 oktober 1777
DoopselChristiaen Vervoordt werd gedoopt circa 1761 te Heusden? [België].2 
ReliefNa het overlijden van Adrianus Lemmens en Elisabeth Gaethofs releveren Joannes Lemmens, Christianus Fredrix, Christina Lemmens, Bertus Bilien, Anna Elisabetha Lemmens, Geert Willekens, Aldegondis Lemmens, Jacobus Theijsen, Maria Catharina Lemmens, Anna Maria Lemmens, Peeter Van De Voort, Hendrick Vervoordt, Anthoon Vervoordt, Christiaen Vervoordt, Jan Van De Voort, Jan Pluymers, Maria Agnes Lemmens, Isabella Pluymers en Anna Maria Pluymers op 9 oktober 1777 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Relief na het overlijden van Christiaen Lemmens en zijn vrouw Anna Elisabeth Gaethoft door hun kinderen en kleinkinderen Jan Lemmens, Christiaen Fredrix nomine uxoris Christina Lemmens, Bertus Bilien man en momber van Elisabet Lemmens, Geert Willekens man en momber van Aldegon Lemmens, Jacobus Theijsen man en momber van Maria Catharina Lemmens, Peeter Vande Voort man en momber Anna Maria Lemmens zaliger, Hendrick, Anthoen, Christiaen en Jan Van de Voort, Jan Pluijmers man en momber van Agnes Lemmens zaliger, Isabella en Anna Maria Pluijmers. Ze releveren: een perceel broek gelegen onder Geneijcken, grenzend "die Kercke Bempt" O, de erfgenamen Hubertus Papekels W, Peeter Van de Briel N, Anthoen Gaethoff Z.
3 = 15
0 = 01
3 = 16.1'
 
EigendomHendrick Vervoordt en Anthoon Vervoordt verkopen, samen met Christiaen Vervoordt, een goed volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 19 februari 1780. De akte luidt als volgt: 'Hendrick en Anthoon Vervoordt, als bedieners van hun onmondige broer Christiaen Vervoordt, verkopen aan hun oom Christiaen Frederix huis en hof in Eversel gelegen, palend aan de vroente N., Marie Van Houdt O. en W., zijn eigen Z. Voorts een bempdt van een dagmaal groot te Lummen gelegen, palend aan Peeter Smeets O. en Marie Van Houdt W. Verder een stuk land op de heide te Lummen gelegen, ‘de Dingen’ genaamd, palend aan de vrouw van Jacob Teijs Z., de Hercke bempdt W., belast met 4 gulden 15 stuivers aan de kerk van Heusden en grondcijns aan de heer. Dit alles voor de som van 1200 gulden, waarvan de verkopers verklaren 800 gulden te hebben ontvangen. Op de resterende 400 gulden ontvangen de verkopers een rente van 16 gulden jaarlijks. De aflossing van de lening kan op elk moment gebeuren. De voornoemde bezittingen gelden als pand. Lijcoop 5 gulden en 1 stuiver godsgeld.2'
OverlijdenHij overleed na 19 februari 1780 te Heusden? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, 1775 - 1777, p.65v.
 2. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 14, p.55.

Hendrick Vervoordt

IDnr.5002, ° circa 1755, + na 19 februari 1780
VaderPeeter Van De Voort1 ° circa 1732, + tussen 9 oktober 1777 en 16 februari 1780
MoederAnna Maria Lemmens1 ° 18 mei 1734, + voor 9 oktober 1777
DoopselHendrick Vervoordt werd gedoopt circa 1755 te Heusden? [België].2 
ReliefNa het overlijden van Adrianus Lemmens en Elisabeth Gaethofs releveren Joannes Lemmens, Christianus Fredrix, Christina Lemmens, Bertus Bilien, Anna Elisabetha Lemmens, Geert Willekens, Aldegondis Lemmens, Jacobus Theijsen, Maria Catharina Lemmens, Anna Maria Lemmens, Peeter Van De Voort, Hendrick Vervoordt, Anthoon Vervoordt, Christiaen Vervoordt, Jan Van De Voort, Jan Pluymers, Maria Agnes Lemmens, Isabella Pluymers en Anna Maria Pluymers op 9 oktober 1777 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Relief na het overlijden van Christiaen Lemmens en zijn vrouw Anna Elisabeth Gaethoft door hun kinderen en kleinkinderen Jan Lemmens, Christiaen Fredrix nomine uxoris Christina Lemmens, Bertus Bilien man en momber van Elisabet Lemmens, Geert Willekens man en momber van Aldegon Lemmens, Jacobus Theijsen man en momber van Maria Catharina Lemmens, Peeter Vande Voort man en momber Anna Maria Lemmens zaliger, Hendrick, Anthoen, Christiaen en Jan Van de Voort, Jan Pluijmers man en momber van Agnes Lemmens zaliger, Isabella en Anna Maria Pluijmers. Ze releveren: een perceel broek gelegen onder Geneijcken, grenzend "die Kercke Bempt" O, de erfgenamen Hubertus Papekels W, Peeter Van de Briel N, Anthoen Gaethoff Z.
3 = 15
0 = 01
3 = 16.1'
 
EigendomHendrick Vervoordt en Anthoon Vervoordt verkopen, samen met Christiaen Vervoordt en Christianus Fredrix, een goed volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 19 februari 1780. De akte luidt als volgt: 'Hendrick en Anthoon Vervoordt, als bedieners van hun onmondige broer Christiaen Vervoordt, verkopen aan hun oom Christiaen Frederix huis en hof in Eversel gelegen, palend aan de vroente N., Marie Van Houdt O. en W., zijn eigen Z. Voorts een bempdt van een dagmaal groot te Lummen gelegen, palend aan Peeter Smeets O. en Marie Van Houdt W. Verder een stuk land op de heide te Lummen gelegen, ‘de Dingen’ genaamd, palend aan de vrouw van Jacob Teijs Z., de Hercke bempdt W., belast met 4 gulden 15 stuivers aan de kerk van Heusden en grondcijns aan de heer. Dit alles voor de som van 1200 gulden, waarvan de verkopers verklaren 800 gulden te hebben ontvangen. Op de resterende 400 gulden ontvangen de verkopers een rente van 16 gulden jaarlijks. De aflossing van de lening kan op elk moment gebeuren. De voornoemde bezittingen gelden als pand. Lijcoop 5 gulden en 1 stuiver godsgeld.2'
OverlijdenHij overleed na 19 februari 1780 te Heusden? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, 1775 - 1777, p.65v.
 2. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 14, p.55.

Anna Maria Vervoort

IDnr.3050, ° 2 april 1781
VaderPetrus Vandevoort1 ° voor 1740, + 17 december 1791
MoederMaria Gertrudis Frederix1 ° 6 september 1743, + 9 oktober 1817
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Maria Vervoort werd gedoopt op 2 april 1781 te Heusden [België] met als peter Joannes Schroijen en als meter Maria Catherina Deferme.1

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.98.

Anna Maria Elisabeth Vervoort

IDnr.3049, ° 15 juli 1765
VaderPetrus Vandevoort1 ° voor 1740, + tussen 18 februari 1768 en 11 januari 1777
MoederAnna Helena Frederix1 ° 27 december 1738, + 22 september 1799
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Maria Elisabeth Vervoort werd gedoopt op 15 juli 1765 te Heusden [België] met als peter Joannes Danielis Daniels en als meter Maria Elisabetha Frederix. De akte vermeldt: 'Bij haar vader is de familienaam Vandevoort (naderhand?) veranderd in Vervoort.1'

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.183.

Catharina Vervoort

IDnr.1134, ° voor 1640, + na 10 mei 1682
DoopselCatharina Vervoort werd gedoopt voor 1640.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Arnoldus Lievesoons op 5 december 1661 te Lummen [België]; Peter Eerwaarde Heer Joannes Frederici wordt vervangen door Eerwaarde Heer Petrus Neven, pastoor te Lummen.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Fredricx op 10 mei 1682 te Zelem [België].2
OverlijdenZij overleed na 10 mei 1682.2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.92.
 2. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, p.31.

Christianus Vervoort

IDnr.3052, ° 13 mei 1778
VaderPetrus Vandevoort1 ° voor 1740, + 17 december 1791
MoederMaria Gertrudis Frederix1 ° 6 september 1743, + 9 oktober 1817
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselChristianus Vervoort werd gedoopt op 13 mei 1778 te Heusden [België] met als peter Christianus Fredrix en als meter Maria Catherina Vervoort.2

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.78.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1778, doopsels, p.78.

Helena Vervoort

IDnr.311, ° 31 maart 1673, + voor 19 juli 1736
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselHelena Vervoort werd gedoopt op 31 maart 1673 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkZij huwde met Jan Opheij op 3 juni 1694 te Tessenderlo [België]. De akte vermeldt: 'Ze trouwen met het rode zegel.2'
OverlijdenZij overleed voor 19 juli 1736 te Beringen? [België].3 

Familie

Jan Opheij ° 4 sep 1665, + voor 19 jul 1736
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1673, doopsels, p.260.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1694, huwelijken, p.17v.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel).